Откривање другог неба:
Растко Петровић

Зборник

Уредили: Михајло Пантић и Оливера Стошић

Београд, 2003

Електронско издање

Растко Петровић - Електронска библиотека (у оквиру "Пројекта Растко - Библиотеке српске културе")

Београд, јун 2003.

Извршни продуцент и покровитељ: Технологије, издаваштво и агенција
Јанус

 • Уредник: др Дејан Ајдачић
 • Главни продуцент: Зоран Стефановић
 • Ликовно обликовање: Ненад Петровић
 • Коректура: Миленка Кузмановић
 • Вебмастеринг и техничко уређивање: Горан Марић, Михаило Стефановић
 • Асистент продукције ПР: Синиша Ђурић

Штампано издање

Издавач: Културни центар Београда

2003 фестивал писца / Откривање другог неба: Растко Петровић

 • Уредници: Михајло Пантић и Оливера Стошић
 • Дизајн: Иван Куцина
 • Ко-аутор: Владо Јањић
 • За издавача: Весна Даниловић
 • Лектура и коректура: Олгица Рајић
 • Превод на енглески: Срђан Симоновић
 • Прелом и припрема за штампу: Раде Младеновић
 • Мапа путовања Растка Петровића: Magic Map Картографија
 • Штампа: Публикум
 • Покровитељ: Скупштина града Београда
 • Објављивање ове књиге помогло је Министарство културе и јавног информисања Републике Србије

ЦИП – Каталогизација у публикацији

Народна библиотека Србије, Београд

929 : 82 Петровић Р. (082)

821. 163. 41. 09(082)

ОТКРИВАЊЕ другог неба : Растко Петровић / : [уредници Оливера Стошић и Михајло Пантић]. – Београд : Културни центар Београда, 2003 (Београд :Публикум). – 144 стр. : илустр. ; 23 цм.

- (Едиција Фестивал једног писца ; 1)

Текст делимично на енгл. језику. – Тираж 600. – Напомене и библиографске референце уз текст. – Summaries. – Регистар.

ISBN 86-84235-01-0

1. Стошић, Оливера 2. Пантић, Михајло

а) Петровић, Растко (1898 – 1949) – Зборници

COBISS.SR-ID 105457676

 

САДРЖАЈ

Општи подаци, живот, литература

Говорити европски

Светови у фокусу

Растко и Други

Расткологија