Пројекат Растко Русија

Как росли близнецы : воспоминания детства - Милутин Джуричкович

Срджан Савич, биография

Љубав као покретач, смисао и лек: Осврт на збирку поезије „Од Пушкина до Капустина“ - Дајана Лазаревић

Отаџбина срце милује (Избор поезије) - Игор Григорјев

Раме уз раме у Великом рату - Божидар Зечевић

Културна револуција је мутација руског духа - Николај Бурљајев

Олгина стремљења - Јелена Перић

Славјански пленер: једно путовање на Исток - Миле В. Пајић

„Валцер за Олгу“ – Представљање драме о кнегињи Олги Романовој, несуђеној царици - Руско позориште у Београду • Русский театр в Белграде

Изложба „Олег Сергејевич Гребеншчиков (1905–1980) у Архиву Београда

Сказка: культурный код - Ирина Антанасиевич

«Зверье» югославских войн - Ирина Антанасиевич

Русская эмиграция в Южной Сербии - Ирина Антанасиевич

Движенья нет, сказал мудрец брадатый - Ирина Антанасиевич

Русский комикс Королевства Югославия - Ирина Антанасиевич

Фольклор и авангард: символы и явления - Ирина Антанасиевич

Темпоральность эпического пейзажа - Ирина Антанасиевич

Структура пејзажа у књижевном делу - Ирина Антанасијевић

Сказка «Конек-Горбунок» в переводе Павла Полякова - Ирина Антанасиевич

Мужское/женское тело в творчестве Хармса - Ирина Антанасиевич

Славянский Орфей - Зоран Стефанович

Сказка о космическом яйце, patchwork-мелодрама - Зоран Стефанович

Ночь перед возвращением - Зоран Стефанович

Зоран Стефанович, биография

Русские портреты - Ирина Антанасиевич

Русская эмиграция на Балканах: Проблема понимания и взаимопроникновения культур - Ирина Антанасиевич

Сербские истории русских художников - Ирина Антанасиевич

К вопросу о «праздничной литературе» - Ирина Антанасиевич

К истории советского комикса - Ирина Антанасиевич

Супергерои в русском комиксе Королевства Югославия - Ирина Антанасиевич

Иван Соловјев – аманет који не смемо заборавити! - Михаило Меденица

Irina Antanasijević, a bio-bibliography

Ирина Антанасијевић, био-библиографија

Капитални догађај за српску културу: Прва српско–руска археолошка конференција (саопштење за медије) - Зоран Стефановић

I српско–руска археолошка конференција: програм са апстрактима (2014) • I сербско–российская археологическая конференция: программа с тезисами (2014)

Фантастика и демоническое в славянских литературах - Деян Айдачич

Каргали — рудници бакра на Јужном Уралу - Маја Ђоковић

Долмени Западног Кавказа - Маја Ђоковић

Византийская концепция знака в романе Милорада Павича «Хазарский словарь» - Анна Ивановна Демина

Симеон Пишчевић: Руски генерал и српски писац - Милорад Павић

Пушкинове „Српске песме“ - Милорад Павић

Нелокальность во времени в Прозе Милорада Павича - Юрий Викторович Никонов

Стеклянная улитка - Милорад Павич

Андреј Львович Топорков: Теория мифа в русской филологической науке XIX века, Москва, 1997. - Дејан Ајдачић

Рецепција стваралаштва Милорада Павића у Русији - Сергеј Мешчерјаков

Кровать для троих - Милорад Павич

Памяти Павича - Юрий Нечипоренко

"Утисци из Русије" Драгише Васића - Видосава Голубовић

Russian revolution, and The Jugo-Slav movement - Alexander Petrunkevitch, Samuel Northrup, Harper Frank, Alfred Golder, and Robert Joseph Kerner

Привиђења. Фантастически памфлет - Борис Зубков, Јевгениј Муслин

Законник благоверного царя Стефана (перевод 1872) - Стефан Душан

Стефан Душан Законник благоверного царя Стефана (перевод 1961)

Стефан Душан - Законник (1349—1354 гг.) - Г. В. Александренко

Жизнеописание св. Саввы - Доментиан

Песни западных славян - Александр Пушкин

Берлинский трактат (1878)

Бухарестский мирный договор 1812 года

Аркадий Аверченко о самом себе (1924) - Аркадий Аверченко и Константин Бельговский

Слово о Сербии - Леонид Андреев

Иностранец - Леонид Андреев

Фаталист - Михаил Юрьевич Лермонтов

The fatalist - Mikhail Yurevich Lermontov

L’Idée russe - Vladimir Soloviev

La Famille du Vourdalak - Alexeï Tolstoï

La familia del Vourdalak - A. Constantin Tolstoi

Семья вурдалака - Алексей Константинович Толстой

Упырь - Алексей Константинович Толстой

Достојевски о Европи и Словенству - Јустин Сп. Поповић

Достојевски као пророк и апостол православног реализма - Јустин Поповић

Злочини комуниста над комунистима - Добрица Гајић разговара са Слободаном Гавриловићем

Тајна црвеног кофера - Првослав Вучковић

Подстицај развоју историје културе: Поводом објављивања и промоција књига Слободана Гавриловића о Живојину Павловићу - Ђорђије Ускоковић

Усмена култура не признаје забране: Извод из једног разговора о нашој дисидентској култури - Небојша Попов

Живойин Павлович (1898-1941)

Биланс совјетског термидора: Приказ и открића о делатности и организацији Стаљинског терора - Живојин Павловић

Достојевски и Револуција - Евгеније Спекторски

Символика имена у романима Достојевског - Николај Зернов

Легенда о Великом инквизитору - Павле Николајевич Евдокимов

Основи једне сатанодикеје - Павле Николајевич Евдокимов

Неколике белешке о Достојевском - Момчило Настасијевић

Ниче и Достојевски - владика Николај Велимировић

Идеолошки роман Достојевског - Борис Енгељхарт

Фјодор Михајлович Достојевски (1821-1881) - М. М. Дунајев

Српска апокалипса по Ф. М. Достојевском - Марко С. Марковић

О личности и заједници људској (два текста Ф. М. Достојевскога) - Јеромонах Атанасије Јевтић

Запис поводом смрти жене - Ф. М. Достојевски

Социјализам и хришћанство - Ф. М. Достојевски

Геноцид по благословению Ватикана - Растислав В. Петрович

Руси и Срби између Кладова и Сибира - Ранко Јаковљевић

Руски заштитни корпус у Србији 1941-1944. - Ранко Јаковљевић

О контактолошком приступу у проучавању русизама - Јован Ајдуковић

Смех демона в славянских литературах 19. века - Деян Айдачич

„Лили Марлен“ Х. Лейпа и „Жди Меня“ К. Симонова: опыт сближения с первого взгляда несближаемого - Корнелия Ичин, Миливое Йованович

Историја Русије - др Алексеј Јелачић

Предраг Пипер, биобиблиографија

Если бы не русские эмигранты, в нашей стране не было бы многого - Корнелия Ичин (интервью взял Александр Кобринский)

Каковы пляски дьявольские? - Деян Айдачич

Загонетна епизода руске историје у песничкој интерпретацији Ива Војновића - Алексеј Јелачић

О специализации святых в фольклоре православных славян - Деян Айдачич

О турцизмах в русских и украинских переводах сербской народной поэзии - Деян Айдачич

Његош и Русија - Алексеј Јелачић

Новые славянские слова и метафоры в Интернете (март 1999) - Деян Айдачич

О турцизмах в русских и украинских переводах сербской народной поэзии - Деян Айдачич

Эротическая лексика в славянских языках - Деян Владимирович Айдачич

Руска поезија ХХ века у српској преводној књижевности - Миодраг Сибиновић

Юмор и НАТО-вские бомбардировки Сербии 1999 года - Деян Айдачич

Новые названия людей с паранормальными способностями - Деян Айдачич

Жанры свадебных песен в славянских национальных операх - Деян Айдачич

Петар Велики и Јужни Словени - Алексеј Јелачић

Русија и Балкан - Алексеј Јелачић

Автобиография - Милорад Павич

Милорад Павич: Биография

Роман как государство - Милорад Павич

Претходна издања:

Историја

Сеоба Срба у Руско царство
половином 18. века

ЗБОРНИК РАДОВА СА МЕЂУНАРОДНОГ НАУЧНОГ СКУПА
У НОВОМ САДУ, 7–9. МАЈА 2003.

Издање поводом 250-годишњице Сеобе Срба у Руско царство

Садржај / Зміст / Оглавление

У оквиру Пројекта Растко - Лужица објављено:

Уметничка књижевност

Драма и позориште

Археологија

Богословље

Филологија и лингвистика

Стрип

 

Пројекат Растко / Пројекат Растко Русија