Projekat Rastko
NovostiPretragaPravilaMapa projektaKontaktPomocProjekat RastkoPromena pismaEnglish
ArheologijaAntropologija i etnologijaLingvistika i filologijaBogoslovljeFilosofijaKnjizevnostLikovna umetnostDrama i pozoristeFilm i TelevizijaFotografijaStripMuzika
TIA Janus

Библиотека
археологије

Легенда

- овај знак или оригинална насловна страна означавају да је реч о интегралном електронском издању књиге.


- интегрални чланак, краћа студија или појединачно дело.

- сажетак или опис дела.


Ново у библиотеци

Јанусово лице историје I-III (ТВ серија 1993) - Зоран Стефановић, Срђан Стојанчев

Резултати нових археолошких истраживања у северозападној Србији и суседним територијама

The World of the Slavs • Studies on the East, West and South Slavs: Civitas, Oppidas, Villas and Archeological Evidence (7th to 11th Centuries AD)

Археолошки преглед Српског археолошког друштва 4 (2006) • Archaeological reports of the Serbian archaeological society 4 (2006)

Археолошки преглед Српског археолошког друштва 2-3 (2004-2005) • Archaeological reports of the Serbian archaeological society 2-3 (2004-2005)

Археолошки преглед Српског археолошког друштва 1 (2003) • Archaeological reports of the Serbian archaeological society 1 (2003)

Градина – Казновиће, резултати археолошких истраживања - Дејан Булић

Трагови средњевековне материјалне културе са локалитета Градина на Јелици - Дејан Булић

Утврђење Градина – Кончулић код Рашке - Дејан Булић

Рановизантијско утврђење Градина-Лисина на западном Копаонику - Дејан Булић

Манастир Илиње код Овчар Бање: рановизантијско и средњовековно утврђење - Дејан Булић

Црква у Шумнику, нови поглед на датовање - Дејан Булић

Звук и грађење: примери акустичких судова из цркве манастира Давидовица - Дејан Булић, Дејан Црнчевић

Надгробни епитафи из манастира Грачаница код Ваљева - Дејан Булић

Прилог познавању града Брвеника из перспективе археолошких истраживања - Дејан Булић

Средњовековно утврђење на локалитету Градина у Радаљеву код Ивањице - Дејан Булић

Једна могућа остава из подграђа града Брвеника - Дејан Булић

Истраживања Ваљевске Грачанице 2011. године - Дејан Булић

Манастир Боговађа из аспекта археолошких истраживања - Дејан Булић

Културно наслеђе северозападне Србије: Локалитети типа „Обровац“, четрдесет година касније - Дејан Булић, Бобан Трипковић

Градина старијег гвозденог доба Вито из села Брезовице код Ваљева - Дејан Булић

Нови резултати истраживања у близини Пријепоља — заштитна археолошка истраживања локалитета Градина-Чадиње - Дејан Булић, Марија Алексић Чеврљаковић

Градина Ерчеге, средњовековни град на Јавору - Дејан Булић

Проблем убикације средњовековног Рудника - Дејан Булић

Црква у Радошићима - Дејан Булић

Археолошка истраживања локалитета Гробљице у Косјерићу - Дејан Булић

Swords with Pommels of Type N - Marko Aleksić

Some Types of Hilts of Medieval Swords from Southeastern Europe - Marko Aleksić

Some Typological Features of Byzantine Spatha - Marko Aleksić

Оружје из средњовековне збирке Народног музеја у Београду - Марко Алексић

Посткаролиншки мач из Банатског Брестовца - Марко Алексић

Нови типови оружја и војне опреме у Моравској Србији у другој половини 14. века • New types of Arms and Armor in Moravian Serbia from the second half of 14th Century - Марко Алексић • Marko Aleksić

Последњи поздрав установа и колега из Русије професору Ђорђу Јанковићу (1947-2016)

Слово професору Ђорђу Јанковићу - Станко Трифуновић

Словени у Српском Подунављу Римског доба (Зборник изабраних објављених текстова о Словенима 1998-2015) - Ђорђе Јанковић и др.

Полемика: Да ли "укинути и заборавити" пројекат Археолошка топографија Баната?

Предање и историја Цркве Срба у светлу археологије (цела монографија) - Ђорђе Јанковић

Др Ђорђе Јанковић – археолог који открива преваре састављача историје (интервју) - Ђорђе Јанковић и Дејан Вемић

Предање и историја Цркве Срба у светлу археологије (Кратак преглед од почетка до турске окупације) (СКРАЋЕНА ВЕРЗИЈА КЊИГЕ) - Ђорђе Јанковић

Снежана Маринковић - биографија са библиографијом

Станко Трифуновић, биобиблиографија

О проучавању и публиковању утврђених места у Србији из VII-X столећа - Ђорђе Јанковић

Сећања на ископавања кнежевске некрополе у Атеници 1959. године - Србислав Букумировић

The Slavs in the 6th century North Illyricum - Đorđe Janković

Словени у Северном Илирику 6. столећа - Ђорђе Јанковић

Српска народна епика као извор археолошке информације - Драган Јацановић

Београд и његова околина од IX до XI века - Милица Јанковић

Како је и када откривен Лепенски Вир - Обрад Кујовић

Неке особености старог погребног обреда Срба - Др Ђорђе Јанковић

Ископавања на Медијани 1961. под руководством доктора Миодрага Грбића - Др Србислав Букумировић


Садржај

Археологија и природне науке – могућности и ограничења - Драгослав Срејовић

Етнологија, археологија и антропологија данас - Драгослав Срејовић

Археолошко и историјско време - Драгослав Срејовић

О интердисциплинарности у српској археологији са посебним освртом на физичку антропологију - Живко Микић


Културе старијег и средњег каменог доба на тлу Србије – Драгослав Срејовић

Палеолитска религија - Александрина Цермановић-Кузмановић и Драгослав Срејовић из "Лексикона религија и митова Старе Европе", Савремена администрација, Београд 1992.

Premieres stations du paleolithique en Serbie - Бранко Гавела

Мезолитска религија - Драгослав Срејовић

Балкан и Анадолија у средње и млађе камено доба - Драгослав Срејовић

Мезолитске основе неолитских култура у јужном Подунављу - Драгослав Срејовић

Култура Лепенског Вира - Драгослав Срејовић

Култура Лепенског Вира и њена природна средина - Драгослав Срејовић

Кад смо били културно средиште света - Драгослав Срејовић

Културе млађег каменог доба на тлу Србије – Драгослав Срејовић

Неолитска религија - Александрина Цермановић-Кузмановић и Драгослав Срејовић из "Лексикона религија и митова Старе Европе", Савремена администрација, Београд 1992.

Прилог антрополошком упознавању неолита у Србији - Живко Микић

Јелен у нашим народним обичајима - Драгослав Срејовић

Балкан, Анадолија, Блиски Исток, неолитска трансформација - нека питања - Владимир Лековић (1996.)

Винча, Центар неолитске културе у Подунављу - Никола Тасић, Драгослав Срејовић, Братислав Стојановић, Београд, 1990

 

Vinca - Centre of the Neolithic culture of the Danubian region
(Belgrade, 1990)

 

Винча и њена култура - Драгослав Срејовић

Винча и њен свет - Међународни скуп "Подунавље између 6000 и 3000 г. пре нове ере", Српска академија наука и уметности, Центар за археолошка истраживања Филозофског факултета, Београд 1990. Сажеци на српском.
(Vinca and its world - International Symposium "The Danubian Region from 6000 to 3000 B. C.", Serbian Academy of Sciences and Arts, Centre for Archaeological Research of Faculty of Philosophy, Belgrade 1990. Abstracts in Serbian)

Супска "Стублине" - праисторијско насеље винчанске групе - Драга Гарашанин, Милутин Гарашанин
(Из књиге: Драга Гарашанин, Милутин Гарашанин, "СУПСКА, Стублине - праисторијско насеље винчанске групе", Народни музеј, Београд, 1979. )

Културе бакарног и раног бронзаног доба на тлу Србије – Драгослав Срејовић

Енеолитске културе централног и западног Балкана - Никола Тасић, 1995.

Критско-микенски религиозни симболи у баденско-вучедолској култури - Драгослав Срејовић

Културе средњег и позног бронзаног доба на тлу Србије – Драгослав Срејовић

Бронзано доба Србије - Др Драга Гарашанин, 1972.

Bronze Age in Serbia - Dr Draga Garasanin, 1972.

Културе гвозденог доба на тлу Србије – Драгослав Срејовић

Илирска религија - Александрина Цермановић-Кузмановић и Драгослав Срејовић из "Лексикона религија и митова Старе Европе", Савремена администрација, Београд 1992.

Трачка религија и митологија - Александрина Цермановић-Кузмановић и Драгослав Срејовић из "Лексикона религија и митова Старе Европе", Савремена администрација, Београд 1992.

Дачка религија - Александрина Цермановић-Кузмановић и Драгослав Срејовић из "Лексикона религија и митова Старе Европе", Савремена администрација, Београд 1992.

Сарматска религија - Александрина Цермановић-Кузмановић и Драгослав Срејовић из "Лексикона религија и митова Старе Европе", Савремена администрација, Београд 1992.

Јанус- Александрина Цермановић-Кузмановић и Драгослав Срејовић из "Лексикона религија и митова Старе Европе", Савремена администрација, Београд 1992.

Етнокултурни однос Косова и Поморавља у праисторији - Милорад Стојић (2000)

The iron age princely tomb Pecka Banja in Metohija - Aleksandar Palavestra, 1999


Римски градови на Дунаву у Горњој Мезији - Мирослава Мирковић, 1968

Forms of Burial in the Territory of Yugoslavia in the Time of the Roman Empire - Aleksandar Jovanovic, 1984

Две касноантичке царске палате - Драгослав Срејовић

Иконографија градитељског подухвата римског императора Галерија у Гамзиграду (Felix Romuliana) - Драгослав Срејовић

Diva Romula – divus Galerius - Драгослав Срејовић


Новац провинције Дакије - Никола Црнобрња
(1993, интегрално електронско издање књиге)

Хришћански трагови на новцу цара Галијена и царице Салонине као одраз едикта о верском миру из 261. године и првом јавном уважавању Хришћанске цркве - Никола А. Црнобрња (2001)

Родно место цара Јустинијана - Драгослав Срејовић

Две касноантичке царске палате - Драгослав Срејовић

Митра и митраизам- Александрина Цермановић-Кузмановић и Драгослав Срејовић из "Лексикона религија и митова Старе Европе", Савремена администрација, Београд 1992.

Hatif Christianisme du Balkan avant etablissement des Slaves (Serbie, la vallee du Vardar et Montenegro) - Radomir Popovic


Словенска религија и митологија - Александрина Цермановић-Кузмановић и Драгослав Срејовић из "Лексикона религија и митова Старе Европе", Савремена администрација, Београд 1992.

Словенска митологија - Луј Леже, 1901.
Наслов оригинала : Louis Leger, La Mythologie Slave, 1901. Превео на српски: Рад. Агатоновић, 1904. Луј Леже (1843-1924), француски лингвиста и историчар, даје велики допринос изучавању словенске митологије. Легенде, приче, песме о постанку васионе, о боговима, о изузетним људима са божанским особинама чине сваку митологију, па и словенску. Те легенде су (рационалне или ирационалне садржине), у ствари, једна прерушена и преиначена историја Словена.

Словенска митологија (HTML)- Спасоје Васиљев, прво издање, 1928. (такође: PDF верзија)
У многим елементима застарело дело, које ипак остаје један од ретких српских покушаја синтезе сазнања о старословенском пантеону

Slavs in Antiquity -Valentin V. Sedov, 1994.

Словени живе у Панонији још од античког доба - Станко Трифуновић (Музеј Војводине), предавање, Бачка Топола, 1996.

Словенске особине насеља позноримског доба на југоистоку Паноније - Ђорђе Јанковић

Баранда код Опова, насеље касноантичког доба: Има ли Словена у Банату и Бачкој у III-IV столећу? - Ђорђе Јанковић, Филозофски факултет, Београд (1994, текст летка изложбе о исходима археолошког истраживања код Опова)

Slavs in the Early Middle Ages-Valentin V. Sedov, 1995.

Словенска насеља V-VII века у Бачкој и Банату - Станко Трифуновић, саопштење са симпозијума у Новгороду, 1996. Такође и ПДФ верзија (без илустрација).

A contribution to the solution of some Slavic migrations in the Early Middle Ages according to the Miracles of Demetrius of Thessalonica - Livija Pap

Slavic settlement of Greece in the light of archaeological sources - Татјана Штефаничова

Археологија IX-X столећа: Грађа и нова истраживања [програм редовног годишњег савјетовања], Херцег-Нови – Превлака 29. новембар – 1. децембар 2001. Организатори: Српско археолошко друштво (Секција за средњевековну археологију) и Завичајни музеј Херцег-Нови


Етнички простор Срба на Балкану у средњем веку у светлу археолошких и писаних извора - Ђорђе Јанковић

The Serbs in the Balkans in the light of Archaeological Findings - by Djordje Jankovic, Head of the Medieval Archaeology Department, Philosophical Faculty, Belgrade, 1995.

Словенски и српски погребни обред у писаним изворима и археолошка грађа - Ђорђе Јанковић, Филозофски факултет, Београд (2001)

Погреб Срба у раном средњем веку - Ђорђе Јанковић, шеф катедре за средњевековну археологију, Филозофски факултет, Београд - саопштење са симпозијума у Новгороду, 1996. Такође и ПДФ верзија (без илустрација).

Средњовековна култура Срба на граници према Западној Европи - Ђорђе Јанковић, 2000.

Kosovo And Metohia In The Middle Ages: Archaeological Research, by Djordje Jankovic, 1999.

Средњи век Косова и Метохије - Археолошка истраживања- Ђорђе Јанковић, 1999.

Middle Ages in Noel Malcolm's "Kosovo. A Short History" and real facts , by Djordje Jankovic, 1999.

Београд и његова околина од IX до XI века - Милица Јанковић, Музеј града Београда (1996)

Материјали са локалног мирора презентације
Превлака светог архангела Михаила

 • Превлака манастир светог архангела Михаила (2000 година у хришћанству) - интегрални каталог изложбе
 • Милица Јанковић, археолог: Зетска митрополија на Превлаци у XV веку
 • Ђорђе Јанковић: Михољска Превлака, истраживања у 1997. години
 • Djordje Capin: The Holy Archangel Michael's Prevlaka
 • Ђорђе Ћапин: Превлака светог архангела Михаила
 • Ђорђе Јанковић: Жива ризница
 • Арх. Зорица Чубровић: Камена пластика из которске цркве Св.Михаила и пластика Превлаке
 • Доц. др Зоран Станковић: Експертиза моштију с Превлаке
 • Крин на средњовековним гробним плочама манастира Превлака - монах Никодим Богосављевић

 • Српска археологија и њене личности
 • Археологија на Великој школи и Универзитет у Београду - Драгослав Срејовић (1995.)
 • Милоје М. Васић, творац српске археолошке науке - Драгослав Срејовић
 • Балкански источници Милана Будимира - Драгослав Срејовић
 • Милутин Гарашанин (1920–2002)
 • Драга Гарашанин (1921–1997)
 • Драгослав Срејовић (1931–1996) - Милош Јевтић
 • Археолошка искуства и антрополошке поруке Драгослава Срејовића - Видојко Јовић
 • Ладислав Секереш (1931–1997) - Ђорђе Јанковић
 • Петар Петровић (1938–1997) - Борислав Јовановић
 • Др Светозар Станковић - Нани (1948–1996) - Миодраг Сладић
 • Светлана Вранић (1947–1996) - Саша Тодоровић

 • Srpska arheologija / Serbian Archaeology


  Продукција:
  Културна мрежа „Пројекат Растко“

  Извршна продукција:
  ТИА Јанус и Signet CS, Београд

  Плаћени огласи
  "Растко" препоручује