Вук Стефановић Караџић на „Пројекту Растко“

Ново:

Први Српски Буквар. Написао Вук Стеф. Караџић, Философије доктор, и учени друштва; Санктпетербургскога вољнога љубитеља Руске Словесности, Краковскога, Тирингско - Саксонскога за истраживање отач. старине, и Краљевско - Гетингскога член кореспондент. У Бечу, у штампарији Јерменскога намастира. 1827 (потпуно дигитализовано издање)

Вук Стефановић Караџић: Животи најзнатнијих српских поглавица нашега времена

Вук Стефановић Караџић: Милош Обреновић, књаз Сербији, или грађа за српску историју нашега времена

Вук Стефановић Караџић: Долазак књаза Данила Петровића Његоша у Црну Гору

Вук Стеф. Караџић: Любомиръ у Елісіуму, Друга рецензија српска (Учредничеству послана)


Претходна издања:

Вук Стефановић Караџић: Први српски буквар (1827, факсимилно издање, са белешком Љубомира Стојановића из 1924.)
Вук Стефановић Караџић: Народне српске приповијетке (1821)
Вук Стефановић Караџић: Црна Гора и Црногорци (1837)
Вук Стефановић Караџић: Српске народне пјесме (1845),
књига друга у којој су јуначке пјесме најстарије.
Вук Стефановић Караџић: о Филипу Вишњићу
Нови Завјет Господа нашега Исуса Христа,
превео Вук Стефановић Караџић (1847)
Вук Стефановић Караџић: Српске здравице (1849)
Вук Стефановић Караџић: Срби сви и свуда (1849)
Вук Стефановић Караџић: Бока Которска (1849)
Вук Стефановић Караџић: Рисански обичаји (1849)
Вук Стефановић Караџић: Српске народне приповијетке (1853)
Вук Стефановић Караџић: Српске народне приповијетке (1870),
делови које не садржи издање: „Српске народне приповијетке. У Бечу, 1853“.

Вук Караџић и српска култура

Јован Деретић: Кратка историја српске књижевности
V Класична редакција народне епике
VI Предромантизам (Књижевност Вуковог доба)
Меша Селимовић: За и против Вука (студија, 1967)
Војислав М. Јовановић: О српском народном песништву
Војислав М. Јовановић: За општи зборник наших народних песама
Војислав М. Јовановић: О лику Филипа Вишњића и других гуслара Вукова времена
Др Јован Вукмановић: Значај Вука Стеф. Караџића за упознавање Црне Горе
Дејан Ајдачић: О мотиву бекства са бацањем магичних предмета у народним бајкама
Дејан Ајдачић: О клетви у усменој књижевности
Дејан Ајдачић: Прилог проучавању благослова у усменој књижевности

Вук Караџић и албанска култура

Арнаутске пјесме у записима Вука Караџића
Др Драгутин Мићовић: Северноарбанашке и српскохрватске десетерачке јуначке народне песме
Радосав Меденица: Арбанашке крешничке песме и наша народна епика
Албанске јуначке песме, избор и превод на српски језик Драгутин Мићовић, Јединство, Приштина 1981

Вук Караџић и бугарска култура

Петър Динеков: Дело Вука Караџића и бугарска филолошка култура
Голуб Добрашиновић: Прилог проучавању односа В. Караџића и Бугара
Владимир Стојанчевић: Вуково интересовање за „Шоплук“ и „Шопове“
Сима Милутиновић: Христофор, да ми си здравичек [бугарска народна прича из Сербијанке, 1826]

Вук Караџић и украјинска култура

Михаилo Васильевич Гуць: Вук Караджич і українська фольклористика, Вуков зборник, Београд, 1964, стр. 261–287.
Є. П. Кирилюк: Вук Караджич і українська культура, Народна творчість та етнографія, Київ, 1978, 2, стр. 29–40.
Михаил Васильевич Гуць: [Вук Караджич] Велетень слов'янської фольклористики, Народна творчість та етнографія, Київ, 1987, 6, стр. 31–39.
Эвген Пащенко: Фольклорні збірки Вука Караджича і порівняльне вивчення українських дум та сербохорватських юнацьких пісень, Народна творчість та етнографія, Київ, 1987, 4, стр. 49–55.

Вук Караџић и пољска култура

Крешимир Георгијевић: Српскохрватска народна песма у пољској књижевности

Српске народне песме у преводу на пољски језик
Адам Мицкјевич: О српској народној поезији, с пољског превео Стојан Суботин [1955]
Мирослав Топић и Петар Буњак: Српске народне десетерачке песме у пољским преводима. Прилог проучавању упоредне словенске метрике [2002, спољни сервер]
Мирослав Топић и Петар Буњак: О метричким адаптацијама несиметричног десетерца у пољским преводима српске народне поезије [2002, спољни сервер]
Ђорђе Трифуновић: Леси и лешка земља у старој српској књижевности и писмености [1980]
 

Пројекат Растко / Књижевност / Вук Стефановић Караџић
Промена писма | Претраживање | Мапа пројекта | Контакт | Помоћ