Projekat Rastko Poljska

Autori
Jezik
Folklor
Istorija
Umetnost
O Poljskoj
Prevodi
Bibliografija
 

Zygmunt Miłkowski
(T. T. Jeż)
Зигмунт Милковски
(Т. Т. Јеж)

Projekt Rastko - Polska
Biblioteka Polsko-Serbskich Związków Kulturowych

Пројекат Растко - Пољска
Библиотека пољско-српских културних веза

Project Rastko - Poland
E-library of Polish-Serbian Cultural Ties

Латинична верзија / Latinična verzija / Latin script version

Новости

Program Międzynarodowej konferencji naukowej "Polsko-serbskie związki literackie" – Програм Међународне научне конференције "Српско пољске књижевне везе" - 19-20.X 2022.

Registar srpskih i poljskiih prevedenih knjiga - Dejan Ajdačić

Czarnogórcy i Serbowie w rosyjskiej polityce księcia Adama Jerzego Czartoryskiego (1802–1806) - Piotr Żurek

Пољски преводи поезије Александра Петрова - Драгана М. Ратковић

Bibliografia przekładów literatury polskiej w Serbii w latach 1990-2006 - Katarzyna Majdzik, Małgorzata Filipek

Stereotyp mężczyzny w przekładzie "Opowieści o mężczyznach" Miloša Crnjanskiego - Małgorzata Filipek

Transkulturowość oryginału w przekładzie. (na przykładzie powieści "Derviš i smrt" Mešy Selimovicia) - Iwona Stanios

Odczytując sens oryginału (na podstawie przekładu na język serbski i angielski Poematu dla dorosłych Adama Ważyka) - Iwona Haneczok

Rola stereotypu w kształtowaniu polifonicznego uniwersum literackiego i kulturowego na przykładzie oryginału i polskiego przekładu "Mostu na Drinie" Ivo Andricia - Maciej Czerwiński

Укрштања и паралеле: О пољским преводима српске народне поезије - Мирослав Топић, Петар Буњак

О српској авангарди на пољском језику - O serbskiej awangardzie po polsku - 09.04.2019.

Polonica u Srbiji : bibliografija posebnih izdanja (1848–2013) - Branislava Stojanović

Пољска драма на српским сценама : (1864–1941) - Петар Буњак

Сјенкјевичев „Quo vadis“ - Петар Буњак

Kim są Czarnogórcy? Historia, kultura, naród - Jacek Makowski

Prace Młodych Polskich Serbistów - Radovi mladih poljskih srbista - T. 1, 2018

Konferencja Młodych Polskich Serbistów - 15-16.03. 2018.

Poređenje izabrane odbojkaške terminologije u poljskom i srpskom jeziku - Małgorzata Pabich

Serbica u Poljskoj (2003–2017) knjige - Małgorzata Pabich

Полонистички мозаик - Дејан Ајдачић

Пред тамним огледалом (одговор Љубици Росић) - Божидар Станишић

Рецепција српске културе кроз усвајање српског језика у пољској универзитетској средини - Драгана М. Ратковић

Пољске речи у значењу 'издајник' (zdrajca) - Дејан Ајдачић

Јоахим Ферсенгелд "Перикалипса" - Станислав Лем

Polityka językowa w byłej Jugosławii i na Kaszubach w XX wieku - Lidia Bojanowska

Polityka językowa w byłej Jugosławii i w Polsce - Marzena Marciniak

Wyrazy obsceniczne polskie i serbskie nazywające części ciała - Magdalena Nowińska

Stosunek do kobiety w wyrazach obsenicznych w języku serbskim i polskim - Barbara Szwarc

Cerkiewne "nomina agentis" – analiza słownictwa - Joanna Karczewska

Powstanie języka i pisma etruskiego, vinczańskiego i wenetyjskiego w świetle alternatywnych teorii południowosłowiańskich - Magdalena Sieroń

Poglądy Petara Milosavljevicia na serbski język i literaturę - Magdalena Herzog

Projekt pierwszej polskiej gramatyki języka serbskiego - Dušan-Vladislav Paždjerski

Пољска

Alatyr, Bujan - dwa mitotoponimy na tle kulturowym - Michał Łuczyński

Представе о Пољацима у "Mемоарима" Симеона Пишчевића - Дејан Ајдачић

О конференцији о централноевропском и источноевропском филму, Познањ, Пољска - Дејан Ајдачић

Bibliografija prevoda poljske književnosti: Monografske publikacije (1946-2007) - Branislava Stojanović

Станислав Лем (1921–2006): Откривање људских (не)способности - Илија Бакић

Wszystkie chwile są tu i nic być nie przestaje - Antologia poezji serbskiej XX wieku - Grzegorz Łatuszyński

Претходне новости


Note: Occasionaly, MS Word HTML converter for UTF-8 replaces specific Central European characters with Cyrillic ones (š >љ etc). If you spot any such phenomenon, please inform us.


W roku 1869 Zygmunt Miłkowski (T. T. Jeż) został wybrany na członka zagranicznego Towarzystwa Naukowego Serbskiego. W liście zaadresowanym z Brukseli 26 czerwca tegoż roku do prezesa TNS Janko Šafaríka słynny wówczas pisarz polski oświadczył:

"…Zaszczyt ten jest dla mnie zachętą na drodze pracy, którą obrałem, którą, w miarę sił i możności, staram się rozwijać i dalej posuwać. Praca moja ma na celu wzajemne zaznajomienie i zbliżenie dwóch bratnich narodów: Serbów i Polaków — zaznajomienie i zbliżenie, wedle mego przekonania, potrzebne pod wszelakiemi względami, tak dla jednych, jak dla drugich. Nie wiem, czy celu dopnę: czy starczą mi siły na usunięcie zapór, jaki czas, okoliczności i zła wola nagromadziły i gromadzą pomiędzy Serbią a moją biedną Ojczyzną. Lecz dopiąłem już jednej wielce dla mnie ważnej rzeczy, i to mi otuchy dodaje. Towarzystwo Naukowe Serbskie uznało moje dobre chęci…"

Słowa te sprzed półtora prawie stulecia stanowią poniekąd myśl przewodnią również dla twórców Projektu Rastko-Polska – Biblioteki Elektronicznej Polsko-Serbskich Stosunków Kulturowych. Historia XX wieku wymownie świadczy o tym, że działania na rzecz "wzajemnego zaznajomienia i zbliżenia dwóch bratnich narodów" nigdy nie mogą okazać się zbyteczne: bowiem "zapory czasu i okoliczności" bywają nieraz silniejsze od wysiłków nielicznych entuzjastów.

W dziedzinie wiedzy o stosunkach polsko-serbskich – poczynając od historii politycznej i historii kultury, a kończąc na językoznawstwie porównawczym, literaturoznawstwie, folklorystyce, teatrologii…– przeprowadzono dotychczas ogromną i żmudną pracę badawczą w obu środowiskach. Celem Projektu Rastko-Polska jest prezentacja w formie elektronicznej – w miarę możności – wyników dotychczasowych poczynań, ale nie w mniejszym stopniu również zachęta do nowych badań.

Projekt jest otwarty dla szerokiego grona współpracowników, mamy więc nadzieję, że nasza biblioteka w niedalekiej przyszłości stanie się największym w Internecie źródłem wiedzy o Polakach dla Serbów i o Serbach dla Polaków, największą biblioteką elektroniczną przekładów z obu literatur – prawdziwym, aczkolwiek wirtualnym mostem łączącym Północ Słowiańszczyzny z jej Południem.

Petar Bunjak


Belgrad, wrzesień 2002 r.

Године 1869. Зигмунт Милковски (Т. Т. Јеж) изабран је за иностраног члана Српског ученог друштва. У писму послатом из Брисела 26. јуна исте године председнику СУД Јанку Шафарику тада славни пољски писац је изјавио:

"…Ова част за мене је подстрек на путу рада који сам изабрао, који, према својим снагама и могућностима, настојим да развијам и унапређујем. Мој рад има за циљ узајамно упознавање и зближавање двају братских народа: Срба и Пољака – упознавање и зближавање, по моме уверењу, у сваком погледу потребно, како једнима, тако и другима. Не знам хоћу ли остварити свој циљ: хоћу ли имати довољно снаге да уклоним препреке које су време, околности и зла воља нагомилали и нагомилавају између Србије и моје јадне Отаџбине. Али постигао сам једну за мене веома важну ствар, и то ме охрабрује. Српско учено друштво признало је моје добре намере…"

Ове речи од пре готово века и по до извесне су мере мисао-водиља и за творце Пројекта Растко-Пољска – Електронске библиотеке пољско-српских културних веза. Историја XX века речито сведочи о томе да залагања на пољу "узајамног упознавања и зближавања двају братских народа" никада не могу бити сувишни: "препреке времена и околности" често су, наиме, јаче од напора малобројних ентузијаста.

У области знања о пољско-српским односима – почевши од политичке и културне историје па све до лингвистичких и књижевних поређења, фолклористике, театрологије… – до данас је обављен велики и мукотрпан истраживачки рад у обема срединама. Циљ Пројекта Растко-Пољска јесте презентовање у електронском облику – у мери у којој је то могуће – резултата тих прегнућа, али ништа мање и подстицај за нова истраживања.

Пројекат је отворен за широк круг сарадника, те се надамо да ће наша библиотека у скорој будућности постати највећи извор знања о Пољацима за Србе и о Србима за Пољаке на Интернету, највећа електронска библиотека превода обеју књижевности – истински, премда виртуелан мост који спаја Север Словенства са његовим Југом.

Петар Буњак

Београд, септембра 2002.


ПРОЈЕКАТ РАСТКО - ПОЉСКА
јесте електронска библиотека посвећена пољско-српским културним везама.
Отворена је 12. септембра 2002. Подухват је независан и непрофитан и представља покрајинско средиште "Пројекта Растко - Библиотеке српске културе на Интернету".

ИМПРЕСУМ

Управник: Проф. др Петар Буњак

Сарадници-аутори: Бранислава Стојановић и Agnieszka Łasek

Стручни саветник: др Дејан Ајдачић

Извршни продуцент: Зоран Стефановић

Ликовно обликовање: Маринко Лугоња

Дигитализација текстуалних и ликовних прилога: Ненад Петровић

Коректура и лектура: Бранислава Стојановић, Агњешка Ласек, Зоран Стефановић, Саша Шекарић, Ненад Петровић, Недељко Илић, Ивана Рашић...

Вебмастеринг: Михаило Стефановић, Зоран Стефановић, Ненад Петровић

Фотографије: архивски снимци

Продукција и делимично покровитељство ПР-Пољска
"Технологије, издаваштво, агенција Јанус"
Београд


Regional centers of Project Rastko
Projekat Rastko - Beograd Projekat Rastko - Temisvar Projekat Rastko - Cetinje
Projekat Rastko - Gracanica-Pec
Projekat Rastko - Boka Kotorska
Projekat Rastko - Budimpesta-Sentandreja
Projekat Rastko - Kijev-Lavov Projekat Rastko - Banja Luka Projekat Rastko - Skadar
Projekat Rastko - Bugarska
Projekat Rastko - Bugarska