Projekat Rastko - Cetinje
Duhovnost
Zemlja
Elektronska biblioteka kulture i tradicije Crne Gore
Umjetnost LjudiKontakt
Povijest MapaPretragaPromjena pismaPomocNovo

 

Мирослав Пантић

Књижевност на тлу
Црне Горе и Боке Которске
од XVI до XVIII века

1990
интегрално електронско издање

 

Интернет издање

Извршни продуцент и покровитељ
ЈАНУС
Технологије, издаваштво и агенција

 • Београд, 28-30. август 2002.
 • Уредник: Дејан Ајдачић
 • Продуцент: Зоран Стефановић
 • Дигитализација текстуалног и ликовног материјала: Ненад Петровић
 • Коректура: Недељко Илић
 • Ликовно обликовање: Маринко Лугоња

Штампано издање

Српска књижевна задруга

Коло LXXXIII књига 548

 • Београд, 1990.
 • Главни уредник: Милорад Ђурић
 • За издавача: Радомир Радованац
 • Рецензент: Радован Самарџић
 • Технички уредник: Ђорђе Драгосавац
 • Коректори: Бранка Јоветић, Ружица Радовановић
 • Тираж 3.000

CIP — Каталогизација у публикацији Народна библиотека Србије, Београд

928:82 ПАНТИЋ, Мирослав

Књижевност на тлу Црне Горе и Боке Которске од XVI до XVIII века / Мирослав Пантић. - Београд: Српска књижевна задруга, 1990 (Београд: "Слободан Јовић"). - 517 стр. ;

19 cm. — (Српска књижевна задруга; коло 83, књ. 548)

Тираж 3000. ISBN 86-379-0190-5886.1(091)"15/17"

a) Књижевници — Црна Гора 16—18. в. б) Књижевници — Бока Которска — 16—18. в.

Садржај

XVI век: Доба хуманизма и ренесансе [237 Kb]

XVII век: Доба барока [491 Kb]

XVIII век: Доба просвећености [949 Kb]


[ Пројекат Растко Цетиње | Промјена писма | Претраживање | Мапа пројекта | Контакт | Помоћ ]
/ Пројекат Растко Београд /