Литература

 • Андрић, Иво: Растко Петровић, Бурлеска Господина Перуна Бога Грома. (Српски књижевни гласник, Н. с., књ. V, бр. 2, 1922, стр. 150-152).
 • Секулић, Исидора: Растко Петровић, Откровење. (Нова Европа, књ. VII, бр. 2, 1923, стр. 62-63).
 • Црњански, Милош: "Откровење" Растка Петровића. (Српски књижевни гласник, Н. с., књ. VIII, бр. 5, 1923, стр. 380-387).
 • Богдановић, Милан: Растко Петровић, Африка. (Српски књижевни гласник, Н. с., књ. XXXI, бр. 4, 1930, стр. 285-288).
 • Богдановић, Милан: Растко Петровић, Људи говоре. (Српски књижевни гласник, Н. с., књ. XXXIII, бр. I, 1931, стр. 46-50).
 • Винавер, Станислав: Растко Петровић, Лелујав лик са фреске. (Књижевност, књ. XIX, св. 12, 1954, стр. 468-488).
 • Ристић, Марко: Три мртва песника. (Рад Југославенске академије знаности и умјетности, књ. 31. Одјел за сувремену књижевност, књ. 1. Загреб, 1954).
 • Дединац, Милан: Растко Петровић. (Дело, год. II, бр. 11, 1956, стр. 1496-1503).
 • Ристић, Марко: Растко Петровић. (Летопис Матице српске, књ. 379, св. 6, 1957, стр. 553-573).
 • Глигорић, Велибор: Растко Петровић. (Савременик, књ. VIII, св. 11, 1958, стр. 373-396).
 • Дединац, Милан: Преведено са успомена. Р. Петровић, Шести дан. (Дело, год. VI, бр. 4, 1960, стр. 396-414).
 • Велмар-Јанковић, Светлана: Растко Петровић (Књижевност, књ. XLII, св. 2, 1966, стр. 130-150).
 • Константиновић, Раде: Растко Петровић. (Трећи програм, год. III, бр. 1, 1971, стр. 217-288).