Растко Петровић

Библиографија

 • Бурлеска Господина Перуна Бога Грома. Издање Свесловенске књижарнице M. J. Стефановића и друга. Библиотека Албатрос, свеска трећа. Уредници Станислав Винавер и Тодор Манојловић. Београд, 1921, 8°, 174 стр.
 • Откровење. Насловни лист и лик пишчев резао у дрвету Мило Милуновић. Остале дрворезе радили Растко Петровић и Александар Дероко. Дело је отиснуто на луксузној хартији у 400 нумерисаних примерака од којих првих петнаест са оригиналним потписом пишчевим. Издање С. Б. Цвијановића. Штампарија Туцовић А. Д. Ослобођење. Београд, 1922, 8°, 53 стр.
 • Африка. Са једном путописном картом од А. Дерока. Издање Геце Кона. Београд, 1930, 8°, 223 стр.
 • Људи говоре. Издање Геце Кона. Београд, 1931, 8°, 141 стр.
 • Избор, књ. I. (1919-1924). Избор, предговор и белешке Марка Ристића. Редакција Марка Ристића и Вере Стојић. Библиотека Српска књижевност у сто књига, књ. 68. Издање Матице српске и Српске књижевне задруге. Штампа: Штампарско предузеће "Змај", Нови Сад. Београд – Нови Сад, 1958, 8°, 427 стр.
 • Дан шести. Роман. Поговор Милана Дединца. Библиографске белешке Марка Ристића. Дела Растка Петровића, књ. IV. Уредили Милан Дединац и Марко Ристић. Редакција Марка Ристића и Вере Стојић. Издање "Нолит". Штампа Београдски графички завод. Београд, 1961, 8°, 636 стр.
 • Избор, књ. II (1924-1935). Избор, био-библиографске белешке и напомене Марка Ристића. Редакција Марка Ристића и Вере Стојић. Библиотека Српска књижевност у сто књига, књ. 69. Издање Матице српске и Српске књижевне задруге. Штампа: Штампарско предузеће "Будућност", Нови Сад. Београд – Нови Сад, 1962, 8°, 470 стр.
 • Са силама немерљивим и Људи говоре. Напомена Марка Ристића. Дела Растка Петровића, књ. III. Уредили Милан Дединац и Марко Ристић. Редакција Марка Ристића и Вере Стојић. Издање "Нолит". Штампа Београдски графички завод. Београд, 1963, 8°, 206 стр.
 • Изабрана дела, књ. I-II. Избор и предговор Зорана Мишића. Библиотека Српски и хрватски писци XX века, књ. 4-5. Издавачи: "Напријед" (Загреб), "Просвета" (Београд) и "Свјетлост" (Сарајево). Штампа Војно штампарско предузеће, Београд, 1964, 8°, стр. 448 (I књ.) и 343 (II књ.).
 • Путописи. Избор, библиографски подаци и завршна напомена Милана Дединца и Марка Ристића. Дела Растка Петровића, књ. V. Уредили Милан Дединац и Марко Ристић. Језичка редакција Вере Стојић. Издање "Нолит". Штампа Београдски графички завод. Београд, 1966, 8°, 440 стр.
 • Избор. Избор и студија Милана Комненића. Библиотека Књижевност у школи, књ. 2. Издање Издавачког завода Југославија. Београд, 1967, 8°, 139 стр.
 • Откровење. (Поезија – проза). Избор и предговор Зорана Мишића. Библиотека Просвета, књ. 202. Издање "Просвете". Штампа: Штампарско предузеће "Будућност", Нови Сад. Београд, 1968, 8°, 214 стр.
 • Поноћни делија. Приредила Светлана Велмар Јанковић. Издање "Просвете". Штампа Штампарско предузеће "Просвета". Београд, 1970, 8°, 126 стр.