Projekat Rastko Poljska

Autori
Jezik
Folklor
Istorija
Umetnost
O Poljskoj
Prevodi
Bibliografija
 

Projekat Rastko : Poljska

Dr Stojan Subotin
redovni profesor

Anali Filološkog fakulteta, XIII, 1979, str. 407-421. 

Rođen 1. marta 1921. godine y selu Jakovu, nedaleko od Zemuna. Osnovnu školu pohađao y Jakovu i Starim Banovcima, gimnaziju od 1932. do 1940. y Sremskim Karlovcima. Godine 1940. upisao se na Filozofski fakultet Beogradskog univerziteta, najpre na XIV grupu (jugoslovenska književnost i ruski jezik i književnost) sa koje je y toku godine prešao na XV grupu (za ruski i poljski jezik i književnost). Studije prekinuo zbog rata. Najveći deo okupacije proveo kao izbeglica y Beogradu. Od 1942. do 1944. radio kao volonter y Narodnoj biblioteci. Avgusta 1944. otišao y NOV, gde je ostao sve do demobilizacije y novembru 1945, kada je ponovo nastavio studije slavistike y Beogradu. Od marta do jula 1947. i od oktobra 1947. do jula 1948. godine studirao na Jagjelonjskom univerzitetu y Krakovu. Diplomirao iz poljskog jezika i književnosti na Filozofskom fakultetu y Beogradu početkom oktobra 1948. Istog meseca postavljen je za bibliotekara Slovenskog seminara, a 28. januara 1949. za asistenta za poljski jezik i književnost. Godine 1954. proveo oko dva meseca na studijskom boravku y Parizu, radeći na tezi Romani Teodora Tomaša Ježa (Zigmunta Milkovskog) o Jugoslovenima, koju je odbranio y Beogradu početkom oktobra 1957. Školsku 1957-58. godinu proveo na specijalizaciji y Krakovu, a i posle toga više puta odlazio na kpaće studijske boravke y Poljsku (Krakov, Varšava, Poznanj, Vroclav), kada je održao i nekoliko predavanja o poljsko-jugoslovenskim književnim vezama.

1. juna 1959. izabran je za docenta za poljsku književnost na Filozofskom fakultetu y Beogradu; od 1. juna 1964. vanredan, a od 26. aprila 1971. redovan je profesor Filološkog fakulteta y Beogradu.

Od 1960. godine je član redakcijskog kolegija časopisa "Umjetnost riječi", koji izlazi y Zagrebu. Od 1966. do 1970. član je uredništva "Anala Filološkog fakulteta". Od 1967. član je Odbora za kritička izdanja srpskih pisaca Srpske akademije nauka i umetnosti, a od 1968. rukovodilac Odbora za izradu poljsko-srpskohrvatskog i češko-srpskohrvatskog rečnika pri istoj Akademiji.

 

Objavljeni radovi

1. Grad u njegovi problemi y jugoslovenskoj književnosti. Kulturno-privredni pregled Dunavske Banovine, Novi Sad, 1939, V, br. 1, str. 17-23.

2. Grad u njegovi problemi u jugoslovenskoj književnosti. Smena, Beograd, 1939, II, br. 2, str. 78-86.

3. Jedna poljska knjiga o nama. Letopis Matice srpske, Novi Sad, 1947, br. 1, str. 57-58. [Prikaz knjige J. Kowalewski, Ludowa Jugosławia. Łódź, 1946].

4. Dela poljskih pisaca u Jugoslaviji. Slovensko bratstvo, Beograd, 1947, br. 3, str. 251-254.

5. Časopisi u listovi y novoj Poljskoj. Slovensko bratstvo, Beograd, 1947, br. 4-5, str. 357-360.

6. Poljski prevodi iz ruske književnosti. Slovensko bratstvo, Beograd, 1947, br. 9, str. 660-662.

7. Kulturni život y Krakovu. Slovensko bratstvo, Beograd, 1947, br. 12, str. 868-870.

8. M. J. Ljermontov, Ašik Kerib. Novi Sad, Budućnost, 1947, str. 3-18; 23Č16,5 [Prevod].

9. C. Borzenko, Desant na Krim. Novi Sad, Matica srpska, 1947, str. 3-48; 16,5Č12. [Prevod].

10. L. Pantelejev, Pismo. Novi Sad, Matica srpska, 1947, str. 3-71; 16,5Č12. [Prevod].

11. Borba za narodnu demokratiju u Poljskoj. Slovensko bratstvo, Beograd, 1948, br. 2-3, str. 115-127.

12. Beleška za sovremenata polska literatura. Nov den, Skopje, 1948, br. 4, str. 83-88.

13. Put u perspektive ekonomskog razvitka Poljske. Slovensko bratstvo, Beograd, 1948, br. 7-8, str. 351-359.

14. Otvaranje Kopernikovog muzeja u Fromborku. Književne novine, Beograd, 1948, I, br. 35 od 12 oktobra, str. 2.

15. Izdavačka delatnost "Osolineuma" u Vroclavu. Književne novine, Beograd, 1948, I, br. 36 od 19 oktobra, str. 2.

16. Poljska i Poljaci u revoluciji 1948-49. godine. Slovensko bratstvo, Beograd, 1948, br. 11-12, str. 537-551.

17. Narodno izdanje dela Adama Mickjeviča. Književne novine, Beograd, 1948, I, br. 40 od 16. novembra, str. 2.

18. Poljski prevod jedne naše knjige. Književne novine, Beograd, 1948, I, br. 40 od 16 novembra, str. 2.

19. Ideološko raščišćavanje na kongresu studenata u Lođu. Književne novine, Beograd, 1948, I, br. 44 od 14. decembra, str. 2.

20. Život i delo Adama Mickjeviča. Književne novine, Beograd, 1948, I, br. 46 od 27. decembra, str. 1-2.

21. O legiji Mickjeviča u Slovenstvu. Slovensko bratstvo, Beograd, 1949, II, br. 1-2, str. 70-72.

22. Osnivanje Instituta za izučavanje književnosti. Književne novine, Beograd, 1949, II, br. l od 4. januara, str. 2. [O osnivanju IBL u Varšavi].

23. Šopenova godina u Poljskoj. Književne novine, Beograd, 1949, II, br. 7 od 15. februara, str. 2.

24. Pedeset godina pesničkog rada Leopolda Stafa. Književne novine, Beograd, 1949, br. 13 od 29. marta, str. 2.

25. Juliuš Slovacki. Povodom stogodišnjice smrti. Književne novine, Beograd, 1949, br. 14 od 5. aprila, str. 2.

26. O nekim našim prevodima ca poljskog. Slovensko bratstvo, Beograd, 1949, br. 3-4, str. 158-161. [O knjigama J. Andžejevskog, Pepeo u alem-kamen i Z. Druždž-Satanovske, Neutrte staze].

27. Antijugoslovenski stav "Slovenskog života", časopisa Slovenskog komiteta Poljske. Slovensko bratstvo, Beograd, 1949, br. 5-6-7, str. 282-283.

28. Mihal Rusinek, Ca barikade y dolinu gladi. Letopis Matice srpske, Novi Sad, 1949, br. 4, str. 252-254. [Recenzija].

29. Świadomość słowiańska Jana Kochanowskiego. Istoriski glasnik, Beograd, 1949, br. 4, str. 99-102. [Prikaz knjige T. Uleviča].

30. Dve poljske knjige o Joahimu Ljeljevelju. Istoriski glasnik, Beograd, 1950, br. 1-2, str. 168-175. [O knjigama Kormanove i Hšanovskog].

31. Stjepan Musulin, Poljaci y Gundulićevu "Osmanu". Istoriski glasnik, Beograd, 1950, br. 3-4, str. 184-186. [Prikaz].

32. Henrik Sjenkjevič, Pripovetke. C poljskog preveo... Novi Sad, Matica srpska 1950, str. 5-205. Henrik Sjenkjevič [Pogovor], str. 205-209; 17Č11.

33. Miroslav Frančić, Karel Havliček-Borovski u Poljaci. Istoriski glasnik, Beograd, 1951, br. 1-2, str. 136-138. [Prikaz].

34. Slovenska problematika y Poljskoj y XV u XVI veku. Istoriski glasnik, Beograd, 1951, br. 3-4, str. 142-145. [Recenzija knjige T. Ulewicza, Sarmacja. Studium problematyki słowiańskiej XV i XVI wieku, Kraków, 1950].

35. Henrik Sjenkjevič. [Beleška y knjizi:] Kroz pustinju u prašumu. Nolit, Beograd, 1951, str. 5-7.

36. Povodom novog prevoda Rejmontovih "Seljaka". Letopis Matice srpske, Novi Sad, 1952, br. 2, str. 149-151. [Prikaz].

37. Vladislav Rejmont, Obećana zemlja. Letopis Matice srpske, Novi Sad, 1952, br. 4, str. 307-309. [Prikaz].

38. Novi prevod "Pana Tadije" Adama Mickjeviča. Književnost, Beograd, 1952, br. 10, str. 335-338.

39. V. G. Koroljenko, Sokoljinac. [Prevod y knjizi:] Pripovetke. Beograd, Prosveta, 1952, str. 33-78.

40. Stefan Žeromski, Uoči proleća. C poljskog preveo ... Novi Sad, Bratstvo-Jedinstvo, 1953, str. 5-235. Stefan Žeromski. [Pogovor], str. 237-248; 20,5Č15.

41. Najnovije izdanje Rejmontovih pripovedaka. Nova misao, Beograd, 1953, br. 8, str. 348-349. [Prikaz].

42. Boleslav Prus: Faraon. NIN Beograd, 1953, br. 140, od 6. septembra, str. 9. [Prikaz].

43. Stefan Žeromski: Uoči proleća. NIN, Beograd, 1953, br. 139 od 30. avgusta, str. 10. [Prikaz].

44. Povodom najnovijeg izdanja "Faraona" Boleslava Prusa. Književnost, Beograd, 1953, br. 12, str. 546-549. [Prikaz].

45. Stefan Žeromski, Sizifov posao. C poljskog preveo ... Beograd, Zadruga, 1954, str. 13-285. Stefan Žeromski. [Predgovor], str. 5-12; 20Č14.

46. Povodom novog izdanja Sjenkjevičevog romana "Ognjem i mačem". Književnost, Beograd, 1954, br. 2, str. 125-128.

47. Henrik Sjenkjevič. [Predgovor romanu:] Potop. Rad, Beograd, 1954, str. 5-11.

48. Pamiętnik Słowiański [I-III]. Prilozi za književnost, jezik, istoriju i folklor, Beograd, 1955, sv. 1-2, str. 177-180.

49. Smrt Zofje Nalkovske. Književnost, Beograd, 1955, br. 6, str. 530-533.

50. Eliza Ožeškova, Meir Ezofovič. C poljskog preveo ... Novi Sad, Bratstvo-Jedinstvo, 1955, str. 11-297, Eliza Ožeškova [Pogovor], str. 299-310; 20Č14.

51. Eliza Ožeškova: Meir Ezofovič. Književnost, Beograd, 1955, br. 11, str. 419-421. [Prikaz].

52. [O proslavi Mickjevičeve stogodišnjice]. Savremenik, Beograd, 1955, br. 3, str. 388. [Kratka beleška].

53. Adam Mickjevič, O srpskoj narodnoj poeziji. Cetinje, Narodna knjiga 1955, str. 1-153. Adam Mickjevič u naša narodna poezija. [Predgovor] str. I-IH.

54. Najnovije izdanje Mickjevičevih predavanja o našoj narodnoj poeziji. Prilozi za književnost, jezik, istoriju i folklor, Beograd, 1955, sv. 3-4, str. 365-366. [Prikaz].

55. Roman Zmorski, Nad Sawą i Drawą. Prilozi za književnost, jezik, istoriju i folklor, Beograd, 1966, sv. 1-2, str. 146-148. [Prikaz].

56. Ana Kovaljska, Velika ljubav. [Prevod]. Vikend, Beograd, 1957, br. 25 od 19. I.

57. Ana Kovaljska, Nepogoda. [Prevod]. Politika, Beograd, 1957, br. 15704 od 30. januara.

58. Sa kongresa poljskih pisaca [Prevod]. Delo, Beograd, 1957, br. 2, str. 398- 411.

59. Marjan Prominjski, Naš narod je štedljiv. Vikend, Beograd, 1957, br. 29 od 17. II. [Prevod].

60. Marjan Prominjski, Na stanici. Večernje novosti, Beograd, 1957, br.1032 od 23-24. II. [Prevod].

61. Marjan Prominjski, Tema. Dnevnik, Novi Sad, br. 3861 od 3. marta. [Prevod].

62. Marek Hlasko, Finis perfektus. NIN, Beograd, 1957, br. 323 od 10. III. [Prevod].

63. Kazimir Dembnicki, Revolucija i film [Panorama filmskog stvaranja u Poljskoj]. Izraz, Sarajevo, 1957, br. 4, str. 384-391. [Prevod].

64. Tadeuš Ruževič, Grana. NIN, Beograd, 1957, br. 332 od 12. V. [Prevod].

65. Poljski književni godišnjak. Književne novine, Beograd, 1957, br. 41-42 od 19. V. [Beleška].

66. Mječislav Jastrun, Vavelske glave, Zli duh, Prosjaci, Šekspirovska tragedija. Književne novine, Beograd, 1957, br. 41-42 od 19. V. [Prevod].

67. Poljska književna kritika o Andriću i Ćosiću. Književne novine, Beograd, 1957, br. 43-44 od 14. VI. [Beleška].

68. Ježi Šanjavski. Interesantna žena. Praktična žena. Beograd, 1957, br. 31 od 20. VI, str. 39-41. [Prevod].

69. Smrt najčuvenijeg poljskog pesnika. NIN, Beograd, 1957, br. 338 od 23. VI [Beleška].

70. Marek Hlasko, Strasti. Politika, Beograd, 1957, br. 15856 od 3. VII. [Prevod].

71. Marek Hlasko, Najcvetuje reči našega života. Književnost, Beograd. 1957, br. 6, str. 520-525.

72. Mječislav Jastrun, Pijanstvo, Upozorenje, Razgovor s piscem. Korijen, Banja Luka, 1957, br. 3-4, str. 28-30. [Uz prevod je data i kratka beleška o piscu, str. 30].

73. Ježi Šanjavski, Tip. Večernje novosti, Beograd, 1957, br. 1216 od 7. IX. [Prevod].

74. Ježi Korčak, Granica. Borba, Beograd, 1957, br. 247 od 8. IX. [Prevod].

75. Barbara Navrocka, Mlinovi. Narodna armija, Beograd, 1957, br. 947 od 12. IX. [Prevod. Greškom redakcije umesto Navrocka ime autora je odštampano kao Rapacka].

76. Pola Gojavičinjska, Pod zemljom. NIN, Beograd, 1957, br. 350 od 15. IX. [Prevod].

77. Ježi Korčak, Koferče. Večernje novosti, Beograd, 1957, br. 1272 od 2. XI. [Prevod].

78. Jedno pismo Jana Paplonjskog. Prilozi za književnost, jezik, istoriju i folklor, Beograd, 1957, sv. 1-2, str. 115-118. [Sitan prilog].

79. Henryk Batowski, Dyplomatyczna misja Miłkowskiego w r. 1864. Prilozi za književnost, jezik, istoriju i folklor, Beograd, 1957, sv. 3-4, str. 309-311. [Prikaz].

80. Julian Krzyżanowski, Literatura ludowa w prelekcjach paryskich. Prilozi za književnost, jezik, istoriju i folklor, Beograd, 1957, sv. 3-4, str. 311-313. [Prikaz].

81. Henryk Batowski, Legion Mickiewicza w kampanii włosko-austriackiej 1848 roku. Prilozi za književnost, jezik, istoriju i folklor, Beograd, 1957, sv. 3-4, str. 318-319. [Prikaz].

82. Marija Dombrovska, Knjige. Korijen, Banja Luka, 1958, br. 1-2, str. 31-35 [PrevodJ.

83. Pola Gojavičinjska, Devojke sa Novolipaka. Cetinje, Narodna knjiga, 1958 str. 7-272. [Prevedeno sa Janom Novakovskim]. Pola Gojavičinjska. [Pogovor] str. 273-276; 19,5Č12,5.

84. Gustav Morćinek, Ondrašek. Beograd, Nolit 1958, str. 7-397; 20Č13,5 [Prevod].

85. Henrik Sjenkjevič. [Predgovor knjizi:] Krstaši. Beograd, Stožer, 1958, str. 1-4.

86. T. T. Jeż wśród Serbów i Chorwatów. Pamiętnik Słowiański, Wrocław, 1959, r. VIII/1958, str. 67-85.

87. Književno-teoretska shvatanja Manfreda Kridla. Umjetnost riječi, Zagreb, 1958, II, br. 4, str. 171-183.

88. Slavяnskiй arhiv. Izdatelьstvo AN SSSR, Moskva, 1958, t. 1, str.302. Prilozi za književnost, jezik, istoriju i folklor, Beograd, 1958, sv. 3-4, str. 356-359. [Prikaz].

89. Pamiętnik Słowiański, czasopismo naukowe poświęcone slowianoznawstwu. Tom IV, z. 1, 1954, s. 225; z. 2, 1955, str. 227-410; tom V, 1957, str. 225; t. VI, 1958, str. 176. Prilozi za književnost, jezik, istoriju i folklor, Beograd, 1958, sv. 3-4, str. 354-356. [Prikaz].

90. Slavomir Mrožek, Niže. NIN, Beograd, 1959, br. 453 od 6. IX. [Prevod].

91. Novo izdanje "Gorskog vijenca" na poljskom jeziku. Stvaranje, Cetinje, 1959, br. 6, str. 513-521. Prikaz].

92. Život i književno stvaralaštvo Bruna Šulca. Delo, Beograd, 1959, br. 8-9, str. 1060-1072.

93. Petar Petrović Njegoš, Wybór pism. Przełożył i opracował Henryk Batowski, Wrocław, 1958, s. 212. Biblioteka Narodowa, S. II, nr. 113. Pamiętnik Słowiański, Warszawa, 1959, IX, str. 192-210. [Recenzija].

94. Adam Mickiewicz, 1855-1955. Międzynarodowa sesja naukowa PAN 17-20 kwietnia 1956. Wrocław-Warszawa, 1958, str. 704. Prilozi za književnost, jezik, istoriju i folklor, Beograd, 1959, sv. 3-4, str. 307-309. [Recenzija].

95. Bruno Šulc, Bubašvabe. Vidici, Beograd, 1960, VIII, br. 49-50. [Prevod].

96. Pesme Vaska Pope na poljskom jeziku. NIN, Beograd, 1960, br. 493 od 19. VII. [Beleška].

97. O jednom romanu u jednom kritičaru. Književnost, Beograd, 1960, sv. 4, str. 328-335. [Prikaz].

98. Poljska kritika o našoj književnosti. Vrlo povoljne ocene. NIN, Beograd, 1960, br. 500 od 7. VIII. [Beleška].

99. Poljaci pišu o našoj literaturi. NIN, Beograd, 1960, br. 507, od 25. IX.

100. Mapuja Dombrovska. Knjiga i svet, Beograd, 1960, br. 34. str. 1-2.

101. Marija Dombrovska, Ćaskanja o književnosti. Knjiga i svet, Beograd, 1960, br. 34, str. 4.

102. Časopisi u Poljskoj. Delo, Beograd, 1960, br. 11, str. 1311-1313. [Prikaz].

103. Jugosłowiańskie powieści T. T. Jeża. Kultura, Paryż, 1960, nr. 11, str. 132- 137.

104. Časopisi u Poljskoj. Delo, Beograd, 1960, br. 12, str. 1456-1458. [Prikaz].

105. Teodor Tomaš Jež u srpska narodna poezija. Prilozi za književnost, jezik, istoriju i folklor, Beograd, 1960, sv. 3-4, str. 236-244.

106. Kazimjež Brandis. Stvaranje, Cetinje, 1960, br. 11-12, str. 986-991.

107. Pamiętnik Słowiański (1958, 1959). Prilozi za književnost, jezik, istoriju i folklor, Beograd, 1960, sv. 3-4, str. 366-367. [Prikaz].

108. Časopisi u Poljskoj. Delo, Beograd, 1961, br. 1, str. 126-130. [Prikaz].

109. Uspeh Vladana Desnice y Poljskoj. NIN, Beograd, 1961, br. 523 od 15. I.

110. Časopisi u Poljskoj. Delo, Beograd, 1961, br. 2, str. 259-261. [Prikaz].

111. Časopisi u Poljskoj. Delo, Beograd, 1961, br. 3, str. 390-392. [Prikaz].

112. Svetlosti u senke prevođenja. NIN, Beograd, 1961, br. 530 od 5. III.

113. Časopisi u Poljskoj. Delo, Beograd, 1961, br. 4, str. 498-502. [Prikaz].

114. Časopisi u Poljskoj. Delo, Beograd, 1961, br. 5, str. 660-664. [Prikaz].

115. O prevodiocima, prevođenju u još o nečem. Knjiga i svet, Beograd, 1961, br. 41, str. 8.

116. Časopisi u Poljskoj. Delo, Beograd, 1961, br. 7, str. 926-927.

117. Juliusz Słowacki wśród Serbów i Chorwatów. Pamiętnik Słowiański. Warszwa-Wrocław, 1961, XI, str. 51-98.

118. Časopisi u Poljskoj. Delo, Beograd, 1961, br. 8-9, str. 1092-1093. [Prikaz].

119. Bruno Šulc, Prodavnice cimetove boje. [Prevod c poljskog.] Beograd. Nolit 1961, str. 17-263. Život i književno stvaralaštvo Bruna Šulca, str. 5-16. [Predgovor].

120. Časopisi u Poljskoj. Delo, Beograd, 1961, br. 10, str. 1243-1244. [Prikaz].

121. Pamiętnik Słowiański (1961). Prilozi za književnost, jezik, istoriju i folklor, Beograd, 1961, sv. 3-4, str. 272-274. [Prikaz].

122. Jan Kasprovič kod Srba i Hrvata. Prilozi za književnost, jezik, istoriju i folklor, Beograd, 1961, sv. 3-4, str. 173-186.

123. Zadaci i problemi književnih ispitivanja. Delo, Beograd, 1962, br. 1, str. 78-82.

124. Časopisi u Poljskoj. Delo, Beograd, 1962, br. 1, str. 123-125. [Prikaz].

125. Vojćeh Žukrovski. Književnost, Beograd, 1962, br. 1-2, str. 111-118.

126. Poljski istorijski roman HIH veka. Letopis Matice srpske, Novi Sad, 1962, br. 2, str. 128-141.

127. Časopisi u Poljskoj. Delo, Beograd, 1962, br. 3, str. 421-424. [Prikaz].

128. U tłumaczy. Nowa Kultura, Warszawa, 1962, br. 5 (619) od 4. II. [Odgovor na anketu].

129. Taras Ševčenko. Stvaranje, Cetinje, 1962, br. 2, str. 132-142.

130. Jan Kot, Privatni feljton. Delo, Beograd, 1962, br. 4, str. 478-483. [Prevod].

131. Književno delo Marije Dombrovske. Književnost, Beograd, 1962, br. 4, str. 326-336.

132. Književno stvaralaštvo Jana Parandovskog. Delo, Beograd, 1962, br. 6, str. 728-744.

133. Włodzimierz Kot, Korespondencja Augusta Šenoi z Polakami. Prilozi za književnost, jezik, istoriju i folklor, Beograd, 1962, sv. 1-2, str. 115-116. [Prikaz].

134. J. Я. Aйzenštok. Podražanіe serbsьkomu T. Ševčenka. Prilozi za književnost, jezik, istoriju i folklor, Beograd, 1962, sv. 1-2, str. 116-117. [Prikaz].

135. Dva romana Teodora Tomaša Ježa (Zigmunta Milkovskog) iz srpske prošlosti. Zbornik istorije književnosti, knj. 3. Odeljenje literature i jezika SANU, Beograd, 1962, str. 53-93. [Rezime na ruskom].

136. Nekoliko problema prevođenja poezije. Umjetnost riječi, Zagreb, 1962, br. 1-2, str. 69-75.

137. Časopisi u Poljskoj. Delo, Beograd, 1962, br. 10, str. 1274-1276. [Prikaz].

138. Časopisi u Poljskoj. Delo, Beograd, 1962, br. 12, str. 1534-1535. [Prikaz].

139. Teorija književnih ispitivanja u Poljskoj. Umjetnost riječi, Zagreb, 1962, br. 3,str. 175-181.

140. Jan Kasprowicz wśród Serbów i Chorwatów. Pamiętnik Słowiański, Wrocław – Warszawa – Kraków, 1962, XII, str. 137-155.

141. Istorijska istina i fikcija y romanu "Uskoci" Teodora Tomaša Ježa. Prilozi za književnost, jezik, istoriju i folklor, Beograd, 1962, sv. 3-4, str. 202-218.

142. Beleška o piscu. [U knjizi:] K. Brandis, Majka braće Krulj. Beograd, Narodna knjiga, 1962, str. 191-198.

143. Vojćeh Žukrovski, Mrvice svadbene torte. Beograd, Narodna knjiga, 1962, str. 5-277. [Prevod]. Vojćeh Žukrovski, str. 279-289. [Pogovor]. 20Č14.

144. Mіžslov’яnsьki lіteraturnі vzaэmini. Prilozi za književnost, jezik, istoriju i folklor, Beograd, 1962, sv. 3-4, str. 276-279.

145. Romani Teodora Tomaša Ježa sa srpskom tematikom. Živi jezici, Beograd, 1962, sv. 1-4, str. 51-58.

146. K. Mihailović, Janičarove uspomene. Istorijski glasnik, Beograd, 1962, br. 1-4, str. 251-256. [Recenzija].

147. Časopisi u Poljskoj. Delo, Beograd, 1963, br. 2, str. 294-297. [Prikaz].

148. Časopisi u Poljskoj. Delo, Beograd, 1963, br. 4, str. 549-551. [Prikaz].

149. Književno stvaralaštvo Mapuje Dombrovske. [Predgovor knjizi:] M. Dombrovska, Noći u dani. Beograd, Prosveta, 1963, str. 5-24.

150. Časopisi u Poljskoj. Delo, Beograd, 1963, br. 6, str. 822-824. [Prikaz].

151. Nekoliko problema prevođenja poezije. Zbornik radova o teoriji prevođenja, Savez književnih prevodilaca Jugoslavije, Beograd, 1963, str. 50-55.

152. Henrik Sjenkjevič u srpskoj u hrvatskoj književnoj kritici u publicistici. Prilozi za književnost, jezik, istoriju i folklor, Beograd, 1963, sv. 1-2, str. 209-220.

153. Časopisi u Poljskoj. Delo, Beograd, 1963, br. 8-9, str. 1113-1115. [Prikaz].

154. Bruno Šulc, Ptice. Usamljenost. Telegram, Zagreb, 1963, br. 179 od 27. IX. [Prevod].

155. Diskusija o poljskoj ratnoj književnosti. Politika, Beograd, 1963, br. 17962 od 6. X.

156. Kilka uwag na marginesie przekładów Iwo Andricia. Pamiętnik Słowiański, Wrocław – Warszawa – Kraków, 1963, XIII, str. 247-256.

157. Henrik Sjenkjevič. [Predgovor knjizi.:] Kroz pustinju u prašumu. Beograd, Prosveta, 1963, str. 5-12.

158. Mječislav Jastrun. Književnost, Beograd, 1963, br. 9, str. 231-239.

159. Časopisi u Poljskoj. Delo, Beograd, 1963, br. 11, str. 1414-1417. [Prikaz].

160. Juče u danas. Jedan jugoslovensko-poljski dijalog. Politika, Beograd, 1963, br. 18023 od 8. XII. [Prevod].

161. Slavomir Mrožek, Svadba y Atomicama. Politika, Beograd, 1963, br. 18037 od 22. XII. [Prevod].

162. Počeci interesovanja T. T. Ježa za Jugoslovene u prva dela o njima. Anali Filološkog fakulteta, Beograd, 1963, II, str. 63-101.

163. Knjiga o problemima prevođenja. Živi jezici, Beograd, 1963, V, br. 1-4, str. 81-83.

164. "Disk olimpijski" Jana Parandovskog. Stvaranje, Cetinje, 1963, br. 11-12, str. 146-150.

165. Maria Dąbrowska wsród Serbów i Chorwatów. [U knjizi:] Pięćdziesiąt lat twórczości Marii Dąbrowskiej. Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa, 1963, str. 265-277.

166. Novu radovi o T. G. Ševčenku kod Jugoslovena. Prilozi za književnost, jezik, istoriju i folklor, Beograd, 1963, sv. 3-4, str. 341-343.

167. Włodzimierz Kot, Dramat polski na scenach chorwackich i serbskich do r. 1914. Prilozi za književnost, jezik, istoriju i folklor, Beograd, 1963, sv. 3-4, str. 344-346. [Recenzija].

168. Jedna značajna slavistička publikacija. Prilozi za kaiževnost, jezik, istoriju i folklor, Beograd, 1963, sv. 3-4, str. 346-347.

169. Nevenka Košutić-Brozović, Stanislav Przybyszewski i hrvatska moderna. Prilozi za književnost, jezik, istoriju i folklor, Beograd, 1963, sv. 3-4, str. 351-352. [Recenzija].

170. Mіžslov’яnsьki lіterašurnі vzaэmini. Prilozi za književnost, jezik, istoriju i folklor, Beograd, 1963, sv. 3-4, str. 354-355. [Pecenzija].

171. Pamiętnik Słowiański, t. XII, 1962. Prilozi za književnost, jezik, istoriju i folklor, Beograd, 1963, sv. 3-4, str. 355-358. [Prikaz].

172. Časopisi u Poljskoj. Delo, Beograd, 1964, br. 1, str. 152-154. [Prikaz].

173. Juče i danas. Diskusija u redakciji poljskog lista Kultura. Delo, Beograd, 1964, br. 1, str. 69-80. [Prevod].

174. Časopisi u Poljskoj. Delo, Beograd, 1964, br. 3, str. 484-486. [Prikaz].

175. Jan Kot, Titanija i magareća glava. Delo, Beograd, 1964, br. 5, str. 774-794. [Prevod].

176. Taras Ševčenko. Delo, Beograd, 1964, br. 6, str. 953-964.

177. Časopisi u Poljskoj. Delo, Beograd, 1964, br. 6, str. 1017-1019. [Prikaz].

178. Mječislav Jastrun. [Pogovor y knjizi:] M. Jastrun, Lepa bolest. Beograd, Prosveta, 1964, str. 223-234.

179. Pamiętnik Słowiański [t. XIII, 1963]. Prilozi za književnost, jezik, istoriju i folklor, Beograd, 1964, sv. 1-2, str. 138-141. [Recenzija].

180. Jugosłowianie znają i cenią polskich pisarzy. Głos Wybrzeża, Gdańsk, 1964, nr. 153 od 29. VI.

181. Tadeuš Ruževič, Padanje. Književnost, Beograd, 1964, br. 7-8, str. 60-66. [Prevod].

182. Ištvan Čaplaroš, Značaj Vuka Karacića za mađarsku knmževnost. Prilozi za književnost, jezik, istoriju i folklor, Beograd, 1964, sv. 3-4, str. 253-255. [Prevod c poljskog].

183. Mihailo B. Guc, I. J. Franko u srpska narodna pesma. Prilozi za književnost, jezik, istoriju i folklor, Beograd, 1964, sv. 3-4, str. 211-226. [Prevod].

184. Novi radovi o ukrajinsko-srpskim vezama. Prilozi za književnost, jezik, istoriju i folklor, Beograd, 1964, sv. 3-4, str. 290-294. [Prikaz].

185. J. P. Ющuk, Ševčenkove "Podražanіe cepbcьkomy". Prilozi za književnost, jezik, istoriju i folklor, Beograd, 1964, sv. 3-4, str. 306. [Recenzija].

186. Konstantin Mihailović iz Ostrovice, Janičarove uspomene ili turska hronika. Prevod i predgovor Đ. Živanović, Beograd, 1959. Pamiętnik Słowiański, Wrocław – Warszawa – Kraków, 1964, XIV, str. 244-255. [Recenzija].

187. Ana Svirščinjska, Arkona. Beograd, Prosveta 1964, str. 5-178. Beleška o piscu, str. 179, 20Č14. [Prevod].

188. Jan Potocki. [Pogovor romanu:] Rukopis nađen u Saragosi. Beograd, Prosveta, 1964. str. 297-304.

189. Zapis iz Krakova. Književnost, Beograd, 1964, br. 11-12, str. 430-436.

190. Beleška o piscu, str. 175-176. [U romanu:] V. Uminjski, Kubanski ustanici. Beograd, Sportska knjiga, 1964.

191. Pogovor. [U knjizi:] Jan Parandovski, Alhemija reči. Beograd, Kultura, 1964, str. 295-301.

192. Mickiewicz Adam. Enciklopedija Jugoslavije, t. VI, Zagreb, Jugoslovenski leksikografski zavod 1965, str. 96-97.

193. J. Slovacki, O nesrećna! O potlačena!, str. 73; A. Mickjevič, Linuše mi suze..., str. 128; Poljske poslovice, str. 240 [Prevod. U knjizi:] V. Đurić, Lirika, Beograd, Zavod za izdavanje udžbenika SR Srbije 1965.

194. Miłkowski Zygmunt. Enciklopedija Jugoslavije, t. VI, Zagreb, Jugoslovenski leksikografski zavod 1965, str. 114.

195. Poljska književnost kod Srba i Hrvata. Enciklopedija Jugoslavije, t. VI, Zagreb, Jugoslovenski leksikografski zavod 1965, str. 538-541.

196. Vjeslav Rustecki, Došao sam ca severa. Stvaranje, Cetinje, 1965, br. 1, str. 73-76. [Prevod].

197. Veliki, teški rad. Povodom smrti istaknute poljske književnice Marije Dombrovske. Borba, Beograd, 1965, br. 139, od 23. V.

198. Poljaci o Andriću. Politika, Beograd, 1965, br. 18678 od 3. X.

199. Beleška o piscu. [U knjizi:] V. Žukrovski, Okupani u ognju. Beograd, Nolit 1965, str. 199-204.

200. Jurij Janovski, Konjanici. Beograd, Nolit, 1965, str. 130. [Prevod]. Jurij Janovski [Pogovor], str. 133-140.

201. Jaroslav Ivaškjevič, Ivana majka anđeoska. Novi Sad, Bratstvo-jedinstvo 1965, str. 5-342; 19,5Č13. [Prevod].

202. Arkadi Fidler, Kanada miriše na smolu. Beograd, Vuk Karadžić 1965, str. 5-300, 19,5Č14. [Prevod].

203. Marija Dombrovska, Svadba na selu. Cetinje-Obod, 1965, str. 17-88, 107-187. [Prevod]. Mapuja Dombrovska [predgovor], str. 5-14; 19,5Č13,5.

204. Pamiętnik Słowiański [1965]. Prilozi za književnost, jezik, istoriju i folklor, Beograd, 1966, sv. 1-2, str. 135-139. [Prikaz].

205. Književno stvaralaštvo Alekseja Remizova. Književnost, Beograd, 1966, br. 7-8, str. 92-98.

206. O Viktoru Šklovskom. [Pogovor knjizi:] V. Šklovski, ZOO ili pisma ne o ljubavi – Treća fabrika. Beograd, SKZ, 1966, str. 7-17.

207. Edward Pieścikowski, Poeta-tułacz. Biografia literacka Romana Zmorskiego. Prilozi za književnost, jezik, istoriju i folklor, Beograd, 1966, sv. 3-4, str. 286-288.

208. Romani Teodora Tomaša Ježa (Zigmunta Milkovskog) o Jugoslovenima. Filološki fakultet Beogradskog univerziteta, Beograd, 1966, Monografije, knj. III, str. 5-224; 20 Č 14.

209. Henrik Sjenkjevič. [Predgovor knjizi:] Kroz pustinju u prašumu. Beograd, Prosveta, 1966, str. 5-12.

210. Bojćeh Žukrovski, Moj prijatelj iz Luličanga. Stvaranje, Cetinje 1967, br. 4, str. 392-395. [Prevod]. Beleška o piscu, str. 396-397.

211. Naša narodna poezija na poljskom jeziku. Politika, Beograd, 1967, br. 19275 od 4. VI. [Prikaz].

212. Zlatko Klátik, Štúrovci a Juhoslovania. Prilozi za književnost, jezik, istoriju i folklor, Beograd, 1967, sv. 1-2, str. 139-141. [Prikaz].

213. Zdzisław Niedziela, Słowiańskie zainteresowania pisarzy lwowskich w latach 1830-1848. Prilozi za književnost, jezik, istoriju i folklor, Beograd, 1967, sv. 1-2, str. 148-150. [Prikaz].

214. Pamiętnik Słowiański (1966). Prilozi za književnost, jezik, istoriju i folklor, Beograd, 1967, sv. 1-2, str. 155-157. [Prikaz].

215. Ivo Andrić y Poljskoj. Politika, Beograd, 1967, br. 19310 od 9. VII.

216. Knjiga o našoj narodnoj poeziji y Ukrajini. Borba, Beograd, 1967, br. 204 od 27 VII. [Prikaz].

217. "Gorski vijenac" na ukrajinskom. Borba, Beograd, 1967, br. 274 od 5. X. [Prikaz].

218. Knjiga y privatnoj antikvarnici? Politika, Beograd, 1967, br. 19450 od 26. XI.

219. Narodne pesme u zapisima XV-XVIII veka. Antologija. Izbor i predgovor Miroslav Pantić, Beograd, 1964. Pamiętnik Słowiański, Wrocław – Warszawa – Kraków, 1967, str. 223-225. [Prikaz].

220. M. B. Gucь, Serbohorvatsьka narodna pіsnя na Ukraїni. Prilozi za književnost, jezik, istoriju i folklor, Beograd, 1967, sv. 3-4, str. 294-297. [Recenzija].

221. Dionýz Ďurišin, Problémy literárnej komparatistiky. Umjetnost riječi, Zagreb, 1968, br. 2, str. 173-176. [Recenzija].

222. Zbignjev Bjenjkovski, Vidim u opisujem. Književnost, Beograd, 1968, br. 6, str. 573-574. [Recenzija].

223. Franja Marković a literatura polska (Zarys problematyki). Literatura. Komparatystyka. Folklor. Księga poświęcona Julianowi Krzyżanowskiemu. Warszawa, Państwowy Instytut Wydawniczy 1968, str. 484-495.

224. Aleksandar Flaker, Sovjetska književnost 1917-1932. Zagreb, 1967. Književnost, Beograd, 1968, br. 7, str. 92-93. [Prikaz].

225. Jedno pismo Nikole Manojlovića-Rajka. Prilozi za književnost, jezik, istoriju i folklor, Beograd, 1968, sv. 1-2, str. 139-141.

226. Jezik i književno delo. Politika, Beograd, 1968, br. 19759 od 6. X.

227. Postavienie a význam srbského nadrealizmu. Problémy literarnej avantgardy. Konferencia Slovenskej akadémie vied v Smolenicach 25-27 októbra 1965. Bratislava, Slovenska akademia vied, 1968, str. 263-266.

228. Pisma Radovana Košutića Elizi Ožeškovoj. Anali Filološkog fakulteta, VIII, 1968, str. 253-270.

229. Jakov Ignjatović, Memoari, Beograd, SKZ, 1966. Pamiętnik Słowiański, XVIII, Wrocław – Warszawa – Kraków, 1968, str. 306-310.

230. Slovenske književnosti u "Zori". Zora, list za zabavu, pouku i književnost. Počasni broj. Mostar, 1968/69, str. 250-255.

231. Prvi jugoslovenski ilegalni list. Povodom studije dr Ljubomira Durkovića o listu "Branislav" (1844-1845). Politika, Beograd, 1969, br. 19853 od 12. I.

232. Oporezovati izdavače šunda. Politika, Beograd, 1969, br. 19923 od 23. III.

233. Legenda i prawda w powieściach poludniowosłowiańskich Teodora Tomasza Jeża. Pamiętnik Literacki, Wrocław – Warszawa – Kraków, 1969, z. 2, str. 41-63.

234. Iz poljsko-jugoslovenskih veza. Filološki fakultet Beogradskog univerziteta, Beograd, 1969, Monografije, knj. XXV, ctr. 7-136; 20 Č 14.

235. Poljski naučnik o nama. Politika, Beograd, 1969, br. 20005 od 15. VI.

236. Tadeusz Lehr-Spławiński. Konstantyn i Metody. Warszawa, 1967. Prilozi za književnost, jezik, istoriju i folklor, Beograd, 1969, sv. 1-2, str. 113-114. [Prikaz].

237. Pamiętnik Słowiański. (T. XVIII) 1967. Prilozi za književnost, jezik, istoriju i folklor, Beograd, 1969, sv. 1-2, str. 133-135. [Pecenzija].

238. Putevi upoznavanja. "Književnost naroda Jugoslavije". prof. Antuna Barca na poljskom. Politika, Beograd, 1969, br. 20178 od 7. XII. [Prikaz].

239. Lj. Durković, "Branislav". Prvi jugoslovenski ilegalni list 1844-1845, Beograd, 1968. Pamiętnik Słowiański, XIX, Wrocław – Warszawa – Kraków, 1969. crp. 180-183. [Recenzija].

240. Pamiętnik Słowiański (1968). Prilozi za književnost, jezik, istoriju i folklor, Beograd, 1969, sv. 3-4, str. 332-334.

241. Antologija poljske fantastike. Priredio ... Beograd, Nolit, 1969, str. 7-274. Predgovor, 7-14; Prevod 187-241, 248-266; Beleljke o piscima, str. 269-272.

242. O jednam primeru pogrešne upotrebe termina poetika. Umjetnost riječi, Zagreb, 1970, br. 1-2, str. 227-231.

243. Marija Pavlikovska-Jasnoževska na srpskohrvatskom jeziku. Književna smotra, Zagreb, br. 3, proljeće 1970, str. 81-83.

244. Włodzimierz Kot, Chorwacki dramat naturalistyczny. Prilozi za književnost, jezik, istoriju i folklor, Beograd, 1970, sv. 1-2, str. 172-174 [Recenzija].

245. Pamiętnik Słowiański (1969). Prilozi za književnost, jezik, istoriju i folklor, Beograd, 1970, sv. 1-2, str. 178-180.

246. Knjiga o slovačkoj avangardi. Književna smotra, Zagreb, br. 5-6, jesen-zima 1970, str. 134-135. [Recenzija].

247. Dve lepe knjige. Jugoslovensko-poljska saradnja. Politika, Beograd, 1970, br. 20439 od 29. VIII.

248. Jadwiga Stadnikiewicz-Kerep, Lirika Vladimira Nazora [Przemiany warsztatu poetyckiego]. Wrocław – Warszawa – Kraków, 1969. Književnost, Beograd, 1970, br. 11, str. 485-486. [Recenzija].

249. Henryka Czajka, Bułgarska i macedońska historyczna pieśń ludowa. Prilozi za književnost, jezik, istoriju i folklor, Beograd, 1970, sv. 3-4, str. 343-344. [Recenzija].

250. Uloga prevoda y nacionalnoj književnosti u problemi njihova proučavanja. Literaturite na malite narodi. Titov Veles, 1970, str. 95-101. [Rezimei: Rôle des traductions dans la littérature nationale et le problème de leur étude, str. 102; Rolь perevodov v nacionalьnoй lišerature u problema ih izučeniя, str. 102-103].

251. Taras Ševčenko, Kobzar. Rad, Beograd, 1969. Književnost, Beograd, 1970, br. 12, str. 577-579. [Prikaz].

252. Pesnik u esejista Julijan Pšiboš. Povodom smrti istaknutog poljskog pisca. Književne novine, Beograd, 1970, br. 378 od 21. XI.

253. Poljski časopis o našoj književnosti. Politika, Beograd, 1971, br. 20567 od 9. I. [Prikaz].

254. O nekim problemima periodizacije "nepotpune" književnosti. [Uknjizi:] Razvojnite procesi vo sovremenata makedonska literatura. Sovetot na racinovite sredbi, Titov Veles, 1971, str. 51-59. [Rezimei: Sur quelques problèmes de la détermination des périodes des littératures "Incompletes", str. 59-60; O nekotorыh problemah deleniя na periodы "necelostnыh" literatur, str. 60-61].

255. Uloga prevoda u nacionalnoj književnosti i problemi njihova proučavanja. Književnost i jezik, Beograd, 1971, br. 1, str. 87-90.

256. Zbignjev Florčak, "Derviš i smrt" Meše Selimovića. Savremenik, Beograd, 1971, br. 3, str. 219-221. [Prevod].

257. Milorad Živančević, Prilozi proučavanju hrvatske književnosti XIX veka. Književnost, Beograd, 1971, br. 4, str. 386-387. [Prikaz].

258. Istaknuti poljski jugoslavista. Književne novine, Beograd, 1971, br. 399 od 16. IX.

259. Dr Marija Janjon, O romantičarskom pogledu na svet. Književnost, Beograd, 1971, br. 10, str. 346-366. [Prevod].

260. Henrik Sjenkjevič. [Predgovor knjizi:] Kroz pustinju u prašumu. Beograd, Prosveta, 1971, str. 5-12.

261. Putevi naših naseljavanja. Politika, Beograd, 1972, br. 20925 od 8. I.

262. Nagrada "Kulture'" Vladislavu Tatarkjeviču. Književne novine, Beograd, 1972, br. 409 od 16. II.

263. Tragični pesnik Ciprijan Kamil Norvid. Književne novine, Beograd, 1972, br. 409 od 16. II.

264. Tadeuš Ruževič, Nemir. Kultura, Beograd, 1970. Književnost, Beograd, 1972, br. 2, str. 184-186. [Recenzija].

265. Proleterski pesnik Vladislav Bronjevski. Povodom desetogodišnjice smrti. Književne novine, Beograd, 1972, br. 411 od 16. III.

266. Lesja Ukrajinka. Lomikamen. Požarevac, Braničevo, 1971. Književnost, Beograd, 1972, br. 4, str. 395-396. [Recenzija].

267. Četvrt veka Poljskog izdavačkog instituta. Književne novine, Beograd, 1972, br. 416, od 1.V.

268. Leopold Staf – večita mladost poljske poezije. Povodom petnaestogodišnjice smrti velikog poljskog pesnika. Književne novine, Beograd, 1972, br. 419 od 16. VII.

269. Reč na simpoziju "Hrvatska književnost prema evropskim književnostima", Croatica, Zagreb, 1972, br. 3, str. 182-186.

270. Stojan Novaković – prevodilac "Gražine". Polsko-jugosłowiańskie stosunki literackie, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk, 1972, str. 147-156. [Rezime: Stojan Novaković – traducteur de "Grażyna", str. 157].

271. Fantastični svet Bruna Šulca. Povodom tridesetogodišnjice smrti istaknutog poljskog pisca. Književne novine, Beograd, 1973, br. 430 od 1. I.

272. Nikola Kopernik – čovek koji je nebo poklonio ljudima. Književne novine, Beograd, 1973, br. 433 od 16.11.

273. Tadeuš Borovski – svedok apokalipse. Letopis Matice srpske, Novi Sad, 1973, br. 2, str. 175-188.

274. Tadeuš Borovski, Ljudi koji su išli. Letopis Matice srpske, Novi Sad, 1973, br. 2, str. 189-199. [Prevod].

275. Henrik Markjevič, Vrednost u ocene y kljiževnim izučavanjima. Književnost, Beograd, 1973, br. 10, str. 337-354. [Prevod].

276. Nacionalni književni kontekst u njegov značaj za proučavanje veza između slovenskih književnosti y doba romantizma. Prilozi za književnost, jezik, istoriju i folklor, Beograd, 1973, sv. 1-2, str. 20-28.

277. Od Kohanovskog do danas. Književne novine, Beograd, 1973, br. 453 od 16. XII.

278. Stefan Moravski, Predmet i metoda estetike. Beograd, Nolit, 1974, str. 9-249; 19Č12.

279. Poljske bajke. Beograd, Narodna knjiga, 1974, str. 5-156 [Prevod], Pogovor, str. 157-160; 18,5Č12,5.

280. Henrik Markjevič, Nauka o književnosti. Beograd, Nolit, 1974, str. 386. [Prevod]. Beleljka o piscu, str. 387-388; 20Č14.

281. Stefan Moravski, Nevolje sa estetikom. Letopis Matice srpske, Novi Sad, 1974, br. 5, str. 560-573. [Prevod].

282. Mihal Glovinjski, O konkretizaciji. Književnost, Beograd, 1974, br. 7, str. 68-78.

283. Novo poljsko izdanje "Smrti Smail-age Čengića" Ivana Mažuranića. Prilozi za književnost, jezik, istoriju i folklor, Beograd, 1974, sv. 1-2, str. 105-106. [Prikaz].

284. Jan Kohanovski kod Srba i Hrvata. Prilozi za književnost, jezik, istoriju i folklor, Beograd, 1974, sv. 1-2, str. 101-104.

285. Stanisław Papierkowski, Z badań nad językiem i literaturą. Prilozi za književnost, jezik, istoriju i folklor, Beograd, 1974, sv. 1-2, str. 100-101. [Recenzija].

286. Polsko-jugosłowiańskie stosunki literackie. Tom studiów. Pod redakcją Jerzego Ślizińskiego. Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk, 1972, 332 str. Prilozi za književnost, jezik, istoriju i folklor, Beograd, 1974, sv. 3-4, str. 289-292. [Recenzija].

287. Vaclav Berent. Filološki pregled, Beograd, 1974, I-IV, str. 61-69.

288. Wokół zagadki wpływu "Satyra" Jana Kochanowskiego na "Satira'" M. A. Relkovicia. For Wiktor Weintraub, The Hague, Mouton, 1975, str. 505-514.

289. Tadeuš Stanislav Grabovski. Književne novine, Beograd, 1975, br. 483 od 16. III.

290. Ukrajinska književnost. [U knjizi:] Povijest svjetske književnosti, knj. 7. Zagreb, 1975, str. 427-470.

291. I. Golenщev-Kutuzov, Slavяnskie literaturы, Statьi i issledovaniя. Moskva 1973. Zbornik Matice srpske za književnost i jezik, Novi Sad, 1975, sv. 2. str. 391-394.

292. Henryka Czajka, Bohaterska epika ludowa Słowian południowych (Struktura treści). Wrocław, Ossolineum, 1973. Zbornik Matice srpske za književnost i jezik, Novi Sad, 1975, sv. 3, str. 565-568.

293. Prevodilački rad Vladana Nedića. Mostovi, Beograd, 1975, sv. 4 (24), str. 309-313.

 

Dodatak bibliografiji

 

 1. Kazimjež Vika (1910-1975). Zbornik za slavistiku, Novi Sad, 1975, sv. 9, str. 225-227. [Nekrolog].
 2. Milica Jakóbiec-Semkowowa: Kazimierz Brodziński i słowiańska pieśń ludowa : Slavica Wratislaviensia, V, Wrocław 1975, str. 124. Zbornik Matice srpske za književnost i jezik, Novi Sad, 1976, sv. 2, str. 371-374. [Prikaz].
 3. Laza K. Lazarević i Poljaci. Zbornik Matice srpske za književnost i jezik, Novi Sad, 1976, sv. 3, str. 395-403.
 4. Mały słownik pisarzy zachodniosłowiańskich i południowosłowiańskich : Wiedza Powszechna, Warszawa, 1973, 505 s. Zbornik Matice srpske za književnost i jezik, Novi Sad, 1976, sv. 3, str. 537-538. [Prikaz].
 5. P. A. Dmitriev, G. I. Safronov: Iz istorii russko-юgoslavяnskih literaturnыh i naučnыh svяzeй : Izdatelьstvo Leningradskogo universiteta, Leningrad, 1975, 201 s. Zbornik Matice srpske za književnost i jezik, Novi Sad, 1976, sv. 3, str. 539-540. [Prikaz].
 6. Rejmontovske inspiracije u "Selu" Dušana Radića. Prilozi za književnost, jezik, istoriju i folklor, Beograd, 1976, knj. XLII, sv. 1-4, str. 440-445.
 7. Aleksandra Stankowicz, Proza artystyczna Isaka Samokowliji : (Tragiczność, liryzm, autoteliczność). Wrocław – Warszawa – Kraków – Grańsk. Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk 1976, 921. s. Zbornik Matice srpske za književnost i jezik, Novi Sad, 1977, sv. 1, str. 182-185. [Prikaz].
 8. Jedan neobičan život i jedan neobičan roman : Jan Potocki i njegov roman "Rukopis nađen u Saragosi". Letopis Matice srpske, 1977, br. 3, str. 398-420.
 9. Marija Janjon, Romantizam, revolucija, marksizam. Beograd : Nolit, 1976, 353 str. , 21 cm (Književnost i civilizacija). [Prevod]
 10. Jedna poljska poema o Kraljeviću Marku. Naučni sastanak slavista u Vukove dane, 6 (1976), 2, str. 383-394.
 11. Vlođimjež Kot, O jednom pastišu Teofila Lenartoviča srpske narodne pesme. Zbornik za slavistiku, Novi Sad, 1977, sv. 12, str. 127-134. [Prevod].
 12. Bruno Šulc, Manekeni. Beograd : Rad, 1980, 99 str., 18 cm. (Biblioteka Reč i misao. n. s.; 356). [Prevod i pogovor].
 13. O prisustvu srpskohrvatskog usmenog pesništva u Poljskoj. [U zborniku:] Uporedna istraživanja, 2. Prisustvo srpskohrvatskog usmenog pesništva u stranim kulturama. Beograd : Institut za književnost i umetnost, 1982, str. [55]-98.
 14. Jan Potocki, Rukopis nađen u Saragosi. 1, Beograd : Srpska književna zadruga, 1988, XXXVII + 393 str., 19 cm (Srpska književna zadruga. Kolo 81 ; knj. 533); 2, 360 str., 19 cm (Srpska književna zadruga. Kolo 81; knj. 534). [Prevod i predgovor].
 15. Bruno Šulc, Prodavnice cimetove boje. Beograd : Književna reč : Umetnička družina Anonim, 1999, 283 str. , 23 cm (Biblioteka Preteče ; knj. 2). [Prevod].
 16. Henrik Sjenkjevič. [Predgovor knjizi:] Henrik Sjenkjevič, Kroz pustinju i prašumu. Beograd : Verzal press, 2000, str. 5–12.