Projekat Rastko Poljska

Autori
Jezik
Folklor
Istorija
Umetnost
O Poljskoj
Prevodi
Bibliografija
 

Projekat Rastko : Poljska

 

Dr Đorđe S. Živanović

Bibliografija objavljenih radova

Za štampu priredio Petar Bunjak

Zbornik Matice srpske za slavistiku, br. 44-45/1993, str. 251-268. 

Bibliografija radova dra Đorđa Živanovića, dugogodišnjeg profesora poljskog jezika i književnosti na Filološkom fakultetu u Beogradu koja je sada pred čitaocem temelji se uglavnom na podacima iz biobibliografskih svezaka Anala Filološkog fakulteta – XIII (1979) i XVII (1986), kao i na dopunama i uputstvima samoga Profesora.

Priređivačeve intervencije u tekstu bibliografije trojake su.

1. Rukovodeći se principom provere de visu, ispravili smo neke štamparske greške iz XIII sveske Anala, a i odlučili se na dopunu opisa pojedinih jedinica – kad je reč o radovima u časopisima, uz godinu i broj strane, dodat je i broj sveske, dok je uz tekstove iz novina, pored datuma, pridodata i strana. Uz to, popisana su rezimea na stranim jezicima i data u nastavku jedinica na koje se odnose.

2. Iako svesni da ćemo tako odstupiti od dobrih tradicija, odustali smo od klasične hronološke bibliografije i pristupili klasifikaciji građe prema vrsti izdanja i obimu jedinica, čuvajući hronološki princip unutar tako dobijenih celina. Time smo, nadamo se, dočarali svu širinu i raznolikost Profesorovih interesovanja, ali i omogućili čitaocu da se lakše snađe u korpusu od preko 450 bibliografskih jedinica. Ponovljena izdanja – opet odstupajući od običaja, no ovoga puta zbog skučenosti prostora – beležili smo u okviru iste odrednice, i to tako što smo navodili mesto, izdavača, godinu i broj strana; kada je u pitanju bilo ponovljeno izdanje istog izdavača, beležili smo samo godinu i izdignutim brojem izdanje.

3. Predgovore, pogovore ili napomene u brojnim zasebno izdatim prevodima izdvajali smo u posebne bibliografske jedinice.

Spisak skraćenica dat je na kraju Bibliografije. 

PRIREĐIVAČ

 

I
Knjige i druge zasebne publikacije

1. Praktični udžbenik poljskog jezika, I. Beograd, Prosvetni odbor Saveza sokola Kraljevine Jugoslavije, sv. 5, 1934, 100. [Kurs u 23 lekcije].

2. Adam Mickjevič i njegov Pan Tadija. Beograd, Poljsko-jugoslovenska liga, 1935, 84.

3. Poljska književnost XIX veka kao izraz poljskog narodnog duha. Beograd, 1940, 14.

4. Srbi i poljska književnost (1800-1871). Beograd, 1941, VIII + 276.

5. Srpski jezik za II razred osnovne škole. Beograd, Prosveta, 1948, 48. [Potpis: Ž. Ivanović].

6. Srpski jezik za III razred osnovne škole. Beograd, Prosveta, 1948, 64. [Potpis: Ž. Ivanović].

7. Problemi pozorišnog jezika. I. Beograd, Rad, 1951, 116.

8. Poljski primeri. (Književni tekstovi. Jezička objašnjenja. Beleške o piscima. Poljsko-srpskohrvatski rečnik). Beograd, Naučna knjiga, 1967, 383. [Naredna izdanja:] 19702; Beograd, Filološki fakultet, 1983.

9. Poljski u 100 lekcija. Beograd, Prosveta, 1971, 332. [Naredno izdanje:] 19762.

10. Georgije Magarašević (1793-1837). Matica srpska, Novi Sad, 1976, 264.

11. Sterijine polemike. Beograd, Posebna izdanja SANU, knj. DLXIV, Odeljenje jezika i književnosti, knj. 37, 1985, 178 + X.

 

II
Studije, rasprave, članci i drugi veći prilozi

1. Poljska akademija književnosti. Venac, Beograd, 1933/1934, XIX, 4-5, 250-258.

2. Časovi jezika. Poljski jezik. Radio-Beograd, Beograd, 1934, VI, 2, 12-13; 3, 9-10; 4, 8-9; 5, 8-9; 6, 9-10; 7, 8-9; 8, 9-10; 11, 9-10; 12, 9-10; 13, 9-10; 14, 9-10; 15, 9-10; 16, 9-10; 17, 10-11; 18, 9-10; 19, 9-10; 20, 9-10; 21, 9-10; 22, 9-10; 23, 10-11; 24, 9-10; 25, 9-10. [Kurs u 23 lekcije].

3. Na kom je jeziku Konstantin iz Ostrovice pisao svoju hroniku. PKJIF, 1934, XIV, 1-2, 174-180.

4. Dositeje Obradović a Polacy. Ruch Słowiański, Lwów, 1936, I, 46-50.

5. Wuk Karadžić i Franciszek Mirecki. Przegląd Polsko-Jugosłowiański, Poznań, 1937, 6, 86-88.

6. Vuk i poljski muzičar Franćišek Mirecki. SKG, 1938, LIV/3, 206-212.

7. Intelektualna łączność Jugosławii z Polską poprzez wieki. Przegląd Polsko-Jugosłowiański, Poznań, 1938, V, 61-63.

8. Đorđe Magarašević o Puškinu. PKJIF, 1938, XVIII, 1-2, 105-111.

9. Spisak radova Pavla Popovića. PKJIF, 1938, XVIII, 1-2, 657-667. [Zajedno s Verom Miletić].

10. Ljudevit Gaj. Ruch Słowiański, Lwów, 1939, I, 8-14.

11. Mickjevič i Njegoš. PKJIF, 1939, XIX, 1-2, 84-90.

12. Poljska književnost XIX veka kao izraz poljskog narodnog duha. Soko, Beograd, 1940, II, 1, 10-13.

13. Pavle Solarić i Poljaci. SKG, 1940, LXI/6, 432-438.

14. Zmaj prema Poljacima. Godišnjak Matice srpske za 1941, Novi Sad, 1940, 215-221.

15. Dositej Obradović prema Poljacima. LMS, 1941, knj. 355, 120-124.

16. Jezik i pozorište. Pozorište, Beograd, 1948, 7-8, 318-321.

17. Oko katedre srpskog jezika u Parizu. PKJIF, 1954, XX, 1-2, 49-59.

18. Brankov kritičar J. St. Zabavić. PKJIF, 1954, XX, 3-4, 203-228.

19. Mladi Daničić. ZMSKJ, 1954, I, 101-122; 1955, II, 108-122; 1957, III, 126-135.

20. Kad je postala Lazarevićeva "Švabica". PKJIF, 1955, XXI, 3-4, 304-308.

21. Mickjevič profesor. Delo, Beograd, 1955, II, 10, 510-516.

22. Poslednje poglavlje. Put A. Mickjeviča na Balkan. Savremenik, Beograd, 1955, II, 12, 672-679.

23. Sienkiewicz jako członek Serbskiej Akademii Nauk. Pamiętnik Literacki, Warszawa, 1956, XLVII, 4, 516-522.

24. Mickjevič – Puškin – Demeter. Pitanja književnosti i jezika, Sarajevo, 1956, III, 97-104.

25. Mickiewicz in Serbo-Croatian Literature. [U zborniku:] Adam Mickiewicz in World Literature. Berkeley and Los Angeles, University of California Press, 1956, 495-523.

26. Henrik Sjenkjevič član Srpske akademije nauka. Stvaranje, Cetinje, 1957, 9-10, 722-727.

27. Još koja o J. St. Zabaviću. PKJIF, 1957, XXIII, 1-2, 101-109.

28. Mickjevič i Puškin. Živi jezici, Beograd, 1957, I, 1-2, 15-29.

29. Rad na školskim udžbenicima istorije poljske književnosti. Živi jezici, Beograd, 1957, I, 1-2, 114-118.

30. Miloš Popović o Mickjeviču. PKJIF, 1958, XXIV, 1-2, 49-71.

31. Šenoa i Poljaci. Južnoslovenski filolog, Beograd, 1958, XXIII, 183-216. (Rezime: Šenoa i polяki, 216).

32. Vuk u "Skoroteči". Kovč., 1958, I, 94-102.

33. Adam Mickiewicz w literaturze serbochorwackiej. [U zborniku:] Adam Mickiewicz 1855-1955. Wrocław-Warszawa, 1958, 307-349.

34. Jedna stranica iz poljsko-jugoslovenskih odnosa. Umjetnost riječi, Zagreb, 1959, III, 1-4, 103-111.

35. O kulturi govornog jezika. Književnost i jezik, Beograd, 1961, VIII, 2, 140-149.

36. Iz legende i stvarnosti o Steriji. ZMSKJ, 1962, IX-X, 229-234.

37. První Šafaříkový styky se Srby a srbskou literaturou. Přehled kulturních, literarních a školných otázek, Daruvar, 1962, I, 1-16.

38. Šafarik u Novom Sadu. "Izgnanstvo". [U zborniku:] P. J. Šafarik 1795-1861. Novi Sad, Matica srpska, 1963, 42-106.

39. Polonofilstvo kod Srba i Hrvata u prvoj polovini XIX veka kao osnova pojačanom interesovanju za poljsku književnost. PKJIF, 1963, XXIX, 73-86.

40. "Pamiętniki Janczara" w nowym świetle. Sprawozdania z posiedzeń Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, Kraków, 1963, styczeń-czerwiec, 178-184.

41. N. M. Rajko i kontynuatorzy. [U zborniku:] Śladami życia i twórczości Marii Konopnickiej. Warszawa, 1963, 254-268. [19662, 263-277].

42. Mile Pavlović prevodilac s poljskog. PKJIF, 1964, XXX, 1-2, 71-76.

43. Echa powstania styczniowego wśród Jugosłowian. Kwartalnik Historyczny, Warszawa, 1964, LXXI, 3, 693-710.

44. P. J. Šafarik skupljač narodnih pesama. "'Ajde draga da se milujemo...". Kovč., 1964, VI, 111-129.

45. Miloš Popović u slovačkom krugu. [U:] Sborník Filozofickej Fakulty Univerzity Komenského. Philologica. Bratislava, 1964, 195-205.

46. Jedan prilog Njegoševom shvatanju slovenstva. AFF, 1963 [1965], III, 23-48. (Rezime: Iz vzglяdov Negoša na slavяnstvo, 48.)

47. Tłumacz Kasprowicza – "M. P.". Pamiętnik Słowiański, Warszawa, 1965, XV, 199-206.

48. Život i delo Konstantina Mihailovića Ostrovičanina. [U zborniku:] Stara književnost. Beograd, Nolit, 1965, 507-524.

49. Iz dela Konstantina Janičara, Stremljenja, Priština, 1966, VII, 1, 56-68.

50. Prvi Vukovi susreti s Poljacima. [U:] Vukov zbornik. Posebna izdanja SANU, knj. CD. Beograd, Naučno delo, 1966, 291-314. (Rezime: Pervыe vstreči Vuka s polяkami, 315).

51. Jovan Ilić u Prešovu. Přehled kulturních, literarních a školných otázek, Daruvar, 1967, IV, 37-60.

52. Sienkiewicz w literaturach serbskiej i chorwackiej. Pamiętnik Słowiański, Warszawa, 1967, XVII, 96-119.

53. Jovan Ilić v Prešove. [U zborniku:] Preljovskй Kolégium v slovenských dejinách. Košice, 1967, 143-174.

54. Vuk Karadżić i jego polski współpracownik Franciszek Mirecki. [U zborniku:] Literatura – Komparatystyka – Folklor. Księga poświęcona J. Krzyżanowskiemu. Warszawa, 1968, 815-823.

55. Značaj boravka P. J. Šafarika u Novom Sadu za razvoj slavistike kod Jugoslovena. PKJIF, 1968, XXXIV, 3-4, 219-236.

56. Odjek Šturova učenja kod Jugoslovena. [U zborniku:] Literarne vsťahy Slovakov a Južných Slovanov, Bratislava, Slovenska akademia vied, 1968, 194-206.

57. Jedan prilog rešavanju pitanja pozorišnog jezika. [U zborniku:] Jedan vek Narodnog pozorišta u Beogradu. Beograd, 1968, 168-186.

58. Đura Daničić prevodilac J. K. Tila. Přehled kulturních, literarních a školných otázek, Daruvar, 1967-1968, VI-VII, 37-41.

59. Lamartin i Beranže u stvaralaštvu Stanka Vraza. AFF, 1968, VIII, 271-297. (Rezime: Lamartine et Beranger dans l'oeuvre de Stanko Vraz, 297).

60. Izgovor i obeležavanje srpskohrvatskih akcenata – The Pronunciation and Marking of Serbo-Croatian Accents. [U:] S. Babić, Serbo-croatian reading passages. Beograd, Kolar~ev narodni uni-verzitet, 1968, XI-XVI.

61. Sienkiewicz w literaturach serbskiej i chorwackiej. [U zborniku:] Henryk Sienkiewicz, twurczość i recepcja światowa. Kraków, Wydawnictwo Literackie, 1968, 367-378.

62. Ujedinjena omladina i poljska književnost. [U zborniku:] Ujedinjena omladina srpska. Novi Sad, MS, 1969, 259-286. (Rezime: Obъedinennaя serbskaя molodežь i polьskaя literatura, 286).

63. Fredro u Narodnom pozorištu u Beogradu. Filološki pregled, Beograd, 1969, VII, 1-4, 33-48. (Rezime: A. Fredro v Narodnom teatre v Belgrade, 49).

64. O početnoj nastavi poljskoga jezika. AFF, 1969, IX, 1-26. (Rezime: O načalьnoй faze obučeniя polьskomu яzыku, 26).

65. Pokušaj osnivanja katedre za slovenske jezike i književnosti na Velikoj školi u Beogradu. AFF, 1970, X, 115-161. (Rezime: Popыtka osnovaniя kafedrы slavяnskih яzыkov i literatur pri Belgradskom universitete 1882 goda, 162).

66. "Excelsior!" u prevodu Josipa Eugena Tomića. ZS, 1970, 1, 136-158.

67. Naučni i pedagoški rad profesora Radovana Lalića. Tokovi, Ivangrad, 1971, 2-3, 77-92.

68. O jednom prepevu Stojana Novakovića. Mostovi, Beograd, 1972, III, 1(9), 3-14; 2(10), 147-152.

69. Linde i Vuk. Kovč., 1972, X, 5-21.

70. Poljski izvod iz Vukove "Crne Gore". Kovč., 1972, X, 104-120.

71. Radio i škola. Književnost i jezik, Beograd, 1973, XX, 2, 175-192.

72. Mickjevič i Vuk. NSS, 1973, 2, 169-185.

73. Neka zapažanja o nosnim samoglasnicima. Studia linguistica in honorem Michaelis Stevanović. Južnoslovenski filolog, Beograd, 1973, XXX, 1-2, 315-328.

74. Vuk, Magarašević i Šafarik u vreme pokretanja Letopisa. NSS, 1974, 3, 203-216.

75. Adam Mickjevič i Petar Petrović Njegoš. Slavia, Praha, 1974, XLII, 3, 272-281.

76. Oko jedne Fredrove komedije u nas. AFF, 1974, XI, 71-111. (Rezime: O perevodah odnoй komedii Aleksandra Fredro, 112).

77. Magaraševićev i Šafarikov pregled ruske književnosti. ZS, 1974, 7, 177-172.

78. Granice możliwości w przekładzie. [U zborniku:] Przekład artystyczny. O sztuce tłumaczenia księga druga. Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk, 1975, 367-379.

79. Mickjevičev "hrabia Zorycz". Pamiętnik Słowiański, Warszawa, 1975, XXV, 137-144.

80. Adam Mickjevič o "Hasanaginici". Kovč., 1974, XII, 93-105.

81. Neke misli Adama Mickjeviča o našoj narodnoj poeziji i njihov odjek kod nas. NSS, 1975, 4/1, 49-66. (Rezime: Nekotorыe mыsli Adama Mickeviča o našeй narodnoй poэzii i reakciя na nih v našeй srede, 67).

82. Kako su nas učili. Zbornik radova nastavnika i studenata Odseka za opštu književnost i teoriju književnosti, Beograd, 1975, 35-42.

83. Pozorišna kritika u "Vili" tokom 1865. godine. PKJIF, 1975, XLI, 1-2, 24-48.

84. Jedna Sterijina knjiga. PKJIF, 1975, XLI, 3-4, 224-227.

85. Još jedan Vukov rad. Kovč., 1975, XIII, 40-46.

86. O tłumaczeniach z polskiego. [U zborniku:] Materiały III Międzynarodowego Zjazdu Tłumaczy Literatury Polskiej. Warszawa, Agencja Autorska, 1976, 135-138.

87. Jedna Dučićeva pozajmica. [U zborniku:] Uporedna istraživanja, 1. Institut za književnost i umetnost, Beograd, 1976, 603-620. (Rezime: Ob odnom zaimstvovanii Йovana Dučiča, 620).

88. Magaraševićevi pogledi na književnost i književnu kritiku. NSS, 1976, 5, 5-16. (Rezime: Vzglяdы Magaraševiča na literaturu i literaturnuю kritiku, 17).

89. Jedan preteča Đure Daničića. NSS, 1976, 5, 631-643. (Rezime: Odin iz predšestvennikov Džuro Daničiča, 644).

90. Slovenski program Georgija Magaraševića. Filološki pregled, Beograd, 1976, XIV, I-II, 139-146.

91. Milorad P. Šapčanin i Mihal Čajkovski. AFF, 1976, XII, 269-318. (Rezime: M. P. Šapčanin i Mihal Čaйkovskiй, 318).

92. Konstantin Mihailović iz Ostrovice. – Povodom nekih novih radova. ZMSKJ, 1976, XXIV, 1, 33-59.

93. Kosovo i naša narodna tradicija u delu poljskog književnika Mihala Čajkovskog (1804-1886). NSS, 1977, 6/2, 367-381. (Rezime: Kosovo i naša narodnaя tradiciя v tvorčestve polьskogo pisatelя Mihala Čaйkovskogo (1804-1886), 382).

94. Juljan Kšižanovski (1892-1976). ZS, 1977, 12, 214-229.

95. Konstantin janičar i srpska narodna tradicija. PKJIF, 1976, XLII, 1-4, 66-85.

96. Habent sua fata libelli. Beleške o nekim prevodima s poljskog jezika. Mostovi, Beograd, 1977, 2(30), 137-142.

97. Dva oglasa na Vukove knjige. Kovč., 1977, XIV-XV, 71-75.

98. Povodom odgovora Anđola Dantija. ZMSKJ, 1978, XXVI, 3, 451-455.

99. Osnovi savremene akcentuacije. [U:] Dikcijske teme. Univerzitet umetnosti u Beogradu, Beograd, 1979, 9-59.

100. Sto godina slavistike u Srbiji. NSS, 1979, 7/2, 7-13. (Rezime: Stoletie slavistiki v Serbii, 14).

101. Stejićev prevod Puškinove "Poltave". ZS, 1979, 16, 125-152.

102. Iz književnih naklonosti Jovana Stejića. NSS, 1980, 8/1-2, 267-274.

103. Slovenski program Teodora Pavlovića u "Serbskom narodnom listu". NSS, 1980, 9, 269-281. (Rezime: Slavяnskaя programma Teodora Pavloviča v žurnale "Serbski narodni list", 282).

104. Krótkie rozważania z dziejów polsko-jugosłowiańskich stosunków literackich. Literatura na świecie, Warszawa, 9 (113), 338-349.

105. Granice mogućnosti u prevođenju. Studia Philologica, Priština, 1980, I, 1-2, 21-28. (Rezime: Granicы vozmožnosteй v perevode, 28).

106. Daničić i Ljudevit Štur. [U zborniku:] Zbornik o Đuri Daničiću, SANU – JAZU, Beograd – Zagreb, 1981, 401-414.

107. Prevođenje poljskih deminutiva. NSS, 1981, 10/2, 149-156.

108. Jedna nepoznata pesma Đure Daničića. ZMSKJ, 1981, XXIX, 3, 503-507.

109. O tekstu Sremčeve pripovetke "U tramvaju". ZMSKJ, 1981, XXIX, 3, 509-513.

110. Iz čega je satkana Sterijina "Sudbina jednog razuma". NSS, 1982, 11/1, 195-200. (Rezime: Kak sozdavalasь komediя Sterii "Sudbina jednog razuma" ("Sudьba odnogo razuma"), 201).

111. Puškin prevodilac Mickjeviča. Studia Philologica, Priština, 1981, II, 1-2, 51-67. (Rezime: Puškin – perevodčik Mickeviča, 67).

112. Dosad nepoznat univerzitetski poljski priručnik Radovana Košutića. ZS, 1982, 23, 171-181.

113. Konstantin Mihailović o vojevanju u Vlaškoj. [U zborniku:] Radovi V jugoslovensko-rumunskog simpozijuma, Beograd, 1982, 365-372. (Rezime: Konstantin Mihailović din Ostrovica despre războiul său din Valahia, 372; Le pagine di Costantino Mihailović concernenti il guerreggiare in Valacchia, 372-373).

114. Iz poljskih interesovanja Meda Pucića. NSS, 1983, 12/3, 167-178.

115. Emanuil Kolarović, skupljač srpskih narodnih melodija. NSS, 1985, 14/3, 123-136. (Rezime: Эmmanuil Kolarovič, sobiratelь serbskih narodnыh pesen, 137).

116. Hronika (trideset pet godina Slavističkog društva). Živi jezici, Beograd, 1985, XXVII, 1-4, 187-192.

117. Odjek narodne tradicije u delu Konstantina Mihailovića iz Ostrovice. NSS, 1986, 15/2, 263-271. (Rezime: Otkliki narodnoй tradicii v proizvedenii Konstantina Mihaйloviča iz Ostrovicы, 272).

118. Pavle Popović i njegovi "Prilozi". [U zborniku:] Studije i građa za istoriju književnosti, 2, Beograd, Institut za književnost i umetnost, 1986, 269-295. (Rezime: Pavle Popović and His Review "Prilozi", 295).

119. Prekretne godine Radovana Košutića. Slavistički zbornik, Beograd, 1986, I, 9-20.

120. Mihal Čajkovski o knezu Milošu. Kovč., Beograd, 1985-1986, XXII-XXIII, 83-95.

121. Može li umetnički prevod biti tačan? (Na primeru jednog teksta Ive Andrića). NSS, Beograd, 1987, 16/3, 23-30. (Rezime: La traduction litteraire peut elle etre exacte? (Selon l'example d'un texte d'Ivo Andrić), 31).

122. Belinski o Mickjeviču. AFF, 1987, XVIII, 319-343. (Rezime: Belinskiй o Mickeviče, 343-344).

123. Jedan Andrićev neodržani govor. Sveske Zadužbine I. Andrića, Beograd, 1988, V, 244-266.

124. Polina Vijardo i Rašela u sećanjima Dimitrija Matića. Zbornik Matice srpske za scenske umetnosti i muziku, Novi Sad, 1988, 1, 25-40.

125. Vukovo akcentovanje. NSS, 1988, 17/1, 49-56. (Rezime: Akcentuaciя Vuka Karadžiča, 57).

126. Oko transkripcije poljskih imena kod nas. Slavistički zbornik, Beograd, 1988, III, 15-24.

127. Napomene o jednoj spomenici. Dvadeset pet godina od izlaska spomenice "Sto godina Filozofskog fakulteta". PKJIF, 1987-1988, LIII-LIV, 1-4, 229-247.

128. Mickiewiczowska "Alpuhara". Ruch Literacki, Kraków, 1989, XXX, 4-5 (175-176), 293-300.

129. Njegoš i Mickjevič. NSS, 1990, 18/2, 275-283.

130. Adam Mickjevič o kosovskoj epopeji. NSS, 1991, 19/1, 511-520. (Rezime: Adam Mickiewicz and the Kosovo epic, 521).

131. Od Čartoriskog do Garašanina. [U:] Ilija Garašanin (1812-1874). Zbornik radova sa međunarodnog naučnog skupa održanog 9. i 10. decembra 1987. povodom 175. godišnjice rođenja. Naučni skupovi, knj. LIV. Beograd, SANU, 1991, 45-63.

132. Miloje Milojević – profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu. Zbornik Matice srpske za scenske umetnosti i muziku, Novi Sad, 1990, 6-7, 235-248.

133. Konstantin Mihailović iz Ostrovice, srednjevekovni ratnik, seobar i književnik. NSS, 1991, 20/1, 15-23.

134. Šta je Vuk mogao naučiti od Kopitara o akcentovanju. AFF, 1992, XIX, 231-256. (Rezime: Čemu Vuk Karadžič mog vыučitьsя u Kopitara ob akcentuacii, 256).

135. Filipo Buonakorsi zvani Kalimah i Konstantin Mihailović iz Ostrovice. [U:] Zbornik u čast Vojislava Đurića. Beograd, Filološki fakultet – Filozofski fakultet – Institut za književnost i umetnost, 1992, 99-109. (Rezime: Filippo Buonakorsi, prozvannый Kalimahom i Konstantin Mihaйlovič iz Ostrovicы, 110).

136. Poljska emigracija i ponovni izbor Aleksandra Karađorđevića za kneza 1843. godine. Godišnjak grada Beograda, Beograd, 1992, XXXVIII, 75-102.

137. Laze Kostića borba za jamb. NSS, 1993, 21/1, 65-74.

138. Andrićev Krakov. NSS, 1994, 22/1, 141-146.

 

III
Predgovori, pogovori, napomene i beleške u knjigama

1. Henrik Sjenkjevič. [U:] H. Sjenkjevič, Quo vadis. Preveo Milorad Pavlović. Beograd, Narodno delo, b.g., [1934], VII-XIV.

2. [Odrednice o poljskim piscima u:] Sveznanje. Beograd, Narodno delo, 1936, passim.

3. Vaclav Sjeroševski. [U:] V. Sjeroševski – S. Žeromski, Pripovetke. Beograd, 1939, 7-18.

4. Stefan Žeromski. [U:] V. Sjeroševski – S. Žeromski, Pripovetke. Beograd, 1939, 187-192.

5. Poljaci. [U:] Antologija savremenih pripovedača Zapadnih Slovena. Novi Sad, Matica srpska, 1938 [1941!], 335-336. [Beleške o piscima].

6. Jezik Zone Zamfirove. [U:] Stevan Sremac, Zona Zamfirova. Dramatizacija M. Đokovića. Beograd, 1952, 59-67.

7. Poltava A. S. Puškina. Naši prevodi Poltave. [U:] A. S. Puškin, Poltava. Beograd, Novo pokolenje, 1952, 67-77.

8. Henrik Sjenkjevič, Quo vadis? [U:] Henrik Sjenkjevič, Quo vadis? Preveo Lazar R. Knežević. Subotica, Minerva, 1955, 587-592. [Naredna izdanja:] 19582, 19603, 19644.

9. Henrik Sjenkjevič, Trilogija. [U:] Henrik Sjenkjevič, Pan Volodijovski. Beograd, Rad, 1956, 5-15.

10. Stefan Žeromski. [U:] Stefan Žeromski, Beskućnici. Beograd, Rad, 1956, V-XVI.

11. Konstantin Mihailović iz Ostrovice. [U:] Konstantin Mihailović, Janičarove uspomene ili Turska hronika. Spomenik SANU, CVII, Beograd, Naučno delo, 1959, VII-XLVII.

12. Adolf Rudnjicki. [U:] Adolf Rudnjicki, Zlatni prozori. Beograd, Rad, 1961, 121-126. [Naredna izdanja:] 19652.

13. Predgovor. [U:] Henrik Sjenkjevič, Kroz pustinju i prašumu. Beograd, Branko Đonović, 1962, 5-14. [Naredna izdanja:] 19632; 19633.

14. Marja Rođevičuvna (1863-1944). [U:] Marja Rođevičuvna, Magnat. Devajtis. Beograd, Narodna knjiga, 1964, 7-10. [Naredna izdanja:] 19652; 19673.

15. Henrik Sjenkjevič (1846-1916), Bez dogme. [U:] Henrik Sjenkje-vič, Bez dogme. Beograd, Narodna knjiga, 1964, 7-18. [Naredna izdanja:] 19652; 19673.

16. Jaroslav Ivaškjevič. [U:] Jaroslav Ivaškjevič, Devojka i golubovi. Mlin na Kamjoni. Beograd, Rad, 1964, 117-122.

17. Konstantin Mihailović iz Ostrovice i njegovo delo. [U:] Konstantin Mihailović iz Ostrovice, Janičarove uspomene ili Turska hronika. Beograd, Prosveta, 1966, 7-70; Život Konstantinova dela. Isto, 237-248; O ovoj knjizi. Isto, 249-250; Napomene i objašnjenja. Isto, 251-264.

18. Predgovor [U:] Henrik Sjenkjevič, Kroz pustinju i prašumu. Beograd, Nolit, 1966, 5-14.

19. Vladislav Rejmont (1867-1925). [U:] Vladislav Rejmont, Seljaci. Beograd, Slovo ljubve, 1979, I, 5-17.

20. Sjenkjevičeva "Trilogija". [U:] Henrik Sjenkjevič, Ognjem i mačem, I. Beograd, SKZ, 1979, V-XIX.

21. Henrik Sjenkjevič. [U:] Henrik Sjenkjevič, Ognjem i mačem I. Gornji Milanovac, Dečije novine, 1989, V-XXVIII.

 

IV
Manji prilozi, prikazi, beleške

1. Naši prijatelji u Poljskoj. Venac, Beograd, 1932/1933, XVIII, 6, 453-454.

2. S. Papierkowski, Aleksy Szantić. PKJIF, 1933, XIII, 1-2, 173-176. [Prikaz].

3. J. Gołąbek, Ivo Vojnović, dramaturg jugosłowiański. PKJIF, 1933, XIII, 1-2, 181-185. [Prikaz].

4. H. Batowski, Uwagi o zagadnieniu Dziejów Słowiańszczyzny. PKJIF, 1933, XIII, 1-2, 214. [Prikaz].

5. Bronjislav Gubrinovič. PKJIF, 1933, XIII, 1-2, 246-247. [Nekrolog].

6. Poljska državna nagrada za književnost. SKG, 1934, XLI/4, 315-316.

7. Rocznik Literacki za r. 1932. PKJIF, 1934, XIV, 1-2, 206-207. [Prikaz].

8. Książka polska zagranicą. PKJIF, 1934, XIV, 1-2, 215. [Prikaz].

9. Václav Burian, Hasanaginica v polské literatuře. PKJIF, 1934, XIV, 1-2, 233-234. [Prikaz].

10. W. Parkott, Rękopisy i przeklady "Osmana" w Polsce. PKJIF, 1934, XIV, 1-2, 235-237. [Prikaz].

11. H. Batowski, Petar II Petrović Njegoš. PKJIF, 1934, XIV, 1-2, 244. [Prikaz].

12. H. Batowski, Słowiańska biblioteka Mickiewicza. – Mickiewicz a Słowianie Południowi. PKJIF, 1934, XIV, 1-2, 250-251. [Prikaz].

13. Adam A. Krinjski. PKJIF, 1934, XIV, 1-2, 294-295. [Nekrolog].

14. Arnošt Muka. PKJIF, 1934, XIV, 1-2, 295. [Nekrolog].

15. Naša književnost kod Poljaka. SKG, 1934, XLI/5, 386.

16. Iz poljske lirike (J. Tuvim, K. Ilakovičuvna). SKG, 1934, XLI/5, 387.

17. Rocznik Literacki za r. 1933. PKJIF, 1935, XV, 1-2, 236-237. [Prikaz].

18. H. Batowski, Mickiewicz a serbska pieśń ludowa. Prilozi proučavanju narodne književnosti, Beograd, 1935, II, 1, 128-130. [Prikaz].

19. Konstanty Wiskowatyj, Pogłosy historii polskiej w epice jugosłowianskiej. PKJIF, 1936, XVI, 1, 155-159. [Prikaz].

20. Nešto o Sterijinom "Tvrdici". PKJIF, 1936, XVI, 2, 315-316.

21. S. Papierkowski, Echa Mickiewiczowskie w poemacie F. Markovicia "Dom i świat". PKJIF, 1936, XVI, 2, 365-366. [Prikaz].

22. S. Rospond, Jugosławia. PKJIF, 1936, XVI, 2, 401-402. [Prikaz].

23. Zadužbina Sare i Vase Stojanovića. PKJIF, 1936, 2, XVI, 411.

24. Čovek i knjiga. Zajednica, Beograd, 1936, 1, 35-36. [Potpis: Neuter].

25. Zabavna književnost. Zajednica, Beograd, 1937, 2-3, 35-36. [Potpis: Neuter].

26. Ivo Andrić, Nowele. SKG, 1937, LI/6, 465-466. [Prikaz].

27. S. Jakovljević, Serbska trylogia. Ruch Słowiański, Lwów, 1938, III, 69-71. [Prikaz].

28. Andra Nikolić, Književni radovi. SKG, 1938, LV/8, 608-614. [Prikaz].

29. Jugosłowiańska poezja ludowa. Prilozi proučavanju narodne poezije, Beograd, 1938, V, 2, 287-291. [Prikaz].

30. Pera Todorović, Dnevnik jednog dobrovoljca. SKG, 1939, LVII/1, 54-59. [Prikaz].

31. Poslednji radovi profesora Pavla Popovića. Pravda, Beograd, 16. VI 1939, 11.

32. L. Durkowicz-Jakszić, Petar II Petrović Njegoš (1813-1851). SKG, 1939, LVII/4, 316-318. [Prikaz].

33. L. Durkowicz-Jakszić, Petar II Petrović Njegoš (1813-1851). LMS, 1939, knj. 352, 472-477. [Prikaz].

34. Mickjevič i Njegoš. [U:] Saopštenja i referati za III međunarodni slavistički kongres, Beograd, 1939, 163-164.

35. Adam Lewak, Dzieje emigracji polskiej w Turcji (1831-1878). Jugoslovenski istorijski časopis, Beograd, 1939, V, 1-2, 282-284. [Prikaz].

36. Beleške o Todoru Radičeviću. PKJIF, 1939, XIX, 1-2, 159-161.

37. Kako je Vuk postao književnik. Vukov odlazak u Beč 1843. godine. Kolo, 17. VII 1943 (81), 5.

38. Jedna intimna istorija (L. K. Lazarević i Ana Gutjar). Kolo, 14. VIII 1943 (85), 2.

39. Tadeuš Košćuško. Pioniri, Beograd, 1946, 12, 4-5.

40. Przewodnik bibliograficzny. Bibliotekar, 1949, I, 2, 201-203. [Prikaz].

41. O "Turskoj hronici" Konstantina iz Ostrovice. Glasnik SANU, Beograd, 1952, IV, 1, 142-143.

42. Mladi Daničić kao beletrist. Glasnik SANU, Beograd, 1953, V, 1, 153-154.

43. Ko je Brankov kritičar J. St. Zabavić. Glasnik SANU, Beograd, 1954, V, 2, 345-346.

44. Miodrag Ibrovac, Kopitar i Francuzi. PKJIF, 1954, XX, 1-2, 135-136. [Prikaz].

45. Poljska ženska prezimena u našem jeziku. Naš jezik, Beograd, 1954, V, 7-8, 264-266.

46. Bibliografski pregled hrvatskih i srpskih prijevoda iz poljske literature. PKJIF, 1955, XXI, 1-2, 153-156. [Prikaz].

47. Jugosłowiańska epika ludowa. PKJIF, 1955, XXI, 3-4, 358-360. [Prikaz].

48. H. Batowski, Legion Mickiewicza a Słowiańszczyzna w r. 1848. PKJIF, 1955, XXI, 3-4, 367-369. [Prikaz].

49. G. Maver, E. Damiani, M. Bersano-Begey, Mickiewicz in Italia. PKJIF, 1955, XXI, 3-4, 369. [Prikaz].

50. Lj. Durković-Jakšić, Tršćanski Srbi i slovenska stremljenja u Trstu 1848-1850. PKJIF, 1955, XXI, 3-4, 369-370. [Prikaz].

51. O jednom vokativu. Naš jezik, Beograd, 1955, VI, 7-8, 246-247.

52. Podvaljak. Naš jezik, Beograd, 1955, VI, 7-8, 255-257.

53. Delegacija poljskih pisaca dolazi u aprilu u Jugoslaviju. P, 7. II 1957, 8. [Beleške o Andžejevskom, Jastrunu i Važiku].

54. Milan Tokin, Sterija. Dnevnik, Novi Sad, 22. II 1957, 7. [Prikaz].

55. Henryk Sienkiewicz, Dzieła, t. LIX. PKJIF, 1957, XXIII, 1-2, 140-143. [Prikaz].

56. H. Batowski, Przyjaciele Słowianie. PKJIF, 1957, XXIII, 1-2, 150-151. [Prikaz].

57. H. Batowski, Mickiewicz jako badacz Słowiańszczyzny. PKJIF, 1957, XXIII, 1-2, 151-152. [Prikaz].

58. Adam Mickiewicz. Hommage de l' Unesco. PKJIF, 1957, XXIII, 1-2, 152-153. [Prikaz].

59. Mickjevičeva proslava u Poljskoj. PKJIF, 1957, XXIII, 1-2, 167-170.

60. Bibliografija radova o A. Mickjeviču. PKJIF, 1957, XXIII, 173-175.

61. Bibliografija prevoda dela A. Mickjeviča. PKJIF, 1957, XXIII, 1-2, 176-178.

62. Poljski prevodi iz naše književnosti u 1956. godini. Stvaranje, Cetinje, 1957, 9-10, 750-753.

63. Književnost i poljski Oktobar. Književne novine, Beograd, 1957, VIII, 51, 5.

64. Prevodi naših pesnika na poljski. Književne novine, Beograd, 1957, VIII, 54, 2.

65. Bronisław Ćirlić, Proba nowego spojrzenia na "Pamiętniki Janczara". PKJIF, 1958, XXIV, 1-2, 167-170. [Prikaz].

66. Svetislav Prvanović, Gde je rođen Svetozar Marković. PKJIF, 1958, XXIV, 1-2, 174-175. [Prikaz].

67. Manfred Kridl. PKJIF, 1958, XXIV, 1-2, 199. [Nekrolog].

68. Juljjuš Klajner. PKJIF, 1958, XXIV, 1-2, 200-201. [Nekrolog].

69. Jedna bogata knjiga. Povodom poljskog godišnjaka "Rocznik Literacki". Živi jezici, Beograd, 1958, I, 3-4, 261-265. [Prikaz].

70. Šenoa i Česi. Povodom knjige: Otakar Valjek, August Ljenoa a česká literatura. Rozpravy ČAV, RČ. 65, SV, Seš. 1, Praha, 1955. Živi jezici, Beograd, 1958, I, 3-4, 265-267. [Prikaz].

71. Kovčežić – Prilozi i građa o Dositeju i Vuku, I. PKJIF, 1959, XXV, 1-2, 154-156. [Prikaz].

72. Frank Volman. PKJIF, 1959, XXV, 1-2, 165-165.

73. Tadeuš Mikulski. PKJIF, 1959, XXV, 1-2, 167-168. [Nekrolog].

74. [Ignjat Đurđević o Kohanovskom.] Da li znate? P, 31. III 1961, f. 307. [Nepotpisano].

75. [Tomo Budislavić u Poljskoj.] Da li znate? P, 18. IV 1961, f. 371. [Nepotpisano].

76. [Srbi prema poljskom ustanku 1863. godine.] Da li znate? P, 13. VI 1963, f. 643. [Neotpisano].

77. [Vuk prevodi češke i slovačke narodne pesme.] Da li znate? P, 20. VI 1963, f. 671. [Nepotpisano].

78. [Šenoa o poljskom ustanku 1863. godine.] Da li znate? P, 28. VI 1963, f. 707. [Nepotpisano].

79. [Kohanovski o sremskom vinu]. Da li znate? P, 17. VII 1963, f. 783. [Nepotpisano].

80. [Poljski muzičar Franćišek Mirecki zapisao je melodije naših narodnih pesama.] Da li znate? P, 10. VIII 1963, f. 879. [Nepotpisano].

81. [Mickjevič o našoj narodnoj poeziji.] Da li znate? P, 21. VIII 1963, f. 923. [Nepotpisano].

82. Vuk i Poljaci. Borba, Beograd, 26. I 1964, 10.

83. Wuk i Polacy. Kultura, Warszawa, 15. IV 1964, 14(43), 2.

84. Prvi kulturni i književni dodiri s Poljacima. Borba, Beograd, 14. VI 1964, 9.

85. Adam Mickjevič – nenadmašni tumač naše narodne poezije. Borba, Beograd, 21. VI 1964, 9.

86. [Osnivanje Jagjelonskog univerziteta.] Da li znate? P, 11. V 1964, f. 515. [Nepotpisano].

87. [Poljska kraljica Jadviga imala je i naše krvi.] Da li znate? P, 25. V 1964, f. 571. [Nepotpisano].

88. [Poljaci u prvom srpskom ustanku 1804.] Da li znate? P, 27. VI 1964, f. 705. [Nepotpisano].

89. [Mickjevič i naša narodna poezija] Da li znate? P, 2. VII 1964, f. 725. [Nepotpisano].

90. [Poljska prezimena na -kiewicz.] Da li znate? P, 15. VII 1964, f. 777. [Nepotpisano].

91. [Vaclav Potocki i Gundulić o hoćimskoj bici.] Da li znate? P, 7. IX 1964, f. 993. [Nepotpisano].

92. [Antonjin Dvoržak član Srpske akademije nauka.] Da li znate? P, 7. XI 1964, f. 1231. [Nepotpisano].

93. [Roman "Bosna" Mihala Čajkovskog.] Da li znate? P, 15. XII 1964, f. 1376. [Nepotpisano].

94. [Poljski književnik Mihal Čajkovski u Beogradu.] Da li znate? P, 24. II 1965, f. 1643. [Nepotpisano].

95. [Konstantin Mihailović iz Ostrovice o zauzimanju Bosne 1463.] Da li znate? P, 4. IV 1965, f. 1800. [Nepotpisano].

96. Odjek Šturova učenja kod Jugoslovena. [U litografisanom zborniku:] Literarne vsťahy Slovakov a Južných Slovanov, Bratislava, 1966, 41-42.

97. W. Kot, Dramat polski na scenach chorwackich i serbskich do roku 1914. ZMSKJ, 1968, XVI, 1, 184-187. [Prikaz].

98. Nije: Natašo, Sonjo, nego: Nataša, Sonja. Među nama. P, 23. XI 1968, 17.

99. [Prvi igrači baleta u Beogradu.] Da li znate? P, 18. III 1969, 11. [Nepotpisano].

100. "Nikad neprežaljeni" je pravilno. Među nama. P, 26. III 1969, 17.

101. Ćiborovski a ne Ciborovski. Među nama. P, 11. V 1969, 23.

102. Vaspitavate svoju kći. Među nama. P, 25. V 1969, 23.

103. Gradu "La", jesi li spreman? Među nama. P, 2. VI 1969, 17.

104. "I" je ponekad važno. Među nama. P, 25. X 1969, 13.

105. Nije hrvanje nego rvanje. Među nama. P, 27. X 1969, 16.

106. Sabrana, izabrana i celokupna dela. Među nama. P, 2. XI 1969, 21.

107. Nije: Ulica Tadeuša Košćuškog, nego: Košćuška. Među nama. P, 3. XI 1969, 13.

108. "Upisala je Muzičku akademiju...". Među nama. P, 4. XI 1969, 16.

109. Nije dobro: "Drug je u svojoj diskusiji...". Među nama. P, 1. XII 1969, 16.

110. Nije dobro: Govori ispred... Među nama. P, 3. XII 1969, 15.

111. Nije dobro: Iz Banja Luke, nego: iz Banjaluke ili: Banje Luke. Među nama. P, 6. XII 1969, 13.

112. [Historické poviedky Michała Czajkowského. Dyskusia.] [U zborniku:] Vzťahy slovenskej a poľskej literatury od klasicizmu po sučasnosť. Bratislava, Slovenska akademia vied, 1972, 57-58.

113. [Zaujem južných Slovanov o poľsku literaturu. Dyskusia]. [U zborniku:] Vzťahy slovenskej a poľskej literatury od klasicizmu po sučasnosť. Bratislava, Slovenska akademia vied, 1972, 361-363.

114. In memoriam Radovanu Laliću. Naučnik i pedagog. P., 3. X 1972, 14.

115. Lj. Durković-Jakšić, Poljski revolucionari u Beogradu uoči ustanka u Poljskoj 1830. Istorijski časopis, Beograd, 1972, XIX, 345-346. [Prikaz].

116. Lj. Durković-Jakšić, Učestvovanje poljskih revolucionara u životu Beograda početkom druge polovine XIX veka. Istorijski časopis, Beograd, 1972, XIX, 347-353. [Prikaz].

117. Lj. Durković-Jakšić, Uloga kneževine Srbije na spasavanju dva legiona, poljskog i italijanskog, 1849. godine. Istorijski časopis, Beograd, 1972, XIX, 353-358. [Prikaz].

118. In memoriam. Radovan Lalić. Bilten Univerziteta u Beogradu, Beograd, 1972, 28, 43-45. [Nekrolog].

119. Poljski u 100 lekcija. Trochę wyjaśnień w związku z recenzją W. Lubasia. Poradnik językowy, Warszawa, 1972, 10(304), 609-611.

120. Smrt komandanta Mila Radunovića. P, 11. VI 1973, 13.

121. Julian Krzyżanowski, Dzieje literatury polskiej od początków do czasow najnowszych. ZS, 1973, 4, 196-199. [Prikaz].

122. Debiut poetycki Adama Asnyka. Przegląd Humanistyczny, Warszawa, 1972, 5, 81-82.

123. Julian Krzyżanowski, Twórczość Henryka Sienkiewicza. ZS, 1973, 5, 228-229. [Prikaz].

124. Još ponešto o "Hej Sloveni". Himna dve zemlje. P, 17. IV 1974, 20.

125. [Reči u diskusiji na III sastanku slavista u Vukove dane]. NSS, 1974, 3, 218; 236-237; 372; 379.

126. O jednoj antologiji. Mostovi, Beograd, 1974, V, 4(20), 320-325.

127. Jedna poljska bibliografija. Mostovi, Beograd, 1974, V, 4(20), 350-355.

128. Još jednom o Marku Kraljeviću i Salviniju. P, 12. VI 1976, 14.

129. [O narodnim pesmama u Letopisu. Reč u diskusiji] NSS, 1976, 5, 465.

130. [Zaključna reč predsedavajućeg] NSS, 1976, 5, 468-469.

131. [O Vukovu akcentovanju. Reč u diskusiji] NSS, 1976, 5, 761-762.

132. Posle jednog kongresa. – Treći međunarodni kongres prevodilaca poljske književnosti. Mostovi, Beograd, 1976, 2(26), 170-174.

133. Pregršt sećanja. Mostovi, Beograd, 1976, 3(27), 209-210.

134. Prvi urednik Letopisa. Dnevnik (dodatak posvećen 150. godišnjici Matice srpske), Novi Sad, 5. XII 1976, 16.

135. Memoiren eines Janitscharen oder Turkische Chronik. Eingeleitet und ubersetzt von Renate Lachmann. ZMSKJ, 1976, XXIV, 2, 365-371. [Prikaz].

136. U Potopu stradala imena. Među nama. P, 26. III 1977, 15.

137. Sto godina slavistike u Srba. P, 3. IX 1977, 12.

138. Geneza i tendencije naše slavističke nauke. Borba, 23. X 1977, 8.

139. Dometi rusistike. Šta se čulo na međunarodnom slavističkom skupu u Beogradu. P, 12. XI 1977, 16.

140. Konstantin Mihailović, Memoirs of a Janissary. Translated by Benjamin Stolz. Historical Commentary by Svat Soucek. The University of Michigan, 1975. ZMSKJ, 1977, XXV, 1, 177-182. [Prikaz].

141. Stojan Subotin (1921-1977). Mostovi, Beograd, 1978, 2(34), 164-169. [Nekrolog].

142. Ježi nije Jirži. P, 20. VI 1978, 13.

143. Kojeg je porekla Šandor Petefi. P, 15. XI 1978, 18.

144. "Zapiski яnыčara", napisanы Konstantinom Mihailovičem iz Ostrovicы. Vvedenie, perevod i kommentarii A. I. Rogova. Moskva, Izdatelьstvo "Nauka", 1978. ZMSKJ, 1981, XXIX, 1, 147-152. [Prikaz].

145. Dr Gunter Prinzing, Zum historischen Relevanz der "Memoiren eines Janitscharen oder Turkische Chronik" des Konstantin Mihailović aus Ostrovica. Byzance et les Slaves – Melanges Ivan Dujčev. Paris, 1979. ZMSKJ, 1982, XXX/1, 141-142. [Prikaz].

146. Za efikasnost ili efikasnost u jeziku. [U zborniku:] Aktuelna pitanja naše jezičke kulture. Beograd, Prosvetni pregled, 1983, 289-292.

147. Kvare li radio i televizija jezik ili mi sami? [U zborniku:] Aktuelna pitanja naše jezičke kulture. Beograd, Prosvetni pregled, 1983, 316-318.

148. Spomeni. Predavanje Aleksandra Belića u Moskvi 1898. godine. Naš jezik, Beograd, 1984, XXVI/2, 160-164.

149. Radovan Košutić (1866-1949). Slavistički zbornik, Beograd, 1986, I, 123-125.

150. Polina – čarobnica. Praktična žena, 295 (6. XII 1986), 23. [Nepotpisano. Ispravka i potpis u br. 302 (13. III 1987), 3].

151. Batowski, Henryk, Ze słowiańskich mickiewiczianów. PIW, Warszawa, 1980. PKJIF, 1987-1988, LIII-LIV, 1-4, 215-217. [Prikaz].

152. "Politikina" mala priča. P, 4. XI 1989, 14.

153. Svetosavski temati. Među nama. P, 27. I 1990, 24.

154. Viljnus, Viljnjus, Vilnius, Vilno. Da li znate? P, 28. III 1990, 24. [Nepotpisano].

155. Značajan evropski centar kulture [Vilno]. Da li znate? P, 4. IV 1990, 24. [Nepotpisano].

156. Poetičnost akcentovanja. Prosvetni pregled, Beograd, 4. VIII 1990, 11.

 

V
Materijali sa naučnih skupova

1. Mickiewicz w literaturze serbochorwackiej. Warszawa, 1956, 57. [Litografisano].

2. Konopnicka w literaturze serbochorwackiej. Warszawa, 1960, 16. [Litografisano].

3. Jovan Ilić v Prešove. Prešov, 1966, 4. [Litografisano].

4. Sienkiewicz w literaturze serbskiej i chorwackiej. Warszawa, 1966, 14. [Litografisano].

5. Značaj boravka P. J. Šafarika u Novom Sadu. [U zborniku:] VI Mezinbrodnn sjezd slavistů v Praze 1968. Praha, 1968, 398.

6. Vukovo akcentovanje. [U zborniku:] Međunarodni naučni skup "Vuk Karadžić – njegovo delo u svome vremenu i danas". Rezimea. Beograd, MSC, 1987, 28.

7. Značenie deяtelьnosti Radovana Košutiča dlя razvitiя slavяnovedeniя u Serbov. [U zborniku:] X meždunaroden kongres na slavistite. Rezюmeta na dokladite. Sofiя, 14-22 septemvri 1988g. Sofiя, Izdatelstvo na Bъlgarska akademiя na naukite, 1988, 639.

 

VI
Literarni, publicistički i memoarski radovi

1. Poslednje. Književni sever, Subotica, 1926, II, 4 (Đački radovi, dodatak Književnom severu, 4), 9-11. [Pripovetka.] [Potpisano: Ž. Ivanović, uč. VII r.]

2. Pisma iz Varšave. – I. Prvo pismo. Venac, Beograd, 1932/1933, XVIII, 4-5, 276-286. – II. Zima nad Vislom. Venac, Beograd, 1932/1933, XVIII, 6, 408-414. – III. Proleće. Venac, Beograd, 1932/1933, XVIII, 9-10, 657-662.

3. Iz Nemanjića postojbine. Nedeljne ilustracije, Beograd, 1936, XII, 42, 4-10.

4. Idite da vidite pa da se divite. Nedeljne ilustracije, Beograd, 1936, XII, 44, 4-7.

5. Između Evrope i Istoka. [Pismo iz Lavova]. Pravda, Beograd, 9. III 1937, 6.

6. "Obilić" u Poljskoj. Kroz Šleziju. Pravda, Beograd, 15. IV 1937, 17.

7. Trijumfalan put jugoslovenske pesme kroz Poljsku. Pravda, Beograd, 29. IV 1937, 9. [Nepotpisano].

8. Srdačne manifestacije sve do kraja "Obilićeve" turneje. Pravda, Beograd, 11. V 1937, 18.

9. Veličinu Verdena predstavljaju njegovi grobovi. Pravda, Beograd, 20. VII 1938, 13.

10. Šestodnevni boravak "Obilića" u Parizu bio je ispunjen srdačnim prijemima i velikim uspesima. Pravda, Beograd, 24. VII 1938, 6.

11. Posle koncerta u Lionu g. Erio je srdačno primio naše pevače i priredio im zakusku. Pravda, Beograd, 26. VII 1938, 10.

12. Sjajnim uspesima u Marselju i Nici "Obilić" je završio svoju turneju po Francuskoj. Pravda, Beograd, 27. VII 1938, 4.

13. [O boravku u zarobljeništvu]. [U:] Naši u zarobljeništvu. Beograd, Prosvetna zajednica A.D., b.g. [1942], 18-21.

14. Druga muška. [U zborniku:] Sto godina Druge beogradske gimnazije. Beograd, 1970, 258-266.

15. Iz putnih beležaka zaludnika radoznalca. Maroko. Stremljenja, Priština, 1974, XV, 3, 356-373.

16. Kako je građen Kolarčev univerzitet. Među nama. P, 12. VIII 1978, 18.

17. Dorćol, Druga muška i oko njih. [U:] Beograd u sećanjima 1919-1929. Beograd, SKZ, 1980, 94-121.

18. Danci u Beogradu. Među nama. P, 1. IX 1992, 18.

 

VII
Prevodi

a) knjige i delovi knjiga

1. Henrik Sjenkjevič, Pan Volodijovski. Beograd, SKZ (Zabavnik, br. 29), 1937, 612. [Zajedno s Vojislavom Popovićem]. [Naredna izdanja:] Beograd, Rad, 1956, 17-594; Beograd, SKZ, 1979, 572; Gornji Milanovac, Dečije novine, 1989, 534.

2. Henrik Sjenkjevič, Kroz pustinju i prašumu. Beograd, Geca Kon, 1939, I-II, 263 + 266; [naredna izdanja:] Beograd, Novo pokolenje, 1951, 412; 19522; Beograd-Sarajevo-Zagreb, Džepna knjiga, 1955, I-II, 192 + 190; Beograd, Rad, 1960, 370; 19862; Sarajevo, Svjetlost, 1961, 328; 19632; Beograd, Branko Đonović, 1962, 15-396; 19632; 19633; Beograd, Prosveta, 1963, 314; 19662; 19683; 19694; 19715; 19766; Beograd, Nolit, 1966, 350; Beograd, Mlado pokolenje, 1966, 326 (Lektira za VI razred osnovne škole, knjiga 8); 19682; 1970 ; Beograd, Jugoslavija – Prosveta, 1980, I-II, 248 + 252 ("Plava ptica", br. 11); [odlomci u zborniku:] Školska lektira za VI razred osnovne škole, Beograd, 1960, 334-354 [kasnije više izdanja].

3. Vladislav St. Rejmont, Seljaci. Beograd 1940, I, 320. [Zajedno s Vojislavom Popovićem]. [Naredna izdanja:] Beograd, Slovo ljubve, 1979, I-II, 19-498 + 578.

4. Juljuš Kaden-Bandrovski, Politika; Ježi Kosovski, Kapetan Tomek; Gustav Morćinek, Verglaš; Pjotr Hojnovski, Janekov strašni dan; Jan Viktor, Susedi; Marja Dombrovska, Noć nad svetom; Ferdinant Getel, Čovečnost; Marja Kuncevičova, Ona je kod svoje kuće. [U:] Antologija savremenih pripovedača Zapadnih Slovena. Novi Sad, Matica srpska, 1938 [1941!]. Poljaci, 1-123.

5. S. S. Studenikin, Sovjetsko administrativno pravo. Opšti deo. Beograd, Odbor za udžbenike Stručnog udruženja studenata prava, 1947, 91. [Bez potpisa prevodioca].

6. Ježi Putrament, Stvarnost. Beograd, Prosveta, 1949, 515.

7. E. Korsakova – A. Prjanjišnjikov, Scenski govor. Beograd, Savez kulturnoprosvetnih društava NR Srbije, 1949, 30.

8. V. Misjuro, Zamor. Beograd, Državni institut za fiskulturu, 1951, 186.

9. Stefan Žeromski, Beskućnici. Beograd, Rad, 1956, 332; [naredna izdanja:] Sarajevo, Svjetlost, 1967, 405.

10. Konstantin Mihailović, Janičarove uspomene ili Turska hronika. Konstanty z Ostrowicy, Pamiętniki Janczara czyli Kronika turecka. Spomenik SANU, CVII, Beograd, Naučno delo, 1959, 170. [Obrada teksta originala i prevod].

11. Adolf Rudnjicki, Zlatni prozori. Beograd, Rad, 1961, 119. [Naredna izdanja:] 19652.

12. Ludvik Hiršfeld, Istorija jednog života. Beograd, SKZ (knj. 377), 1962, 268.

13. Jaroslav Ivaškjevič, Devojka i golubovi. Mlin na Kamjoni. Beograd, Rad, 1964, 116.

14. Arkadi Fidler, Ostrvo zaljubljenih majmuna. (Madagaskar). Beograd, Vuk Karadžić, 1965, 162.

15. Marja Dombrovska, Noć nad svetom. [U:] M. Dombrovska, Svadba na selu. Cetinje, Obod, 1965, 89-106.

16. Konstantin Mihailović iz Ostrovice, Janičarove uspomene ili Turska hronika, Beograd, Prosveta, 1966, 71-235. [Rekonstrukcija teksta i prevod]. [Naredna izdanja:] Beograd, Prosveta – SKZ, 1986.

17. [Konstantin Mihailović], Janičareve uspomene ili Turska hronika [U:] Stara srpska književnost, II. Novi Sad – Beograd, MS – SKZ, 1966, 267-354. [Naredno izdanje:] Stara srpska književnost, III. Novi Sad – Beograd, MS – SKZ, 1970, 271-380.

 

b) prevodi u periodici

1. Stefan Žeromski, Ma šta se zbilo, nek se na me sruči... Venac, Beograd, 1933/1934, XIX, 6, 381-384.

2. Juljuš Kaden-Bandrovski, Pohoda Vajmaru. Venac, Beograd, 1933/ 1934, XIX, 7, 452-459.

3. Juljan Tuvim, Pesma o radosti i ritmu. SKG, 1934, XLI/5, 338.

4. Juljan Tuvim, Pogreb. SKG, 1934, XLI/5, 339.

5. Juljan Tuvim, Primirje. SKG, 1934, XLI/5, 340.

6. Kazimjera Ilakovičuvna, Proleće. SKG, 1934, XLI/5, 340.

7. Zigmunt Lesnodorski, Život školske omladine u Poljskoj. Venac, Beograd, 1934/1935, XX, 8, 586-590.

8. Adam Mickjevič, Pan Tadija. Izvod. Venac, Beograd, 1934/1935, XX, 2, 113-120; 3, 182-191; 4-5, 287-297; 6, 412-419; 7, 489-496; 8, 567-575; 9-10, 694-704. [Prozni prevod sa neznatnim skraćivanjima].

9. Juljan Tuvim, Pjotr Plaksin. SKG, 1937, L/8, 602-607.

10. Zigmunt Novakovski, Huni. P, 6. VII 1938, f., 21-22. [Nepotpisano].

11. Marja Dombrovska, Janek. P, 9. VII 1938, f., 33-34. [Nepotpisano].

12. Vlođimjež Pežinjski, Kad neko uspeva kod žena. P, 9. XII 1938, f., 645. [Nepotpisano].

13. Pjotr Hojnovski, Vacek. P, 13. XII 1938, f., 661. [Nepotpisano].

14. Vlođimjež Pežinjski, Bez rakije u danima rata. P, 16. XII 1938, f., 673. [Nepotpisano].

15. Jan Viktor, Susedi. P, 11. II 1939, f., 153-154. [Nepotpisano].

16. Vlođimjež Pežinjski, Normalan tok. P, 15. II 1939, f., 169. [Nepotpisano].

17. Zigmunt Novakovski, Vandina žrtva. P, 17. II 1939, f., 177. [Nepotpisano].

18. Kornel Makušinjski, Lek od zle žene. P, 21. II 1939, f., 193-194. [Nepotpisano].

19. Zigmunt Novakovski, Leonidin pogreb. P, 20. V 1939, f., 529. [Nepotpisano].

20. Vlođimjež Pežinjski, Da proleće bude savršenije. P, 26. V 1939, f., 553. [Nepotpisano].

21. Jan Viktor, Patkova nevera. P, 2. VI 1939, f., 573-574. [Nepotpisano].

22. Zofja Nalkovska, Materinstvo. P, 9. VI 1939, f., 601-602. [Nepotpisano].

23. Pjotr Hojnovski, U pansionatu. P, 13. IX 1939, f., 297-298. [Nepotpisano].

24. Vlođimjež Pežinjski, Filozofija štednje. P, 18. IX 1939, f., 317. [Nepotpisano].

25. Andžej Strug, Na stanici. P, 22. IX 1939, f., 333-334. [Nepotpisano].

26. Vladislav St. Rejmont, Oranje. P, 3. XI 1939, f., 501-502. [Nepotpisano].

27. Ježi Kosovski, Šćepan Roskoha. P, 6. XI 1939, f., 513. [Nepotpisano].

28. Vlođimjež Pežinjski, Jer će nas pobiti... P, 8. XI 1939, f., 521-522. [Nepotpisano].

29. Zigmunt Novakovski, Obračun savesti. P, 10. XI 1939, f., 529. [Nepotpisano].

30. Adolf Digasinjski, Za pirovanja. P, 13. XII 1939, f., 661. [Nepotpisano].

31. Zigmunt Novakovski, Zosjina jelka. P, 22. XII 1939, f., 697. [Nepotpisano].

32. Vladislav Orkan, Zšto je Sabala izbegavao vašar u Kežmarku. P, 5. II 1940, f., 129. [Nepotpisano].

33. Marja Kuncevičova, Jednakost. P, 14. II 1941, f., 165-166. [Nepotpisano].

34. Kornel Makušinjski, Šećerna bolest. P, 7. III 1941, f., 245-246. [Nepotpisano].

35. N. Košutska, U starom domu. (Iz poljskog dečijeg lista "Cvrčak") Pioniri, Beograd, 1946, 7-8, 20-21. [Nepotpisano].

36. Ježi Viganovski, 1,2,3... (Iz poljskog dečijeg lista "Cvrčak") Pioniri, Beograd, 1946, 7-8, 21. [Nepotpisano].

37. V. Nemirovič-Dančenko, Recenzent i premijera. Pozorište, Beograd, 1948, 4-5, 194-196. [Nepotpisano].

38. Marja Dombrovska, Zimski kaput. P, 27. III 1957, f., 4215. [Nepotpisano].

 

v) prevodi za pozorište i radio

1. Ježi Lutovski, Teško dežurstvo. [Prevedeno 1956; izvođeno u više pozorišta: Beograd, Zrenjanin, Mostar i dr.].

2. Timoteuš Karpovič, Kad neko zazvoni. Radio-drama. [Prevedeno 1964; emitovano na Radio-Beogradu].

3. Slavomir Mrožek, Tango. Komad u 5 činova. [Prevedeno s rukopisa 1964; prapremijera u Jugoslovenskom dramskom pozorištu, Beograd; izvođeno u više pozorišta: Beograd, Zagreb, Dubrovnik, Mostar, Zrenjanin i dr.].

4. Vlođimjež Odojevski, Preokret. Radio-drama. [Prevedeno 1965; emitovano na Radio-Beogradu].

 

VIII
Saradnja na izdanjima

1. N. Pospelov, P. Šabliovski, A. Zerčaninov, Ruska književnost, I. Prevela Stojanka Jakšić. Beograd, Prosveta, 1947, 452. [Redakcija prevoda. Nepotpisano].

2. A. A. Zerčaninov, D. J. Rajhin, V. I. Stražev, Ruska književnost, II. Preveo Blažo Vukićević. Beograd, Prosveta, 1947, 584. [Redakcija prevoda. Nepotpisano].

3. Henrik Sjenkjevič, Ognjem i mačem. Preveo Lazar Knežević. Beograd, Novo pokolenje, 1953, 1/2-3/4, 454+442. [Redakcija prevoda]. [Naredna izdanja:] Beograd, Nolit, 1960, 1/2-3/4, 381-374; Beograd, Vuk Karadžić, 1965, I-II, 456 + 426. Beograd, SKZ, 1979, I-II, 435+415; Gornji Milanovac, Dečije novine, 1989, I-II, 395+376. [Greškom izdavača prevodilac n redaktor ostali su nepotpisani].

4. Alois Schmaus, Serbokroatisch in 100 Lektionen. Beograd, Prosveta, 1960, 466. [Akcentovanje srpskih tekstova i rečnika].

5. Stefan Mosor, Operatika. Preveo S. Jelenjev. Beograd, Vojno delo, 1962, 485. [Redakcija prevoda].

6. Henrik Sjenkjevič, Bez dogme. Preveo Lazar Knežević. Beograd, Narodna knjiga, 1964, 19-420. [Redakcija prevoda]. [Naredna izdanja:] 1965, 1967.

7. Slavna Babić, Serbocroat for fpreigners. Beograd, Kolarčev narodni univerzitet, 1964, 232. [Akcentovanje srpskih tekstova i rečnika]. [Naredna izdanja:] 19692.

8. Slavna Babić, Serbo-croatian reading passages. Beograd, Kolarčev narodni univerzitet, 1968, 208. [Akcentovanje srpskih tekstova i rečnika]. 

 

Skraćenice:

AFF – Anali Filološkog fakulteta, Beograd.

ZMSKJ – Zbornik Matice srpske za književnost i jezik, Novi Sad.

ZS – Zbornik za slavistiku Matice srpske, Novi Sad.

Kovč. – Kovčežić. Prilozi i građa o Dositeju i Vuku, Beograd.

LMS – Letopis Matice srpske, Novi Sad.

MS – Matica srpska.

NSS – [Zbornik radova] Naučni sastanak slavista u Vukove dane, Beograd, MSC.

P – Politika, Beograd; f. – feljton Politike.

PKJIF – Prilozi za književnost, jezik, istoriju i folklor, Beograd.

SKG – Srpski književni glasnik, nova serija, Beograd.

SKZ – Srpska književna zadruga.