Projekat Rastko Poljska

Autori
Jezik
Folklor
Istorija
Umetnost
O Poljskoj
Prevodi
Bibliografija
 

Projekat Rastko : Poljska

POLONICA U SRBIJI

BIBLIOGRAFIJA PREVODA POLJSKE KNJIŽEVNOSTI – monografske publikacije (1946-2002)

 

ANTOLOGIJE

Poljska pripovetka, knjiga I, period 1864-1914, u izboru i prevodu Branislava R. Ćirlića. – Beograd : Novo pokolenje, 1948. – XXX + 245 str.

– Krešimir Georgijević: Uvod. – Julijan Kšižanovski: Poljska pripovetka. – Henrik Sjenkjevič: Janko muzikant. Čuvar kule-svetilje. – Marija Konopnjicka: Mendel Gdanjski. Dim. – Eliza Ožeškova: A... B... Ce... – Boleslav Prus: Vergl. Antek. – Adolf Digašinjski: U odbranu dece. – Klemens Junoša: Krojač Jutka. – Kazimir Pšerva-Tetmajer: On. O ljudskoj bedi. – Vladislav St. Rejmont: Kučka. – Vladislav Orkan: Beskućnici. – Stefan Žeromski: Rvačica.

Savremena poljska poezija, izbor, prevod s poljskog i predgovor Petar Vujičić. – Beograd : Nolit, 1964. – 252 str. (Biblioteka Orfej)

– Petar Vujičić: Predgovor. – Leopold Staf: Visoko drveće. Evo novog lišća. Nedelja. Majka. Temelji. Žabokrečina. Most. Ars. Problemi. Proleće. – Jan Lehonj: Susret. Crveno vino. Nebo. Helmonjski. Razgovor s anđelom. "Jorgovani Pensilvanije". – Julijan Tuvim: Sećanje. Za okruglim stolom. Nepoznato drvo. Frizeri. Pesma o glavi i mesecu. San. Šišanje. Liker. Reči. Mudrost. Pogreb. Kod suseda. Ab urbe condita. – Antoni Slonimski: Razgovor sa zemljakom. Uzbuna. O Poljskoj slaboj. Adresa. Razgovor sa zvezdom. Let nad Persijom. Nokturno. – Jaroslav Ivaškjevič: Ono. Ars poetica. Plejade. Ja samo pravim se tako. Voda zelena i duboka. Hteo bih napisati. Ostaće iza mene. Benzin "Aral". Za hiljadu godina. Nema više. Život. Gledam na reku. – Marija Pavlikovska-Jasnoževska: Berceuse. Kroz prozor je gledalo. Turski jorgovan. Mi, konji. Ljubomora. Žena-Ikar. Lišće. Slepa. Vrline. Krave. Pred crkvom. Starica. Velika Kola. Fotografija. Ruže za Sapfu. – Adam Važik: Poema za odrasle. Pretkolumbovska statua. Hotel. Mala opsesija. Nepoznati dan. Neznanje. – Julijan Pšiboš: Grob neznanog vojnika. S putovanja. Luk. Na vrhu puta. Noseći zemlju. Tebi o meni. Otada noću. Ptice senke. Daleka, svaku noć bliža. Na najdaljem uzvišenju. Tuholska elegija. Osvjenćim. – Vladislav Bronjevski: Magnitogorsk ili razgovor s Janom. Dombrovsko Zaglembje. Manliher. Briga i pesma. Poljski vojnik. Bodler. Kalina. Lampa. Pesma. Hrast. – Mječislav Jastrun: Sreća. Cvet jabuke. Letnja noć. Dve kiše. Uspavana. Dan stvaranja. Životi. Ona što živi u meni. Pred pragom. Povratak. – Konstanti Ildefons Galčinjski: Canticum canticorum. Servus Madona. U Varšavi. Inge Barč. Začarana kočija. Pesme. – Česlav Miloš: Priča. Kavana. Bedni hrišćanin gleda na geto. U Varšavi. Tri hora iz drame "Hirošima". Jadni pesnik. Ništa više. – Zbignjev Bjenjkovski: Akt mašte. Konstrukcija sećanja na tebe. ?. – Tadeuš Ruževič: Posmrtna rehabilitacija. Kula. Moguće. Ogoljen. Telo. Hoćemo li zajedno plakati. Zelena ruža. Za srce. Danteov grob u Raveni. Usred mnogih poslova. Ko je pesnik. Ništa u plaštu Prospera. – Vislava Šimborska: Sa neobavljenog pohoda na Himalaje. Ostatak. Epitaf. Slika. San. Na kuli vavilonskoj. Reči. – Timoteuš Karpovič: Lekcija tišine. Rukavica. Java. Životinje iz zelene šume. Drvostaj vode. Lov. Zalutali put. Moje čizme. Razuzdani konji. Jedanput jedan. – Miron Bjaloševski: Autoportret osećani. Autoportret radosni. Podvlačim: možda sam se prevario. Balada o odlasku u dućan. Raskol u mlečnom restoranu sa iznenađenjem. Iz slepog poverenja. Kako je lako izgubiti veru. "Ah kad bi, kad bi čak i peć odneli". Iznenada. O obrtima stvari. – Zbignjev Herbert: Odlomak grčke vaze. Nike koja se koleba. Priča o ruskim emigrantima. Ruska bajka. Pokušaj opisa. Objavljenje. Apolon i Marsije. Naš strah. Povratak prokonzula. – Ježi Harasimovič: Mesec nad Mušinom. Rajski dečak. Makovo polje. Požar. Kopriva. Vrba. Crni jorgovan. Razgovor. Žene pesnika. Bliži se jesen. – Stanislav Grohovjak: Molitva. Plač Jevrejina. Udovac. Svlačenje pred san. Delikatnost ljubavi. Junaštvo. Čisti. Poseta.

Antologija poljske fantastike, priredio Stojan Subotin, preveli Milorad Živančević, Slobodan Petković i Stojan Subotin. – Beograd : Nolit, 1969. – 272 str. (Biblioteka Orfej)

– Stojan Subotin: Predgovor. – Jan Potocki: Povest komandora Toralve. – Jan Barščevski: Živa kosa. – Juzef Koženjovski: Kuća na uglu. – Boleslav Lesmjan: Rusalka. – Stefan Grabinjski: Slepi kolosek. Sfera. Osveta demona. – Bruno Jasjenjski: Noge Izolde Morgan. – Vitold Gombrovič: Gozba kod grofice Kotlubaj. – Bruno Šulc: Ptice. Cimetaste prodavnice. Bubašvabe. Sanatorijum pod klepsidrom. Poslednje očevo bekstvo. – Tadeuš Novak: Čarobnice na nebu. – Slavomir Mrožek: Niže. Svadba u Atomicama. Susret. Na stanici.

Savremena poljska poezija : dopunjeno i prošireno izdanje, preveo i odabrao Petar Vujičić. – Beograd : BIGZ, 1985. – 376 str. (Biblioteka Vrhovi)

– Petar Vujičić: Predgovor. – Leopold Staf: Visoko drveće. Evo novog lišća. Nedelja. Majka. Temelji. Žabokrečina. Most. Ars. Problemi. Buđenje. Proleće. – Jan Lehonj: Susret. Crveno vino. Nebo. Helmonjski. Razgovor s anđelom. "Jorgovani Pensilvanije". – Julijan Tuvim: Sećanje. Za okruglim stolom. Nepoznato drvo. Frizeri. Pesma o glavi i mesecu. San. Šišanje. Liker. Reči. Mudrost. Pogreb. Kod suseda. Ab urbe condita. – Antoni Slonimski: Razgovor sa zemljakom. Uzbuna. O Poljskoj slaboj. Adresa. Razgovor sa zvezdom. Let nad Persijom. Poezija. Nokturno. Notes. – Jaroslav Ivaškjevič: Ono. Ars poetica, 8. Godina 1932 (XXXVII, L). Perčin jeseni (6, 16). ***(Za hiljadu godina...). ***(Nema više zaboravljenih parkova...). ***(Gledam na reku kao na uspomenu...). ***(Zagledaj se...). (Probudio sam se u noći...). Benoco Gocoli. Grob Augusta Getea. ***(Kako izgleda negativ fotografije u boji...). ***(Mnogo volim sezonu pogreba...). ***(Uveče posle pogreba...). Kule II. – Marija Pavlikovska-Jasnoževska: Berceuse. Kroz staklo je gledalo. Turski jorgovan. Mi, konji. Ljubomora. Galeb. Ljubav. Žena-Ikar. Lišće. Slepa. Uragan. Vrt. dansing. krotitelji zmija. leptir. fokstrot. titanik. San. Dobričine. Tvorac. Ruže za Sapfu. – Aleksander Vat: Ditiramb. San. Pred Direrovim vajmarskim autoportretom. Šta li je? Šta je?. Flamingov san. Dobar trenutak. Somatične pesme. – Adam Važik: Poema za odrasle. Pretkolumbovska statua. Hotel. Mala opsesija. Nepoznati dan. Neznanje. Na rubu klanca. Heraklitovi potomci. Odgovor na anketu. Greška. – Julijan Pšiboš: Grob neznanog vojnika. S putovanja. Luk. Na kraju puta. Noseći zemlju. Tebi o meni. Otada noću. Ptice senke. Daleka, svaku noć bliža. Na najdaljem uzvišenju. Tuholska elegija. O tišini u Alpima. Pokušaj. Proleće 1965. – Vladislav Bronjevski: Magnitogorsk ili razgovor s Janom. Dombrovski basen. Manliher. Briga i pesma. Poljski vojnik. Bodler. Kalina. Lampa. Pesma. Hrast. – Mječislav Jastrun: Sreća. Cvet jabuke. Letnja noć. Dve kiše. Uspavana. Dan stvaranja. Životi. Iz iste reke. San na javi. Aheront. Reka. Na drugoj strani. Zalazak sunca u malom gradu. – Konstanti Ildefons Galčinjski: Canticum canticorum. Molitva slepog mesečara. Servus Madona. Inge Barč. U Varšavi. Pismo iz ropstva. Začarana kočija. Pesme. – Česlav Miloš: Pesma o kraju sveta. Kafana. U Varšavi. Legenda. Ne više. Esse. Kad je mesečina. Prozor. Zaklinjanje. Svračost. Grčki portret. Saveti. Zadatak. Godišnja doba. Oeconomia Divina. Pred kraj dvadesetog veka. – Zbignjev Bjenjkovski: Akt mašte. Konstrukcija sećanja na tebe. U ime tvoje. – Tadeuš Ruževič: Lament. Posmrtna rehabilitacija. ***(Desiće mi se nešto loše?). Izlaz. ***(Probijao sam se kroz taj san...). Smeh. Dvojnik. Sećanje na san iz 1963. godine. Dijalog. – Vislava Šimborska: Na kuli vavilonskoj. Reči. Sadržaj. Majmunica. Usekovanje. Lotova žena. Vojna parada. ***(Ništavilo se proništilo i za mene...). Srećna ljubav. Dva Bruhelova majmuna. Terorist, on gleda. Pohvala lošeg mišljenja o meni. – Timoteuš Karpovič: Lekcija tišine. San. Putovanje grane. Životinje iz zelene šume. Drvostaj vode. Lov. Zalutali put. San olovke. Sekira. – Viktor Vorošilski: Stari Marks. Fašističke države. Praotac Avram. Spasavanje Don Kihota. Franc Kafka I. Franc Kafka II. – Miron Bjaloševski: Autoportret osećani. Autoportret radosni. Balada o odlasku u dućan. Raskol u mlečnom restoranu sa iznenađenjem. Iz slepog poverenja. Kako je lako izgubiti veru. "Ah kad bi, kad bi čak i peć odneli". ***(Iznenada...). O obrtima stvari. Izvod jesam'a. Studija ključa. Pogrešna uzbuđenja. Prisećanja poveravanja sestre sestri u sanatorijumu. Slušam kao zakoniti cinik. Mirončionica. Ratni mitovi. Tri. Jedan. !O!. Zapis. – Zbignjev Herbert: Priča o ruskim emigrantima. Razmišljanje o problemu naroda. Ruska bajka. Prokonzulov povratak. Fortinbrasova elegija. Pokušaj ukidanja mitologije. Šta će biti. Razmišljanje Gospodina Kogita o iskupljenju. Gospodin Kogito i čista misao. Poruka Gospodina Kogita. Izveštaj iz opsednutog grada. – Jaroslav Marek Rimkjevič: Tri ili četiri pesme toga Remboa. Ne govori to deci. Grob neznanog pesnika. Bijant iz Prijene. Spinoza je bio pčela. Ako ne postoji. Heidegger: Sein zum Tode. Pesma na ove Parmenidove reči. Lepota prošlih epoha. – Stanislav Grohovjak: Molitva. Plač Jevrejinov. Udovac. Predeo. Gospođi. Svlačenje pred san. Kentaur. Junaštvo. Čisti. ***(Delikatnost ljubavi...). Poseta. Poziv na ljubav. U mraku. Fuga. Helderlin. – Ježi Harasimovič: Ljubavna. Mesec nad Mušinom. Mit o svetom Đurđu. Požar. Kopriva. Vrba. Julska noć. Građenje šume. Anđeli. – Ježi Gužanjski: Novine su skrivena čežnja za iluzijom. Moja majka ne zna pesme Ezre Paunda. Građevinski inženjer Kirilov. Pokušaj opisa smrti Georga Trakla. Treba imati mnogo hrabrosti. Memento bez zaglušujućeg finala. – Rišard Krinjicki: Oprezno. Građanin R. K. ne živi. Sada kad. Šta je poezija koja ne spasava. Ako mi dođe. Ko bolje razume. Gotovo sve. Pisaća mašina. Oklopnjača Potemkin. Bela zastava. Životni prostor. Jezik, to divlje meso. – Eva Lipska: Ako postoji Bog. Iz sanovnika. Moja sestra. Plašnja. Nerado. Iz pisma II. Poruka. Poslednje reči. ***(Kad govorimo o starosti...). Sigurnost. Nema me još među vama. ***(Nije me spasla poplava...). – Stanislav Baranjčak: Primio sam k srcu. Na kraju dvadeset dvogodišnjeg rata. Hitac me srušio na zemlju. Ugrizi se za jezik. Da ti slučajno ne naškodi. Hteo bih najzad da saznam. Sutradan. Pošto već moraš. 7. 11. 79: Nikad istinski. 14. 12. 79: Književno veče. 21. 12. 79: But why?. – Adam Zagajevski: Istina. Hegel. Poraz. Moj vršnjak. Filozofi. Zastava. Bodlje. Moji učitelji. Zakon. Vreme je opet počelo da protiče. Pismo. Izdajnik. Kjerkegor o Hegelu. On piše. Trenutak. Šopenhauer plače. – Julijan Kornhauzer: Bolest. Kad ugledaš gomilu brzo se vraćaj kući. Proba. Barikada. Poezija. Govori Andre Malro. O sebi. Otvori se kao cvetna čašica. Jednom dolazi taj trenutak. Beskrajnost. Izgovor. Uzrok. ***(Putujemo po zakucima mozga...). Utorak, grad zeva. Naša deca pitaju. Vanredno stanje. – Bronjislav Maj: ***(Ovde posle celodnevnog idenja...). ***(Naše večeri – more vutke raste...). ***(Neki moj brat – tako sličan meni...). ***(Noću u šumi vetra: lelujav krug...). ***(Sve to nije bilo onako kao što se potom govorilo...). ***(Najzad ne dâ se o tom ćutati, moram da kažem...). ***(Ako jednom budem govorio...). ***(Svet: ceo i nedeljiv, počinje na krajevima...). ***(Napolju kiša, čaša čaja na stolu...). ***(Septembar, podne: udišem miris razgrejanih smrča...).

Poljsko pitanje : članci, eseji, polemike; izbor i prevod Biserka Rajčić. – Beograd : radionica SIC, 1985. – 317 str.

– Lešek Kolakovski: Poljsko pitanje. – Razgovor s Ježi Andžejevskim: Pakao zaborava i nebo sećanja (Kultura i totalitarizam). – Adam Mihnjik: Novi evolucionizam. – Stanislav Baranjčak: Ko je disident?. – Razgovor s Lešekom Kolakovskim (fragmenti). – Jan Kot: Cenzura kao sistem. – Slavomir Mrožek: Pepeo? Dijamant?. – Jan Kot: Predgovor za "Apelaciju". – Stanislav Baranjčak: Otvoreno pismo književniku Romanu Bratnom. – Bronjislav Bačko: Mitovi i stvarnost. – Tomaš Burek: Posle maturskog bala "Poema za odrasle". – Stanislav Baranjčak: O "poljskom kompleksu". Razmišljanja stojeći u redu uoči Božića. – Vitold Gombrovič: Iz "Dnevnika" (1956). – Tadeuš Drevnovski: Moć i nemoć savremene književnosti. – Jan Juzef Lipski: Dve otadžbine – dva patriotizma (Primedbe o nacionalnoj megalomaniji i ksenofobiji Poljaka). – Mihal Glovinjski: Figura neprijatelja u martovskoj propagandi. – Andžej Kijovski: Književnost i kriza. – Jan Kot: Poljska dijaspora. – Ježi Andžejevski: Nad grobom Pavla Jasjenjice. U čemu živimo? – (Razgovor s Andžejom Kijovskim). – Jan Juzef Lipski: Poljski Jevreji. – Valdemar Holodovski: Pesme tuge i nade. – Juzef Kušmjerek: Poljska poljoprivreda. – Andžej Ohalski: Čovek od gvožđa. – Otac Juzef Tišner: Poljski rad je bolestan. – Ježi Surdikovski: Žena od mramora. – Stanjislav Baranjčak: Stihovi i tenkovi. – Jacek Kuronj: Teze o izlaženju iz bezizlazne situacije. – Viktor Kurelski: Treća mogućnost. – Zbignjev Bujak: Rovovski rat. – Magda Petrinjska: Radnička kultura i prosveta u Solidarnosti (razgovor). – Adam Mihnjik: Zašto ne emigriraš?. – Agnješka Holand: Primedbe o mladom poljskom filmu. – Adam Mihnjik: Šta želimo i šta možemo. – Jacek Kuronj: Hrišćani bez Boga. – Stefan Amsterdamski: Mart u filozofiji i filozofija marta. – Zbignjev Bujak: Radnici 1968. – Biserka Rajčić: Razumeti Poljsku. – Zoran Vidaković i Angelina Marković: Poljski izazov kritičkoj misli.

Antologija poljskog aforizma, priredio Đorđe Sudarski-Red. – Novi Sad : Književna zajednica Novog Sada, 1986. – 62 str. (Edicija Novi Sad, 84) // Novi Sad : sopstv. izd., 1989. – 88 str.

Pet vekova poljske poezije : antologija, priredio Momčilo Jokić. – Priština : Jedinstvo / Gornji Milanovac : Dečje novine, 1991. – 264 str.

– Momčilo Jokić: Poljska poezija. Predznak (eseji i ogledi): – Jan Parandovski: Reč (odlomci iz eseja). – Česlav Miloš: Recontre mondiale de poesie. – Stanislav Grohovjak: Jedan pogled. Lovci reči (antologijski izbor lirike): – Mikolaj Rej: Onaj, što mu se žena u vrtu objesila (prev. J. Benešić). – Jan Kohanovski: Lipa (prev. J. Benešić). Djevojci (prev. M. Slaviček). – Mikolaj Sep Sažinjski: O prolaznosti zemaljske ljubavi (prev. J. Benešić). – Andžej Morštin: Dragoj (prev. J. Benešić). – Franćišek Karpinski: Jutarnja pesma. Večernja pesma (prev. J. Benešić). – Stanislav Trembecki: Kupido (prev. J. Benešić). – Ignaci Krasicki: Ljubav prema domovini (prev. J. Benešić). – Aleksandar Fredro: Naša domovina (prev. J. Benešić). – Adam Mickjevič: Fragment "Improvizacije iz "Dziada". Kondorova pjesma iz "Dziada". Prijateljima Moskovima. Nad velikom vodom. Prolio sam suze (prev. J. Benešić), Faris (prep. T. Đukić). – Julijuš Slovacki: Fragmenti iz epa "U Švicarskoj" (prev. J. Benešić). – Zigmunt Krasinski: Moskovima (prev. J. Benešić). – Adam Asnik: Ništa među nama bilo nije (prev. J. Benešić). Na početku (prep. T. Đukić). – Marja Konopnjicka: Na fruli (prep. T. Đukić). – Jan Kasprovič: Fragment iz "Księge ubogich" (prev. J. Benešić). – Kazimjež Tetmajer: Bura. Morsko oko (prep. T. Đukić). – Leopold Staf: Majka (prev. P. Vujičić). Čitaoci (prev. J. Benešić). Ars. Problemi (prev. P. Vujičić). – Julijan Tuvim: Sećanje (prev. P. Vujičić). Kod susjeda (prev. J. Benešić). Trava (prep. S. Raičković). Zakašnjeli slavuj. Cipele. Ab Urbe condita (prev. J. Benešić). Mudrost (prev. P. Vujičić). Pesma s gluhim krajem. Veče. Melanholija onih što stoje kraj zida (prep. S. Raičković). – Kazimjež Vježinski: Misa. Gledaj vjetra, pustopašna vjetra (prev. J. Benešić). – Jaroslav Ivaškijevič: Kule II (prev. P. Vujičić). Ti, moja šumo (prev. V. Malić). Urania (prev. M. Slaviček). Ono. Plejade (prev. P. Vujičić). – Antoni Slonimski: Razgovor sa zvezdom. Poezija. Nokturno (prev. P. Vujičić). – Marija Pavlikovska-Jasnoževska: Lišće. Slepa. Vrline. Ruže za Sapfo (prev. P. Vujičić). – Vladislav Bronjevski: Poljski vojnik. Pesma (prev. P. Vujičić). – Jan Lehonj: Crveno vino (prev. P. Vujičić). – Vlođimjež Slobodnik: Pusta blagovaonica u staračkom domu (prev. M. Slaviček). – Aleksandar Vat: Šta li je? (prev. P. Vujičić). – Julijan Pšiboš: Nad palim borcem. Prosinački svibanj četrdeset i treće (prev. J. Benešić). Grob neznanog junaka. Tebi o meni. Daleka, svaku noć bliža. Tuholska elegija (prev. P. Vujičić). – Mječislav Jastrun: Sreća. Dve kiše. Uspavana (prev. P. Vujičić). – Adam Važik: Heraklitovi potomci. Neznanje (prev. P. Vujičić). – Konstanti Ildefons Galčinjski: Molitva slepog mesečara. Pismo iz ropstva. Pesme. Servus Madona (prev. P. Vujičić). – Karol Vojtila: Misleći otadžbina (prev. P. Vujičić). – Česlav Miloš: Zaklinjanje. Hor iz drame "Hirošima" (prev. P. Vujičić). U Varšavi. Priča o maku. Pjesmica o koncu svijeta. (prev. J. Benešić). Povijest poljske književnosti (prev. M. Slaviček). To jedno. Ars poetica. Političaru. Studija samoće (prev. P. Vujičić). – Zbignjev Bjenjkovski: Akt mašte. Razgovor. U ime tvoje (prev. P. Vujičić). – Jan Koprovski: Povratak pisaca (prev. M. Slaviček). – Arnold Slucki: Memento. Osuđeni na sećanje. Dresura kamenja (prev. B. Rajčić). – Tadeuš Ruževič: Smeh (prev. P. Vujičić). Eva (prev. V. Malić). Pesnikov povratak. Posmrtna rehabilitacija. Ko je pesnik (prev. P. Vujičić). Jantarna ptica (prev. V. Špero). Pjesnik u času pisanja (prev. M. Slaviček). – Timoteuš Karpovič: Putovanje grane. Lov. Požar. Hrast koji se prevario. San. Slepac (prev. P. Vujičić). – Julija Hartvig: Oko kuće (prev. B. Rajčić). – Miron Bjaloševski: Autoportret osećani (prev. P. Vujičić). – Vislava Šimborska: Majmunica. Ostatak (prev. P. Vujičić). Nebo (prev. M. Slaviček). Preblizu sam (prev. V. Malić). Pisanje biografije (prev. A. Valčak i A. Vasić). – Ludmila Marijanska: Zaruke (prev. M. Slaviček). – Zbignjev Herbert: Priča o ruskim emigrantima. Naš strah. Šta će biti. Duša gospodina Kogita. Izveštaj iz opsednutog grada. Reci (prev. P. Vujičić). – Marek Antoni Vasilevski: Otrovani. Moje doba (prev. O. Vasilevski). – Tadeuš Kubjak: Maraton (prev. M. Slaviček). – Viktor Vorošilski: Franc Kafka (prev. P. Vujičić). – Tadeuš Slivjak: Ta mala vječnost koja traži izlaz (prev. M. Slaviček). – Roman Slivonik: Bez naslova (prev. M. Slaviček). – Jan Zah: Silazim s uma (prev. N. Vuković). – Bogdan Čajkovski: Razgovor o smrti. Poljaci (prev. J. Benešić). – Joana Salamon: Križ od pleksiglasa (prev. M. Slaviček). – Ježi Harasimovič: Žene pesnika. Građenje šume. Anđeli (prev. P. Vujičić). – Stanislav Grohovjak: Pozvao me gospod na pobunu... (prev. B. Rajčić). Poziv na ljubav. Čisti (prev. P. Vujičić). Šekspir (prev. B. Rajčić). Molitva (prev. P. Vujičić). – Halina Posvjatovska: Imala sam... (prev. N. Vuković). Podsećam (prev. B. Rajčić). – Jaroslav Marek Rimkjevič: Grob neznanog pesnika. Spinoza je bio pčela (prev. P. Vujičić). – Kšištof Karasek: Ako u džepu pesnika. Revolucionar ispred kioska... (prev. G. Latušinski). – Ježi Gužanjski: Treba imati mnogo hrabrosti... (prev. P. Vujičić). – Vojćeh Kavinski: Ljubavna pesma (prev. B. Rajčić). – Jan Marija Gisges: Postojinska jama. Pismo iz Lidica. Rođenje čoveka (prev. B. Rajčić). – Andžej Žak: Velika umetnost (prev. M. M. Kosanović). – Rišard Krinjicki: Šta je poezija... Bela zastava (prev. P. Vujičić). – Vit Javorski: Trkači. Epitaf tiraninu (prev. B. Rajčić). – Eva Lipska: Poslednje reči. Ništa nije sigurno. Odluči se najzad. Živi nisu nestrpljivi. Poruka (prev. P. Vujičić). Testament. Uči se smrti (prev. M. Tukaj i N. Janjić). – Adam Zagajevski: Istina. Poraz. On piše. U tuđoj lepoti. Sloboda (prev. P. Vujičić). – Andžej Važeha: Poljska Trojica (prev. B. Rajčić). – Stanislav Baranjčak: Ugrizi se za jezik. Da ti slučajno ne naškodi (prev. P. Vujičić). Dugovečnost izvršitelja (prev. B. Rajčić). – Julijan Kornhauzer: Bolest. Poezija. Presuda (prev. P. Vujičić). – Pjotr Zomer: Dani nedelje (prev. B. Rajčić). – Bronislav Maj: Sve to nije bilo... (prev. P. Vujičić). – Edvard Stahura: Pronađeni su snovi... (prev. Lj. Rosić). – Andžej Kališevski: Znak (prev. B. Rajčić). – Gžegož Valčak: Bez naslova (prev. M. Duškov). – Napomene antologičara. Imenik prevodilaca. Beleška o autoru.

Povratak kući : poljska emigrantska poezija, izbor, prevod i pogovor Zoran Đerić. – Banja Luka / Beograd : Zadužbina Petar Kočić, 2002. – 97 str.

– Julijan Tuvim: Kwiaty polskie. Epilog tomu pierwszego (fragment) Poljski cvetovi. Epilog prvog dela (odlomak). – Kazimjež Vježinjski: Droga do domu – Put do kuće. Pieśń o domu – Pesma o kući. – Juzef Vitlin: Do języka polskiego – Poljskom jeziku. Przed końcem świata – Pred kraj sveta. Poeta emigracyjny – Emigracijski pesnik. – Jan Lehonj: Rozmowa z aniołem – Razgovor s anđelom. Emigracja – Emigracija. Poeta niemodny – Staromodni pesnik. – Aleksandar Vat: Do domu – Do kuće. Powrut do domu – Povratak kući. – Česlav Miloš: Kuźnia – Kovačnica. Oset, pokrzywa – Čičak, kopriva. Dante – Dante. W pewnym wieku – U neizbežnom dobu. Jeszcze jedna sprzeczość – Još jedna protivrečnost. Jak było w raju – Kako je bilo u raju. – Adam Zagajevski: Przemiana – Promena. Daleko od domu – Daleko od kuće. Szukaj – Traži. Dym – Dim. Tam, gdzie oddech – Tamo, gde dah. – Stanislav Baranjčak: Nowy Świat – Novi Svet. Rйsumé – Résumé. Nie używać słowa "wygnanie" – Ne koristiti reč "izgnanje". Okno – Prozor. Na pustym parkingu za miastem zaciągając ręczny hamulec – Na pustom parkingu izvan grada, povukavši ručnu kočnicu. I tak – Tako je. – Zoran Đerić: Povratak kući. Poljska emigrantska poezija. Powrut do domu.

ANDRZEJEWSKI, Jerzy (1909-1983)

Pepeo i dijamant [Popiół i diament] / Ježi Andžejevski, preveo Petar Vujičić. – Sarajevo : Svjetlost 1961. – 305 str. (Džepna knjiga, 216) // Novi Sad : Progres / Titograd : Grafički zavod, 1964. – 370 str. (Biblioteka Minjoni, kolo drugo, Iz savremene poljske književnosti, 2)

[Pogovor:] – Petar Vujičić: Ježi Andžejevski.

Velika nedelja [Wielki tydzień] / Ježi Andžejevski, preveo Petar Vujičić. – Novi Sad : Progres, 1962. – 136 str.

Tama pokriva zemlju [Ciemności kryją ziemię] / Ježi Andžejevski, preveo Petar Vujičić. – Sarajevo : Svjetlost, 1963. – 182 str.

Ide skačući po gorama [Idzie skacząc po górach. Bramy raju] / Ježi Andžejevski, preveo Petar Vujičić. – Beograd : Nolit, 1966. – 277 str. (Kolekcija Metamorfoze)

– Petar Vujičić: Ježi Andžejevski. Vrata raja. Ide skačući po gorama.

Sada je i tebi kraj [Teraz na ciebie zagłada. Już prawie nic] / Ježi Andžejevski, preveo Petar Vujičić. – Sarajevo : Svjetlost, 1979. – 173 str. (Biblioteka Feniks)

Sada je i tebi kraj. Već gotovo ništa. – Petar Vujičić: Susret s novim delima Ježija Andžejevskog.

Niko [Nikt] / Ježi Andžejevski, preveo Petar Vujičić. – Beograd : Prosveta, 1984. – 153 str. (Biblioteka Prosveta, 34)

[Pogovor:] – Petar Vujučić: Na kraju puta.

Zdruzgotina [Miazga] / Ježi Andžejevski, preveo Petar Vujičić. – Sarajevo : Svjetlost, 1986. – 603 str. (Biblioteka Feniks)

[Pogovor:] – Petar Vujučić: Reč o Zdruzgotini.

Pisma – Eseji [Listy-eseje] / Ježi Andžejevski – Česlav Miloš, prevela Ljubica Rosić. – Vršac : Književna opština Vršac, 2001. – 123 str. (Biblioteka Nesanica)

BAHDAJ, Adam [pseud. DAMIAN, Dominik] (1918-1985)

Prvo poluvrijeme 0:1 [Do przerwy 0:1] / Adam Bahdaj, preveo Petar Vujičić. – Sarajevo : Veselin Masleša, 1960. – (I-II) 148 + 128 str. (Lastavica, 52-53)

Nepoznati iz bara "Kalipso" [Nieznajomy z baru Calypso] / Dominik Damjan, preveo Petar Vujičić. – Sarajevo : Svjetlost, 1962. – 267 str. (Džepna knjiga, 265)

BIEŃKOWSKI, Zbigniew (1913-1994)

Vidim i opisujem / Zbignjev Bjenjkovski, preveo Petar Vujičić. – Beograd : Prosveta, 1966. – 95 str. (Savremena svetska poezija, 2)

Ziemia. Zemlja. Dorota. Akt mašte. Bajka o vetru. W imię twoje. U ime tvoje. Uvod u poetiku. ?. ?. Oda rečniku. Vidim i opisujem. – Petar Vujičić: Pesnički svet Zbignjeva Bjenjkovskog.

Paklovi i Orfeji. Eseji o zapadnoevropskoj literaturi XX veka / Zbignjev Bjenjkovski, preveo Petar Vujičić. – Niš : Gradina, 1982. – 263 str. (Biblioteka Misao)

Model čoveka. Sent-Egziperi, odobrenje civilizacije. Cena klasicizma. Kafka, pakao metafizike. Nad Ulisom. Pojava "Hemingvej". Raspored časova. Peta strana sveta, mašta. Parti pris Ponžove poezije. Mišo, preventivna mašta. Mera lirike. Usred sveta. Ispod vulkana. Veliko pomirenje. Kami anti-Kafka. Kad je esencija prethodila egzistenciji. Zločin i kazna civilizacije. Veliki anahronični pisac. – Petar Vujičić: Pesnik u ulozi kritičara.

BOROWSKI, Tadeusz (1922-1951)

Rastanak s Marijom [Pożegnanie z Marią] / Tadeuš Borovski, preveo Uglješa Radnović. – Beograd : Rad, 2002. – 233 str. (Reč i misao, 526-527)

[Pogovor:] – Priče Borovskog iz gasne komore.

BRANDYS, Kazimierz (1916-2000)

Nepokoreni grad [Miasto niepokonane] / Kazimir Brandis, preveo Sergije Jelenjev. – Beograd : PRIZ, 1947. – 301 str.

Majka braće Krulj [Matka Królów] / Kazimjež Brandis, preveo Milorad Dragović. – Beograd : Narodna knjiga, 1962. – 198 str. (Biblioteka Horizonti)

Pisma gospođi Z. [Listy do pani Z.] / Kazimjež Brandis, preveo Radoslav Đokić. – Novi Sad : Progres, 1965. – 374 str. (Biblioteka Minjoni, kolo drugo, Iz savremene poljske književnosti, 5)

[Pogovor:] – Radoslav Đokić: Kazimjež Brandis i moderan esej.

Nestvarnost [Nierzeczywistość] / Kazimjež Brandis, preveo Petar Vujičić. – Beograd : Filip Višnjić, 1986. – 138 str. (Novi Albatros, 10)

[Pogovor:] – Petar Vujičić: O piscu i knjizi.

Varšavske beležnice (1978-1984) [Miesiące] / Kazimjež Brandis; izbor, prevod i pogovor Petar Vujičić. – Beograd : Prosveta, 1988. – 334 str. (Savremeni strani pisci, 65)

[Pogovor:] – Petar Vujičić: Dnevnički roman Kazimježa Brandisa.

Rondo [Rondo] / Kazimjež Brandis, preveo Petar Vujičić; pogovor Aleksandar Flaker. – Sarajevo : Veselin Masleša, 1989. – 368 str. (Savremena strana književnost) // Beograd : Paideia, 1997. – 277 str. (Biblioteka Svetska književnost)

[Pogovor 1. izd.:] – Aleksandar Flaker: Rondo ili zatvoreni krug književnosti.

[Pogovor 2. izd.:] – Radoslav Petković: Izmišljanje života.

Umetnost konverzacije [Sztuka konwersacji] / Kazimjež Brandis, prevela Ljubica Rosić. – Beograd : Paideia, 1998. – 182 str. (Biblioteka Svetska književnost)

[Pogovor:] – Ljubica Rosić: Pogovor.

Karakteri i spisi [Charaktery i pisma] / Kazimjež Brandis, izbor i prevod Biserka Rajčić. – Beograd : Paideia, 1998. – 139 str. (Biblioteka Eseji)

[Pogovor:] – Biserka Rajčić: Čitanje je pisanje.

Zapamćeno [Zapamiętane] / Kazimjež Brandis, prevela Ljubica Rosić. – Beograd : Paideia, 2000. – 174 str. (Biblioteka Prizma)

BRATNY, Roman (1921-)

Srećni mučenici [Szczęśliwi torturowani] / Roman Bratni, preveo Petar Vujičić. – Novi Sad : Progres, 1963. – 120 str. (Mala knjiga)

BREZA, Tadeusz (1905-1970)

Bronzana vrata [Spiżowa brama] / Tadeuš Breza, preveo Petar Vujičić. – Subotica : Minerva, 1970. – 502 str. (Biblioteka Buktinja)

[Pogovor:] – Petar Vujičić: "Bronzana vrata" Tadeuša Breze.

BRZECHWA, Jan (1900-1966)

Akademija profesora Kleksa [Akademia pana Kleksa] / Jan Bžehva, prevela Tanja Dugonjić. – Sarajevo : Veselin Masleša, 1961, 19652, 19673. – 113 str. (Lastavica, 72) // Sarajevo : Veselin Maslelja, 1965 , 19672. – 108 str. (Kol. Lastavica. Izbor 100, knj. 69)

Putovanja profesora Kleksa [Podróże pana Kleksa] / Jan Bžehva, prevela Tanja Dugonjić. – Sarajevo : Veselin Masleša, 1963. – 114 str. (Lastavica, 90) // Sarajevo: Veselin Maslelja, 1963.

BUCZKOWSKI, Leopold (1905-1989)

Crna bujica [Czarny potok] / Leopold Bučkovski, prevela Srbislava Kovačević. – Subotica : Minerva, 1961. – 285 str. (Biblioteka Minerva, 67)

CENTKIEWICZ, Czesław Jacek (1905-1996)

Bela foka [Biała foka] / Česlav J. Centkjevič, preveo Milorad Dragović. – Beograd : Nolit, 1955. – 179 str. (Zanimljiva biblioteka, 71)

Osvajanje Arktika – putopis / Alina i Česlav Centkjevič, preveo Mića K. Marinović. – Beograd : Nolit, 1960. – 508 str. (Zanimljiva biblioteka)

DĄBROWSKA, Maria (1889-1965)

Noći i dani [Noce i dnie] / Marija Dombrovska, prevela Marija Stojiljković. – Beograd : Prosveta, 1963. – (I-II) 817 + 686 str. (Biblioteka velikih romana, 30-31)

[Predgovor:] – Stojan Subotin: Književno stvaralaštvo Marije Dombrovske.

Znaci života [Znaki życia] / Marija Dombrovska, prevela Srbislava Kovačević. – Beograd : Rad, 1959, 1963². – 123 str. (Reč i misao, 25)

Pop Filip. Gospođica Vinčevska. Sitnica. Oktavija. Staklence. – Dušanka Perović: O Mariji Dombrovskoj.

Svadba na selu [Na wsi wesele] / Marija Dombrovska, preveli Stojan Subotin i Đorđe Živanović. – Cetinje : Obod, 1965. – 187 str. (Biblioteka Globus)

– Stojan Subotin: Marija Dombrovska. Divlje zelje. Lucija iz Pokućica. Stakleni konji. Noć nad svetom. Najdalji put. Svadba na selu.

DOŁĘGA-MOSTOWICZ, Tadeusz (1898-1939)

Karijera Nikodema Dizme [Kariera Nikodema Dyzmy] / Tadeuš Dolenga Mostovič, preveo Milorad Dragović. – Beograd : Prosveta, 1961. – 382 str. (Biblioteka Kluba čitalaca)

DOMAŃSKA, Antonina (1853-1917)

Stari sat [Stary zegar] / Antonjina Domanjska, preveo Branislav Ćirlić. – Beograd : Prosveta, 1946. – 32 str. (Dečja mala knjiga, 7)

Stari sat. Majstor i njegov pauk.

FIEDLER, Arkady (1894-1985)

Mali Bizon [Mały Bizon] / Arkadi Fidler, preveo Milorad Dragović. – Beograd : Mlado pokolenje, 1959.

Robinzonovo ostrvo [Wyspa Robinsona] / Arkadi Fidler, preveo Petar Vujičić. – Beograd : Prosveta, 1961.

Kanada miriše na smolu [Kanada pachąca żywicą] / Arkadi Fidler, preveo Stojan Subotin. – Beograd : Vuk Karadžić, 1965. (Biblioteka Marko Polo)

Ostrvo zaljubljenih majmuna [Wyspa kochających lemurów] / Arkadi Fidler, preveo Đorđe Živanović. – Beograd : Vuk Karadžić, 1965. – 163 str. (Biblioteka Marko Polo)

FILIPOWICZ, Kornel (1913-1990)

Provincijska ljubav [Romans prowincjonalny] / Kornel Filipovič, preveo Petar Vujičić. – Sarajevo : Svjetlost, 1966. – 213 str. (Džepna knjiga)

Provincijska ljubav. Zarobljenik i djevojka.

Vrt gospodina Ničkea [Ogród pana Nietsche] / Kornel Filipovič, preveo Petar Vujičić. – Beograd : Jugoslavija / Prosveta, 1969. – 110 str. (Biblioteka Šeherezada)

GAŁCZYŃSKI, Konstanty Ildefons (1905-1953)

Začarana kočija / Konstanti Ildefons Galčinjski, preveo Petar Vujičić. – Beograd : Kosmos, 1963. – 99 str.

Canticum canticorum. Marš anđela. Coda. Molitva slepoga mesečara. Servus, madona. Klavirski koncert. Tržna ulica. Molba za srećna ostrva. Inge Barč. Romansa. U Varšavi. Pesma vojnika sa Vesterplate. Pismo iz ropstva. Zvezde. Džoni Berton. Začarana kočija. Lirski razgovor. Ex omni me. Smrt Andersona. Oda pretprolećnoj noći. Niobe (Poema). – Petar Vujičić: Konstanti Ildefons Galčinjski.

Začarana kočija / Konstanti Ildefons Galčinjski, preveo Petar Vujičić. – Sarajevo : Veselin Masleša, 1977. – 181 str.

– Tadeuš Ruževič: O K. I. Galčinjskom sentimentalno... Pobedničke reči. Povodom čudnog i iznenadnog odlaska poete Konstantija. Canticum canticorum. Srebrno i zlatno. Molitva slepoga mesečara. ZOO. Admiral. Portret gospođice Noel. Servus, madona. Klavirski koncert. Tržna ulica. Putovanje u srećnu Arabiju. Inge Barč. O mojoj poeziji. Pismo sa reke Limpopo. O našem domaćinstvu. Mila moja. Udariti po strunama. Teško veče. U Varšavi. Poseta. Skuše s salatom. Eto vidiš, opet ide jesen. Ŕ la russe. Volim te već toliko godina. Pesma vojnika sa Vesterplate. Pismo iz ropstva. Zvezde. Džoni Berton. Lirika, lirika, nežna dinamika. Valse de chabrowniques. Začarana kočija. Kad bi jednom trebalo. Ex omni me. Lirika. Elegija. Ako me katedrala. Volim. Kada bih imao jedanaest šešira. Smrt Andersona. Lirski razgovor. Kiša. Sanke. Pesmica o vranama. Pesme. Niobe. Malo pozorište "Zelena guska": Hamlet. Sedmorica usnule braće. Proždrljiva Eva. Strašni razgovor Gžegžulke sa duhom. Sentimentalno veče. Kamin se ugasio. Čudni kelner. Neuspeli potop usred zime. Nije dočekao. Noć lorda Hamiltona. Ljubav. Opreznost. Kraj sveta. Svađa prosjaka. Tragični kraj mitologije. – Petar Vujičić: Konstanti Ildefons Galčinjski.

GISGES, Jan Maria (1914-1983)

Zemlja ljudi / Jan Marija Gisges, izbor stihova i pogovor Zbignjev Bjenkovski, prevela Biserka Rajčić. – Kruševac : Bagdala, 1967. – 67 str.

Vreme sazrevanja: Egzekucija. Moj dom. Književno veče. Poseta. Čipke. Ariševina: ***(Volim u sanjama jula...). Pismo iz provincije. Sunčani sat. Muzikanti. Rođenje čoveka. Smreke. ***(Ne gledaj, noći...). ***(Veče na leđa). O gorčini. Evo ja sam. Antifona boginji Tarih. Pesma nomada. Najmanje stvari: Pismo iz Lidica. Plamteći žbun. Velike litanije. Sabat. Zvono na vratima. Sitni građani. ***(U majušnoj crnoj...). Noć. Corso. Svuda u gradu. Oblaci. Postojinska jama. Kap svetlosti. Smrečinjski ribnjak. Na Crvenim vrhovima. Malo groblje. Klasovi. Najmanje stvari. Nožić. Novčanik. Kopča. Moj muzej. Putovanje bez kabanice (odlomci poeme). – Zbignjev Bjenkovski: Poezija Jan Marije Gisgesa.

GOJAWICZYŃSKA, Pola (1896-1963)

Devojke sa Novolipaka [Dziewczęta z Nowolipek] / Pola Gojavičinjska, preveli Jan Novakovski i Stojan Subotin. – Cetinje : Narodna knjiga, 1958. – 276 str. (Biblioteka Svijet)

[Pogovor:] – Stojan Subotin: Pola Gojavičinjska.

GOMBROWICZ, Witold (1904-1969)

Ferdidurke [Ferdydurke] / Vitold Gombrovič, preveo Uglješa Radnović. – Beograd : Nolit, 1981. – 336 str. (Biblioteka Nolit)

[Predgovor:] – Marija Janjon: Umetnost, to je čovek koji se organizuje.

Dnevnik [Dziennik] / Vitold Gombrovič, prevod Petar Vujičić. – Beograd : Prosveta, 1985. – (I-III) 404 + 311 + 272 str. (Savremeni strani pisci, 57-59)

– Petar Vujičić: Vitold Gombrovič i njegov Dnevnik. (I) 1953-1956. Dopuna: Protiv pesnika. Sjenkjevič. (II) 1957-1961. (III) 1961-1966.

Pripovetke / Vitold Gombrovič, izbor i prevod Nevena Janać i Mariusz Piotr Tukaj. – Beograd : Beletra, 1989. – 114 str.

Banket. Devičanstvo. Plesač advokata Krajovskog. Memoari Stefana Čarnjeckog. Pacov. Na sporednom stepeništu. Događaji na brigu Banberi. Gozba kod grofice Prokrčkaj.

Pornografija [Pornografia] / Vitold Gombrovič, preveo Petar Vujičić. – Vršac : Književna opština Vršac, 1991. – 196 str. (Biblioteka Atlas vetrova)

[Pogovor:] – Petar Vujičić: "Mestimično pornografska Pornografija".

Trans-Atlantik [Trans-Atlantyk] / Vitold Gombrovič, prevela Biserka Rajčić. – Beograd : Radio B92, 1996. – 140 str. (Apatridi)

[Pogovor:] – Biserka Rajčić: Gombrovičev Trans-Atlantik.

GRETKOWSKA, Manuela (1964-)

Mi smo emigranti [My zdies emigranty] / Manuela Gretkovska, prevela Milica Markić. – Beograd : Nolit, 2002. – 123 str. (Biblioteka Prepis)

HARASYMOWICZ, Jerzy (1933-1999)

Letnje popodne / Ježi Harasimovič, preveo Petar Vujičić. – Kruševac : Bagdala, 1975. – 119 str.

– Moma Dimić: Moj Harasimovič. Pravi autoportret. Ljubavna. Astronomija. Mesec nad Mušinom. U martu pred zoru. Dan osamnaestogodišnjaka. Put kroz šumu. Rajski dečak. Makovo polje. Grlice. Muhomor. Čičak. Kopriva. Vrba. Požar. Mit o svetom Đurđu. Crni Jorgovan. Bliži se jesen. Razgovor. Stan u Lobzovskoj ulici. Poseta. Ognjište. Žene pesnika. Kupovanje cipela. Knez poezije. Iz svakodnevice. Iz porodičnih tmina. Lis. Pasoš. Tavan. Lemkovski kraj. Kuća. Požar. Žetva. Mart. Šuma. Buđenje jutra. Građenje šume. Buđenje u planinama. Konji i kljusad. Julska noć. Izvan grada. Anđeli. Dan iz sredine nedelje. Stramputičke ide. Slikar Bruhel. Madona huligana. Herbarijum: Mode. Mesečna beleška. Tatarski konj. Njiva. Breza. Bukvar. Uoči zime. Martovska noć. Kad je vladala baka. Pesnik nema vremena. Letnje popodne. – Petar Vujičić: Pesnik Ježi Harasimovič.

HERBERT, Zbigniew (1924-1998)

Zašto klasici : izbor iz poezije / Zbignjev Herbert, izbor, prevod i pogovor Petar Vujičić. – Sarajevo : Veselin Masleša, 1980. – 165 str.

Prolog: Zašto klasici. Struna svetlosti: Dve kaplje. Natpis. Struna. Testament. Odlomak grčke vaze. Nika koja se koleba. So zemlje. Hermes, pas i zvezda: Zrelost. Kiša. Priča o ruskim emigrantima. Mađarima. Violina. Dugme. Pijanci. Zemlja. Mačor. Epizoda u biblioteci. Rat. Pirati. Deda. Kokoška. Švalja. Car. Presa. Mesec. Ruska bajka. Studija predmeta: Apolon i Marsija. Naš strah. Kraj dinastije. Iz mitologije. Prokonzulov povratak. Fortinbrasova elegija. Pokušaj opisa. Otkrovenje. Drvena kocka. Dimnjak. Natpis: Probuđenje. Mesto. ***(Sveža je). Staza. Na margini procesa. Saslušavanje anđela. Izveštaj iz raja. Longobardi. Pesnikov dom. Tuskul. Cernunos. Brdo naspram dvora. Obala. Kuracija Dionisija. Pokušaj ukidanja mitologije. Nedostatak čvora. Šta će biti. Gospodin Kogito: Gospodin Kogito posmatra u ogledalu svoje lice. Gospodin Kogito i biser. Gospodin Kogito misli o povratku u rodni grad. Ponor Gospodina Kogita. Gospodin Kogito i čista misao. Gospodin Kogito i pokret misli. Alijenacije Gospodina Kogita. Svakodnevnost duše. Gospodin Kogito razmatra granicu između ljudskog glasa i glasa prirode. Gospodin Kogito o magiji. Stari Prometej. Kaligula. Hakeldama. Gospodin Kogito o Spinozinom kušanju. Georg Hajm – događaj gotovo metafizički. Razmišljanja Gospodina Kogita o iskupljenju. Šta Gospodin Kogito misli o paklu. Gospodin Kogito o uspravnom stavu. Nove pesme: Govori Damast s nadimkom Prokrust. Ubice kraljeva. Božanski Klaudije. Odbačen. Betoven. Proces. Loša eshatološka predosećanja Gospodina Kogita. In memoriam Laslu Nađu. Stari majstori. Predeo. Duša Gospodina Kogita. Epilog: Poruka Gospodina Kogita. – [P. V.]: Bilješka o piscu. – Petar Vujičić: Pesnik Strune svetlosti Zbignjev Herbert.

Gospodin Kogito / Zbignjev Herbert, preveo Petar Vujičić. – Sarajevo : Svjetlost, 1988. – 301 str. (Svjetski pjesnici)

– Petar Vujičić: Herbertovo poslaništvo. Struna svetlosti: Dve kaplje. Natpis. Struna. Zaveštanje. Odlomak grčke vaze. Nika koja se koleba. So zemlje. Hermes, pas i zvezda: Pred vratima doline. Zrelost. Kiša. Priča o ruskim emigrantima. Mađarima. Violina. Dugme. Pijanci. Predmeti. Zemlja. Mačor. Epizoda u biblioteci. Pakao. Zid. Rat. Pirati. Deda. Kokoška. Klasik. Švalja. Car. Ribe. Presa. Mesec. Ruska bajka. Studija predmeta: Apolon i Marsija. Naš strah. Kraj dinastije. Iz mitologije. Prokonzulov povratak. Fortinbrasova elegija. Razmišljanje o problemu naroda. Pokušaj opisa. Drvena kocka. Dimnjak. Stolice. Natpis: Probuđenje. Na margini procesa. Saslušavanje anđela. Izveštaj iz raja. Longobardi. Pesnikov dom. Tuskul. Cernunos. Brdo naspram dvora. Obala. Kuracija Dionisija. Pokušaj ukidanja mitologije. Nedostatak čvora. Osvit. Mučeništvo Našeg Gospoda koje je slikao Anonim iz kruga porajnskih majstora. Zašto klasici. Šta će biti. Gospodin Kogito: Gospodin Kogito posmatra u ogledalu svoje lice. Gospodin Kogito i biser. Gospodin Kogito misli o povratku u rodni grad. Ponor Gospodina Kogita. Gospodin Kogito i pokret misli. Gospodin Kogito čita novine. Alijenacije Gospodina Kogita. Gospodin Kogito posmatra umrlog prijatelja. Svakodnevnost duše. Sekvoja. Oni koji su izgubili. Gospodin Kogito i pop. Gospodin Kogito o magiji. Minotaurova istorija. Stari Prometej. Kaligula. Hakeldama. Gospodin Kogito o Spinozinom kušanju. Georg Hajm – događaj gotovo metafizički. Razmišljanje Gospodina Kogita o iskupljenju. Igra Gospodina Kogita. Šta Gospodin Kogito misli o paklu. Gospodin Kogito o uspravnom stavu. Izveštaj iz opsednutog grada: Šta sam video. Sa vrha stepenica. Duša Gospodina Kogita. Elegija. Reci. Stari majstori. Molitva Gospodina Kogita-Putnika. Gospodin Kogito – Povratak. Gospodin Kogito i mašta. In memoriam Laslu Nađu. Pismo Rišardu Krinjickom. Gospodin Kogito i dugovečnost. Gospodin Kogito o čednosti. Stidni snovi. Eshatološka predosećanja Gospodina Kogita. Uspavanka. Fotografija. Vavilon. Božanski Klaudije. Nakaza Gospodina Kogita. Ubice kraljevâ. Govori Damast s nadimkom Prokrust. Anabaza. Odbačen. Betoven. Gospodin Kogito misli o krvi. Pokušaj kontakta Gospodina Kogita s Marijom Raspućin. Proces. Isidora Dankan. Glasnik. 17. IX. Gospodin Kogito o potrebi tačnosti. Snaga ukusa. Gospodin Kogito – Zapisi iz Mrtvog doma. Izveštaj iz opsednutog grada. Nove pesme: Misa za zatvorene. Hrastovi. Basna o ekseru. Livijevi preobražaji. Poruka: Poruka Gospodina Kogita. Filozofska pećina (drama). Hronologija života i dela Zbignjeva Herberta.

Varvarin u vrtu [Barbarzyńca w ogrodzie] / Zbignjev Herbert, preveo Petar Vujičić. – Beograd : Prosveta, 1990. – 196 str. (Biblioteka Prosveta)

Elegija o odlasku [Elegia na odejście] / Zbignjev Herbert, preveo Petar Vujičić. – Vršac : Književna opština Vršac, 1990. – 64 str. (Biblioteka Atlas vetrova)

Hrastovi. Livijevi preobražaji. Porodica Nepenthes. Trnjina. Misa za zatvorene. Malo srce. Molba. Heraldička rasuđivanja Gospodina Kogita. Oproštaj. Predeo. Putovanje. Vit Stvoš: Uspenje Bogorodice. Molitva staraca. Doživljaji Gospodina Kogita s muzikom. Domišljanja na temu Varave. Kola. Lavova smrt. Basna o ekseru. Elegija o odlasku pera mastila lampe. – Petar Vujičić: O piscu i knjizi.

Mrtva priroda s đemom [Martwa natura z wędzidłem] / Zbignjev Herbert, prevela Biserka Rajčić. – Pančevo : Knjižara Prota Vasa, 1998. – 199 str. (Kolekcija Tamiš)

Eseji: Delta. Cena umetnosti. Gorki miris lala. Herard Terborh – Diskretni šarm buržoazije. Mrtva priroda s đemom. Nejunačka tema. Apokrifi: Naklonost dželata. Kapetan. Herit Dugajlija. Portret u crnom okviru. Pakao insekta. Perpetuum mobile. Dom. Spinozin krevet. Pismo. Epilog. – Biserka Rajčić: Herbertovi holandski apokrifi.

Epilog oluje / Zbignjev Herbert, prevela Biserka Rajčić. – Beograd : Radio B92, 1998. – 74 str. (Biblioteka Vrhovi)

Baka. Brevijar (Gospode, blagodarim Ti za...). Brevijar (Gospode, sposobnošću sastavljanja dugih rečenica...). Brevijar (Gospode, pomozi nam da izmislimo voće...). Brevijar (Gospode, znam da su moji dani izbrojani...). Dalida. Dao sam reč. Dijana. Dvojica proroka – Proba glasa. Jezik sna. Kant – Poslednji dani. Kraj. Cveće. Mladiću koga je ubila policija. Poslednji napad – Nikolaju. Kolac. Gospodin Kogito i Mala Zverka. Gospodin Kogito – Aktuelna pozicija duše. Gospodin Kogito – Ars longa. Pica Pica L. Pesmica. Palo na pamet. Stalo u glavi. Lirska sfera. Šah. Telefon. Toma. U gradu. Visoki Zamak. Ala ima mačku – U odbranu nepismenosti. Artur. Šta još mogu da uradim za vas. Vreme. Gospodin Kogito – Čas kaligrafije. Pupak. Doba. Starost. Kidanje glave. Oni svetovi Gospodina Kogita. Portret kraja veka. Nežnost. Glava. Tkanina. – Biserka Rajčić: Rođenje i smrt Gospodina Kogita.

HIRSZFELD, Ludwik (1884-1954)

Istorija jednoga života [Historia jednego życia] / Ludvik Hiršfeld, preveo Đorđe Živanović. – Beograd : Srpska književna zadruga, 1962. – 265 str. (Kolo LV, knj. 377)

[Predgovor:] – Kosta Todorović: Ludvik Hiršfeld.

HŁASKO, Marek (1934-1969)

Sledeći za raj [Następny do raju] / Marek Hlasko, preveo Petar Vujičić. – Novi Sad : Progres / Titograd : Grafički zavod, 1963 (Biblioteka Minjoni, kolo drugo, Iz savremene poljske književnosti, 1) // 1964. – 238 str.

Gde je đavo rekao laku noć. Mrtvaci. Putevi. Baraka. On i ona. Revolver. Daleko je grad. Veliki blef. Ubice su među nama. Sve u gradu. Heroji i devojke. Apostol i ljudi. Kuće bogova. Odvratni i divni. Sledeći za raj. Ni uvod ni pogovor.

Nečista posla [Brudne czyny] / Marek Hlasko, preveo Petar Vujičić. – Titograd : Grafički zavod, 1965. – 273 str. (Biblioteka Bestseleri, 6)

IWASZKIEWICZ, Jarosław (1894-1980)

Crveni štitovi : istoriski roman [Czerwone tarcze] / Jaroslav Ivaškjevič, preveo Petar Vujičić. – Sarajevo : Narodna prosvjeta, 1958. – 330 str. (Biblioteka Gama) // Novi Sad : Progres / Titograd : Grafički zavod, 1964. – (I-II) 250 str. (Biblioteka Minjoni, kolo drugo, Iz savremene poljske književnosti, 3-4)

Beleška o piscu.

Ljubavnici iz Marone [Kochankowie z Marony] / Jaroslav Ivaškjevič, preveo Petar Vujičić. – Novi Sad : Progres, 1962. – 120 str. (Mala knjiga)

Devojka i golubovi [Dziewczyna i gołębie] / Jaroslav Ivaškjevič, preveo Đorđe Živanović. – Beograd : Rad, 1964. – 123 str. (Reč i misao, 158)

Devojka i golubovi. Mlin na Kamjoni. – Đorđe Živanović: Jaroslav Ivaškjevič.

Ivana majka anđeoska [Matka Joanna od Aniołów. Brzezina. Panny z Wilka] / Jaroslav Ivaškjevič, preveo Stojan Subotin. – Novi Sad : Bratstvo-jedinstvo, 1965. – 342 str. (Biblioteka Spektar)

Ivana majka anđeoska. Brezik. Gospođice iz Vilka.

Slava i hvala [Sława i chwała] / Jaroslav Ivaškjevič, preveo Petar Vujičić. – Beograd : Prosveta, 1982. – (I-II) 664 + 664 str. (Biblioteka Velikih romana, 44-45)

Šopen [Chopin] / Jaroslav Ivaškjevič, preveo Petar Vujičić. – Banja Luka : Novi Glas, 1990. – 229 str. (Biblioteka Prevodi)

JACHOWICZ, Stanisław (1796-1857)

Bolesna mačkica [Chory kotek] / Stanisław Jachowicz, preveo Branko Ćirlić. – Zagreb : Mladost, 1962.

JANCZARSKI, Czesław (1911-1971)

Doživljaji medvjedića Klempe [Przygody Misia Uszatka] / Czesław Janczarski, preveo Branko Ćirlić. – Zagreb: Mladost, 1964.

JANION, Maria (1926-)

Romantizam, revolucija, marksizam [Romantyzm, rewolucja, marksizm] / Marija Janjion, preveo Stojan Subotin. – Beograd : Nolit, 1976. – 353 str. (Književnost i civilizacija)

JASTRUN, Mieczysław (1903-1983)

Lepa bolest [Piękna choroba] / Mječislav Jastrun, preveo Miroslav Topić. – Beograd : Prosveta, 1964. – 234 str. (Savremeni strani pisci, 19)

[Pogovor:] – Stojan Subotin: Mječislav Jastrun.

JURGIELEWICZOWA, Irena (1903-)

Tuđinac [Ten obcy] / Irena Jurgjelevičova, preveo Petar Vujčić. – Beograd : Nolit, 1975. – 323 str. (Biblioteka Raspust)

Predgovor Petar Vujičić

Nemirni časovi [Niespokojne godziny] / Irena Jurgjelevičova, preveo Petar Vujičić. – Sarajevo : Veselin Masleša, 1975. – str. (Biblioteka Pingvin)

KAPUŚCIŃSKI, Ryszard (1932-)

Šahinšah [Szachinszach] / Rišard Kapušćinjski, prevela Ljubica Rosić. – Beograd : Književne novine, 1987. – 179 str. (Biblioteka Dokumenti)

Karte, lica, cvetna polja. Dagerotipi. Mrtvi plamen. – Ljubica Rosić: Pogovor.

Car [Cesarz] / Rišard Kapušćinjski, prevela Ljubica Rosić. – Beograd : Srpska književna zadruga, 1993. – 190 str. (Mala biblioteka Srpske književne zadruge)

Fudbalski rat [Wojna futbolowa] / Rišard Kapušćinjski, prevela Svjetlana Babić-Baranjski. – Gornji Milanovac : Dečje novine, 1992. – 190 str.

Imperija [Imperium] / Rišard Kapušćinjski, prevela Biserka Rajčić. – Beograd : Radio B92, 1997. – 267 str. (Edicija Rat i mir)

Lapidarijum [Lapidaria] / Rišard Kapušćinjski, prevela Biserka Rajčić. – Beograd : B92, 2001. – 374 str. (Biblioteka Samizdat FreeB92)

[Pogovor:] – Biserka Rajčić: Lapidarijum Kapušćinjskog ili fragment kao književna forma.

KARPOWICZ, Tymoteusz (1921-)

Lekcija tišine / Timoteuš Karpovič, izabrao i preveo Petar Vujičić. – Kruševac : Bagdala, 1964. – 85 str.

Kamena muzika: Kamena muzika. Požar. Lekcija tišine. Belutak. Pera. Slepac. San. Jutro. Jutarnja etida. Povaljeni. Putovanje grane. Čarobni breg. Rukavica. Znaci ravnanja: Java. Lov. Zalutali put. Drvostaj vode. Knjiga eklezijaste. Životinje iz zelene šume. Jedanput jedan. Obrti. Majka u drvenoj stolici. San olovke. Studija tišine drveta. Sekira. U ime značenja: Pokvareni konj. Hrast koji se prevario. Moje čizme. Pas što se zalajao. Zasecanje zuba. Teška šuma. Teška šuma: Sopstvenost. Najviše odole. Razuzdani konji. Na fotografiji. O štaci. Karabin. Drvetu. Može se nekako. – Petar Vujičić: Lirika Timoteuša Karpoviča.

KIELAR, Wiesław

Anus mundi : uspomene iz Osvjenćima [Anus mundi. Wspomnienia oświęcimskie] / Vjeslav Kjelar, preveo Uglješa Radnović. – Novi Sad : Matica srpska, 1979. – 425 str. (Biblioteka Dokumenti)

KIEŚLOWSKI, Krzysztof (1941-1996) – PIESIEWICZ, Krzysztof (1945-)

Deset božijih zapovesti : scenaristički roman [Dekalog] / Kšištof Kješlovski i Kšištof Pjesjevič, prevela Ljubica Rosić. – Beograd : Filip Višnjić, 2001. – 280 str. (Biblioteka Albatros, knj. 85)

– Lj. R.: Beleška o piscima.

KIJOWSKI, Andrzej (1928-1985)

Optuženi [Oskarżony] / Andžej Kijovski, preveo Petar Vujičić. – Novi Sad : Progres, 1963. – 105 str. (Mala knjiga, 60)

KOLAKOWSKI, Leszek (1927-)

13 bajki iz kraljevine Lajlonije za velike i male [13 bajek z królestwa Lailonii dla dużych i małych] / Lešek Kolakovski, preveo Slobodan Grković. – Gornji Milanovac : Dečje novine, 1987. – 163 str.

Religija [Religion] / Lešek Kolakovski, prevod Vladan Perišić. – Beograd : BIGZ, 1987. – 277 str. (Misao i dileme) // Beograd : BIGZ, 1992. – 223 str. (Džepna knjiga)

[Predgovor 1. izd.:] – Sveta Lukić: Uvođenje u studiju Lešeka Kolakovskog o religiji.

Prisutnost mita [Obecność mitu : eseje] / Lešek Kolakovski. – Beograd : Rad, 1989. – 180 str. (Pečat)

Đavo u istoriji / Lešek Kolakovski, preveli Risto Tubić, Biserka Rajčić, Franjo Rehlicki. – Banjaluka : Glas, 1989. – 378 str. (Biblioteka Polemos)

Ključ nebeski. Razgovori sa đavolom [Klucz niebieski. Rozmowy z diabłem] / Lešek Kolakovski, preveo Petar Vujičić. – Beograd : BIGZ, 1990. – 186 str. (Džepna knjiga)

Užas metafizike [Metaphisical horror] / Lešek Kolakovski, preveo Risto Tubić. – Beograd : BIGZ, 1992. – 120 str. (Filozofska biblioteka)

Mini predavanja o maksi stvarima [Mini-wykłady o Maxi-sprawach] / Lešek Kolakovski, prevela Biserka Rajčić. – Beograd : Plato, 1997. – 89 str. (Biblioteka Na tragu, 16) // 2. izd. – Beograd : Plato, 2001. – 221 str. (Biblioteka Na tragu, 16)

Bog nam ništa nije dužan [God Owes Us Nothing] / Lešek Kolakovski, preveo Risto Tubić. – Beograd : Plato, 1998. – 263 str. (Biblioteka Na tragu, 23)

KONWICKI, Tadeusz (1926-)

Mala apokolipsa [Mała apokalipsa] / Tadeuš Konvicki, prevela Biserka Rajčić. – Beograd : Filip Višnjić, 1987. – 211 str. (Biblioteka Albatros, 19)

[Pogovor:] – Biserka Rajčić: Apokalipsa prema Konvickom.

KORNHAUSER, Julian (1946-)

Načelne teškoće / Julijan Kornhauzer, preveo Petar Vujičić. – Vršac : Književna opština Vršac, 1989. – 104 str. (Biblioteka Evropska nagrada)

Nastaće praznik i za lenjivce: Nastaće praznik i za lenjivce. Noć. Časovnik. Sneg. Tišina. U tvornicama izigravamo tužne revolucionare: Postoji li mladi pesnik?. Bolest. Granica. Poezija. Proba. Krišom. ***(Ja sam polovina tvoga srca). Kad ugledaš gomilu brzo se vraćaj kući. Barikada. Soba. Oktobar. Cilindar. Lirika. Nad listom papira. Vanredno stanje: Noću. Govori Andre Malro. Volfgang Lefevr. Otvori se kao cvetna čašica. Jednom dolazi taj trenutak. ***(Putujemo po zakucima mozga). Pesnički traktat. Moje srce, taj razvikani Večernji list. Pobeda. Tri izlaza. Odluka ili rađanje veka. Jedači krompira: Kad je u sobi toplo. O sebi. Zaštitno prijateljstvo. Izgovor. Pesniče, prednjači. Dete gleda kako pišem. Disonanca. Uzrok. Odnos. Osam stihova. Beskrajnost. Tačno u podne. Svakog sledećeg dana. Trenutak nesigurnosti. Uzdaj se u sebe. Sloboda. Predeo iz Murnaua (Kandinski, 1909). Optužba. Utorak, grad zeva. Pravo. Načelne teškoće: Provokacija. Igra. Druga strana. Dužnost. Načelne teškoće. Presuda. Urrraaa!: Šta bih učinio kad bih imao čarobnjačku palicu. Naša deca pitaju. Vanredno stanje. Sve je jednostavno. Glas. Drugi poredak: Trka. Divlji labudovi. Staljinovi ljudi. Lažna vera. Odbrana radnika. Glas. Emigracija. ***(Nož koji si prinosio grlu). Vlast ljudi. Kult. Sporedno dvorište. Rešetke, sneg. Za nas, s nama: Forma. Rastanak. Za nas, s nama. U jednom sekundu. – Petar Vujičić: Pesnik Julijan Kornhauzer.

Signalizam srpska neoavangarda [Sygnalizm. Propozycja serbskiej poezji eksperymentalnej] / Julijan Kornhauzer, prevela Biserka Rajčić. – Niš : Prosveta, 1998. – 277 str. (Biblioteka Svet kulture)

– Predgovor za ovo izdanje. – [Pogovor:] Radoslav Đokić: Rušenje tradicionalnih umetničkih obrazaca.

KOSIDOWSKI, Zenon (1898-1978)

Biblijske legende [Opowieści Biblijne] / Zenon Kosidovski, prevela Dušanka Perović. – Beograd : Srpska književna zadruga, 1965. – 530 str., [20] str. s tablama (Kolo LVIII, knj. 395) // 2. izd. 1977. // 3. izd. 1983. // 4. izd. 1986. – 530 str. (Ponovljena izdanja Kola Srpske književne zadruge u divot opremi) // 5. [fototipsko] izd. 1988. // 6. izd. 1989. // 7. izd. 1990. // 8. izd. 1991. // 9. izd. 1992. // 10. izd. 1992. // 11. izd. 1993. // 12. izd. 1996. // 13. izd. 1998.

Kad je sunce bilo bog [Gdy słońce było bogiem] / Zenon Kosidovski, preveo Petar Vujičić. – Beograd : Srpska književna zadruga, 1979. – 374 str., [32] str. s tablama (Poučnik, 1) // 2. [fototipsko] izd. 1987. // 3. izd. 1989. // 4. izd. 1991. // 5. izd. 1992. // 6. izd. 1993. // 7. izd. 1996. // 8. izd. 1997.

Priče evanđelista [Opowieści ewangelistów] / Zenon Kosidovski, prevela Zofia Maliszewska. – Sarajevo : Svjetlost, 2. izd. 1988. – 450 str. (Biblioteka Raskršća) // 3. izd. 1990. // Beograd : Book : Marso, 1995. – 384 str. (Biblioteka Viđenja)

Kad je sunce bilo bog [Gdy słońce było bogiem] / Zenon Kosidovski, preveo Jovan Jovanović. – Beograd : Agencija Trivić, 2002. – 325 str.

Lisipovi konji i druge priče [Rumaki Lizypa i inne opowiadania] / Zenon Kosidovski, preveo Jovan Jovanović. – Beograd : Agencija Trivić, 2002. – 298 str.

KOTT, Jan (1914-2001)

Šekspir naš savremenik [Szkice o Szekspirze] / Jan Kot, preveo Petar Vujičić. – Beograd : Srpska književna zadruga, 1963. – 238 str. (Kolo LVI, knj. 384) // Beograd : Udruženje izdavača i knjižara Jugoslavije, 2000. – 249 str. (Biblioteka Trpeze, 3)

Kraljevi. Hamlet polovine stoleća. Troil i Kresida začuđujući i savremeni. "Magbet" ili zaraženi smrću. "Kralj Lir" ili kraj igre. Nek se Rim utopi u Tibru. "Koriolan" ili o Šekspirovim suprotnostima. Prosperova palica. Dodatak: Šekspir okrutni i pravi. Šekspir i svet, hronološka tablica (dopunio Đorđe Trifunović). – Petar Vujičić: Beleška o piscu.

Jedenje bogova [Zjadanie bogów. Szkice o tragedii greckiej] / Jan Kot, preveo Petar Vujičić. – Beograd : Nolit, 1974. – 274 str. (Sazvežđa)

Kavez traži pticu : zapisi i ogledi / Jan Kot, izbor i prevod Petar Vujičić. – Niš : Gradina, 1983. – 182 str. (Biblioteka Misao)

Aloj. Medeja u Peskari. Mali traktat o erotici. Mali traktat o umiranju. Šekspirova beležnica. Šekspirova zagonetka. Neočekivani Rasin. Harlekinov povratak. Marso ili stvaranje sveta. Dvaput Majka Hrabrost: Ida Kaminjska i Irena Ajhleruvna. Koliko staje novi par cipela?. Brehtov Arturo Ui. Holoubek ili glumac. Punoletna Ivona. U noći. Nō ili o znakovima. Bunraku i Kabuki ili o oponašanju. Vitkjevič ili neočekivani realizam. "Kavez traži pticu". Jonesko ili smrt u drugom stanju. Kraj nemogućeg teatra. Infarkt. Prevodiočeva napomena.

Pozorište esencije i drugi eseji / Jan Kot, prevela Biserka Rajčić. – Beograd : Prosveta, 1985. – 300 str. (Strani esej) // 1986. – 209 str.

[Pogovor:] – Jovan Hristić

Kameni potok : (eseji) [Kamienny potok. Eseje] / Jan Kot, izbor i prevod Biserka Rajčić. – Beograd : Književne novine, 1990. – VI + 201 str. (Plus biblioteka Savremenika)

– Biserka Rajčić: Sećanje kao esej, esej kao sećanje. Čovek ili smrtnost: Anđeli i kćeri ljudske. Mistična poema gnoze. Dva pakla doktora Fausta. Gilgameš ili smrtnost. Giljotina kao tragični junak (O Bihnerovoj "Dantonovoj smrti"). Sećanje, ali kakvo...: Književnost u otvorenom i zatvorenom društvu. Moj brat emigrant. Svedočanstvo Borovskog. Vlastelin iz Malošica i nastavnik iz Drohobiča. O Mariji Dombrovskoj. Tri obaveze pozorišta. Pamćenje tela. Čudno ponašanje životinja. O šamaničinoj kuhinji. Dagni i Lulu. Emigranti. Režiseri i duh. Grotovski ili granica. Dramaturg. Režiser ili otvaranje. Izdaleka/izbliza ili Balzakov krevet. Sećanje... ali kakvo sećanje?. Kantorov Kadiš. O karnevalu i mesecu. Đavolje sumnje. Skice za biografiju: Stranice iz dnevnika. Iz italijanskog dnevnika. Putovanje na Istok. Tri pogreba. Napomena prevodioca

I dalje Šekspir / Jan Kot, preveo Petar Vujičić. – Novi Sad : Prometej, 1994. – 244 str. (Biblioteka Dramske umetnosti)

Prilog biografiji [Przyczynek do biografii] / Jan Kot, prevela Biserka Rajčić. – Novi Sad : Prometej, 1998. – 407 str. (Biblioteka Tajanstvena tačka)

KOZIOŁ, Urszula (1931-)

U ritmu kamenja / Uršula Kozjol, prevela Biserka Rajčić. – Kruševac : Bagdala, 1972. – 79 str.

Bekstvo iz Egipta. Kontemplacija. Recept za jelo sa mesom. U ritmu korenja. Nadnagost. Izgubljene stvari. Znakom kruga. Znakom vatre. Znakom vode. Nesavršenstvo znakova. Pesma o žeđi. Komišanje graška. Uoči proleća. Iz prirode. Pir. Straže. Tkanina. Psalm. Polutama. Beli stih. Koncentrični krugovi. Kapi kiše I. Kapi kiše II. Kapi kiše III. Najtiše. Leto. Kamen. Senka daha. Poruka. Jesenji pejzaž. Opis biljke puzavice. Ponavljanja. Odstojanje. Gravira s ramom. Od autora. – Biserka Rajčić: Poezija Uršule Kozjol.

KOŹNIEWSKI, Kazimierz (1919-)

Petorica iz ulice Barske [Piątka z ulicy Barskiej] / Kazimjež Kožnjevski, prevela D. Đurišić. – Beograd : Kosmos, 1958. – 240 str.

KRASZEWSKI, Józef Ignacy (1812-1887)

Cvet paprati [Kwiat paproci] / Juzef Ignaci Kraševski, prevela Vera Kusicki. – Gornji Milanovac : Dečije novine / Warszawa : KAW, 1983.

KUŚNIEWICZ, Andrzej (1904-1993)

Kralj dveju Sicilija [Król obojga Sycylii] / Andžej Kusnjevič, preveo Milorad Živančević. – Beograd : Srpska književna zadruga, 1979. – 248 str. (Kolo LXXII, knj. 482)

[Predgovor:] – Milorad Živančević: Andžej Kusnjevič, Kralj dveju Sicilija.

Na putu za Korint [W drodze do Koryntu] / Andžej Kusnjevič, prevela Ljubica Rosić. – Beograd : Prosveta, 1985. – 327 str. (Biblioteka Prosveta, 37)

– Ljubica Rosić: Pogovor.

LEC, Stanisław Jerzy (1909-1966)

Neočešljane misli [Myśli nieuczesane] / Stanislav Ježi Lec, preveo Uroš Glovacki. Kruševac : Bagdala, 1966. 79 str. (Mala biblioteka)

– U. G.: Pogovor.

Neočešljane misli [Myśli nieuczesane] / Stanislav Ježi Lec, preveo Petar Vujičić. – Beograd : Narodna knjiga, 1983. – 210 str. (Biblioteka Grifon)

[Predgovor:] – Vlada Bulatović Vib: Priručnik za gorke časove. [Pogovor:] – Petar Vujičić: Na početku bi reč.

Mali mitovi / Stanislav Ježi Lec, preveo Đorđe Sudarski-Red. – Novi Sad : Književna zajednica Novog Sada, 1986. – 60 str. (Edicija Novi Sad, 62)

LEM, Stanisław (1921-)

Invazija sa Aldebarana [Inwazja z Aldebarana] / Stanislav Lem, preveo Uglješa Radnović. – Beograd : Nolit, 1963. – 286 str. (Zanimljiva biblioteka)

Zvezdani dnevnici Ijona Tihog [Dzienniki gwiazdowe Ijona Tichego] / Stanislav Lem, preveli Danilka Đurišić i Uglješa Radnović. – Beograd : Nolit, 1964. – 178 str. (Zanimljiva biblioteka)

Solaris [Solaris] / Stanislav Lem. – Beograd : BIGZ, 1972. – 192 str. (Džepna knjiga) // Beograd : Prosveta, 1988. – 208 str. (Biblioteka Kentaur)

Nepobedivi [Niezwyciężony] / Stanislav Lem. – Beograd : Jugoslavija / Prosveta, 1976. – 136 str. (Biblioteka Kentaur) // 2. izd. 1977. // Beograd : Prosveta, 1989. – 178 str.

Summa technologiae [Summa technologiae] / Stanislav Lem, preveo Petar Vujičić. – Beograd : Nolit, 1977. – 452 str. (Književnost i civilizacija)

Glas gospodara [Głos Pana] / Stanislav Lem, preveo Petar Vujičić. – Beograd : Jugoslavija / Prosveta, 1978. – 173 str. (Biblioteka Kentaur)

Fijasko [Fiasko] / Stanislav Lem. – Beograd : M. Živković, Z. Živković, E. Bogdanović, Ž. Bogdanović, 1988. – 293 str. (Biblioteka Polaris)

Eden [Eden] / Stanislav Lem, preveo Petar Vujičić. – Beograd : Prosveta, 1989. – 259 str. (Biblioteka Kentaur)

LIPSKA, Ewa (1945-)

Stipendisti vremena / Eva Lipska, izbor i prevod Biserka Rajčić. – Vršac : Književna opština Vršac, 1998. – 92 str. (Biblioteka Atlas vetrova)

A mi smo trčali. Malo vune. Može se. Hodnik. Znak pitanja. Recept. Ispovest kepeca. Gledamo fotografije. Sedamnaest riđih veverica. Ptica. Izložba. Odaziv. Iz pisma (II). Necenzurisano. Mladi XX veka. Zemlja. Takav je bio. Dan živih. Ovde radim. Bez izlaza. Grupa turista. Te noći bio sam ubica. 60 minuta samoće. Pesnik? Zločinac? Ludak?. Mladi Nemac na književnoj večeri. Životopis. Doviđenja ljudi. Ispovesti racionaliste. Govori Homunkul. Fatum. Odmor mizantropa. Jastrebovo oko. Autostoper. Pomračenje meseca. Carstvo igračaka. Stipendisti vremena. Biciklisti. Vanredni sati. Lakoverna sposobnost življenja. Zamena za život. Besmislenost. Rene se vratio. Činjenice. Suvlasnici zelene vetrenjače. Živa. Neprecizan opis usamljenosti. Topografski snimak. Izlaz u slučaju opasnosti. Komplikacija. U Mandragorinoj ambasadi. Prisluškivanje. Stagnacija. Luksuz. Nove pesme: Zlo. Sekvenca. Moj prijatelj ekstravertik. Moj prijatelj introvertik. Konjske trke. 8. oktobar 1995. Mašina za pranje posuđa. Ne planirajmo putovanja. Depresija. Daltonisti. Mir. – Biserka Rajčić: Eva Lipska.

MARKIEWICZ, Henryk (1922-)

Nauka o književnosti [Główne problemy wiedzy o literaturze] / Henrik Markjevič, preveo Stojan Subotin. – Beograd : Nolit, 1974, 1975. – 388 str. (Književnost i civilizacija)

MICHNIK, Adam (1947-)

Misliti savremenu demokratiju : eseji, pisma, intervjui / Adam Mihnjik, prevela Biserka Rajčić. – Beograd : Radio B92, 1995. – 164 str. (Edicija Rat i mir)

Na desetu godišnjicu intervencije (Praško proleće posle deset godina). Opaske o opoziciji i situaciji u zemlji. O otporu (Pismo iz Bjalolenke). U ime oproštaja...(Povodom desetogodišnjice uvođenja ratnog stanja). Komunizam, crkva i veštice (Razgovor Mihnjik – Kolakovski). Da li guske mogu spasiti grad? Berlinske šetnje. Na ivici crne rupe. Postkomunizam – krajnje čudna epoha (Razgovor Mihnjik – Havel). Čitajte Hitlera, čitajte Staljina... Antikomunizam s ljudskim licem. Staljin. Da li nam preti povratak komunizma? Đavo našeg doba. Pobuna i ćutnja. – Biserka Rajčić: Casus Adam Mihnjik.

MICKIEWICZ, Adam (1798-1856)

O srpskoj narodnoj poeziji / Adam Mickjevič, preveo Stojan Subotin. – Cetinje : Narodna knjiga, 1955. – IX + 153 str.

[Predgovor:] – Stojan Subotin: Adam Mickjevič i naša narodna poezija.

MIHAJLOVIĆ, Konstantin iz Ostrovice (XV vek)

Janičarove uspomene ili Turska hronika / Konstantin Mihajlović iz Ostrovice – Pamiętniki Janczara czyli Kronika turecka / Konstanty z Ostrowicy; predgovor, prevod i napomene Đorđe Živanović. – Beograd : Srpska akademija nauka, 1959. – XLVII + 170 str.; [7] ilustr. (Spomenik CVII. Odeljenje društvenih nauka. Nova serija, 9)

[Predgovor 1. izd.:] – Đorđe Živanović: Konstantin Mihajlović iz Ostrovice. Janičarove uspomene ili Turska hronika: Rukopis Zamojskih. Primeri tekstova, dopuna i prerada iz XVI veka. Prerada iz XVII veka. Résumé. Registar. Prilozi: snimci rukopisa Z.

Janičarove uspomene ili Turska hronika / Konstantin Mihajlović iz Ostrovice; predgovor, prevod i napomene Đorđe Živanović. – Beograd : Prosveta, 1966. – 270 str.; [14] ill. (Brazde, 5) / Beograd : Prosveta / Srpska književna zadruga, 1986. – 240 str.; [2] ill. (Stara srpska književnost u 24 knjige; knj. 15)

[Predgovor 2. izd.:] – Đorđe Živanović: Konstantin Mihajlović iz Ostrovice i njegovo delo. Janičarove uspomene ili Turska hronika. Dodatak. Život Konstantinova dela. O ovoj knjizi. Napomene i objašnjenja.

[Predgovor 3. izd.:] – Đorđe Živanović: Konstantin Mihajlović iz Ostrovice i njegovo delo. Janičarove uspomene ili Turska hronika. Dodatak. Propratni tekstovi: Beleška o ovom izdanju. Život Konstantinova dela. Literatura. Objašnjenja. Registar. Ilustracije.

MIŁOSZ, Czesław (1911-)

U dolini rijeke Isse [Dolina Issy] / Czesław Miłosz, preveo Andrija Grosberger. – Zagreb : Znanje, 1981. – 317 str. (Biblioteka Hit) // 1986. – 233 str. (Biblioteka Evergrin)

Gde sunce izlazi i gde zalazi [Gdzie wschodzi słońce i kędy zapada] / Česlav Miloš, preveo Petar Vujičić. – Beograd : DOB / Gornji Milanovac : Dečje novine, 1981. – 107 str. (Biblioteka DOB, 25)

Reč od autora. I – Zadatak. Riba. Čas. Priča. Lektire. Oeconomia divina. Vest. Pred predelom. Koliko sjajnih namera. L'accelйration de l'histoire. Nabasao sam na to. Elegija za N. N. Zapev. Poziv. Kad sam govorio. Pozivanje na red. Vladalac Albanije. Ne tako. Tako malo. O anđelima. Godišnja doba. Dar. II – Gde sunce izlazi i gde zalazi: I. Poslušanje. II. Prirodnjakove uspomene. III. Lauda. IV. Nad gradovima. V. Mala pauza. VI. Tužilac. VII. Zvona u zimu. – Petar Vujičić: Od Litve do Pacifika. Bio-bibliografski podaci.

Spasenje : izabrane pesme / Česlav Miloš, preveo Petar Vujičić. – Sarajevo : Veselin Masleša, 1982. – 163 str. (Mala biblioteka svjetske poezije)

– Zdravko Malić: Pjesnik pamćenja. Prolog: Himna. Spasenje: Pristup. Bekstvo. Susret. Pastirska pesma. Campo dei Fiori. Svet: Put. Doksat. S prozora. Priča o maku. Pored božurova. Pohod u šumu. Vera. Nada. Ljubav. Strepnja. Pronalaženje. Sunce. – Glasovi jadnih ljudi: Pesma o kraju sveta. Građaninova pesma. Jadni pesnik. Kafana. Bedni hrišćanin gleda na geto. Stanislav Ignaci Vitkjevič. – Oproštaj. U Varšavi. Dnevna svetlost: Dete Evrope. Tri hora iz drame Hirošima. Narod. Putovanje. Legenda. Tadeušu Ruževiču, pesniku. Koji povredio si. Kralj Popjel: Svračost. Nauke. Ne više. Sreća. Šta znači. Treba, ne treba. Heraklit. Grčki portret. Majstor. U Milanu. Balada. Po zemlji našoj. Začarani Gućo: Začarani Gućo. Menjao se jezik. Nikad od tebe grade. Reke se smanjuju. Postaviće tamo ekrane. Na drugoj strani. I svetleo je taj grad. Sentence. Mnogo spavam. Ditiramb. Grad bez imena: Kad je mesečina. Veni Creator. Prozor. Reči. Hronika. Na obali. Izvor. Tvrđenje i odgovor. Saveti. Zaklinjanje. Ars poetica?. Tvoj glas. Ostrvo. Način. Moj verni jeziče. Gde sunce izlazi i gde zalazi: Zadatak. Riba. Kad sam govorio. Tako malo. Oeconomia Divina. Poziv. Pozivanje na red. Ne tako. Nove pesme: Pad. Studija samoće. Dokaz. Prolazeći Dekartovom ulicom.

Zemlja Ulro [Ziemia Ulro] / Česlav Miloš, preveo Petar Vujičić. – Gornji Milanovac : Dečje novine, 1982. – 320 str. // 2. izd. 1986. – 241 str.

[Predgovor 1. izd.:] – Juzef Sađik: Drugo nebo, druga zemlja.

Snoviđenja nad zalivom San Francisko [Widzenia nad Zatoką San Francisco] / Česlav Miloš, prevela Biserka Rajčić. – Gornji Milanovac : Dečje novine, 1982. – 231 str.

Druga Evropa [Rodzinna Europa] / Česlav Miloš, preveo Petar Vujičić. – Gornji Milanovac : Dečje novine, 1982. – 367 str. // 2. izd. 1986. – 267 str. // 3. izd. 1991. – 305 str.

Osvajanje vlasti [Zdobycie władzy] / Česlav Miloš, preveo Andrija Grosberger. – Beograd : Narodna knjiga, 1983. – 184 str. (Savremena svetska proza)

Himna o Perli [Hymn o Perle] / Česlav Miloš, preveo Petar Vujičić. – Beograd : Narodna knjiga, 1985. – 126 str. (Biblioteka Alpha Lyrae)

I. Himna o Perli: Himna o Perli. II. Čarobni breg: Čarobni breg. Predeo. Cezareja. Studija samoće. Uspešan život. Pad. Kušanje. Sekretari. Dokaz. Divljenje. Ideja. Šagren. Filina. Čitajući japanskog pesnika Isu. Rečenice. III. Tamno i skriveno: Mojoj prirodi. Odstupi od mene. Pred veličanstvom. Poetsko stanje. Kutija. Pesma. Razdaljina. Kad posle dugog života. Hodočasteći. Na uranku. Portal. Bez povoda. IV. Posebna sveska: Posebna sveska: Kroz galeriju ogledala. Stranice koje se odnose na godine nezavisnosti. Zvezda Pelen. V. Rue Descartes: Prolazeći Dekartovom ulicom. Račun. Reke. Juzefu Sađiku. Pred kraj dvadesetog veka. Iz rasutih pesama: Esse. Zapisano u rano jutro: na Telegraf aveniji. Pismo. – Petar Vujičić: Čitajući poeziju Česlava Miloša.

Svedočanstvo poezije [The Witness of Poetry] / Česlav Miloš, s engleskog preveo Andrija Grosberger. – Beograd : Narodna knjiga, 1985. – 130 str. (Biblioteka Grifon)

[Pogovor:] – Andrija Grosberger: Beleška o piscu i delu.

Zarobljeni um [Zniewolony umysł] / Česlav Miloš, preveo Petar Vujičić. – Beograd : BIGZ, 1985. – 335 str. (Biblioteka Meridijani)

Predgovor. I. Murti-Bing. II. Zapad. III. Ketman. IV. Alfa ili moralist. V. Beta ili nesrećni ljubavnik. VI. Gama ili rob istorije. VII. Delta ili trubadur. VIII. Neprijatelj reda, čovek. IX. Balti. – Nikola Milošević: Socijalna psihologija staljinizma.

Razgovori sa Česlavom Milošem / Eva Čarnjecka, Aleksandar Fjut, prevela Ljubica Rosić. – Gornji Milanovac : Dečje novine, 1985. – 117 str.

Dvor i okolina. Gimnazija. Univerzitet. Vilno. Posao i putovanja. Pokušaj ocene Poljske između dva rata. Godine okupacije. Posle rata.

Kontinenti : eseji / Česlav Miloš, priredio i preveo Petar Vujičić. – Gornji Milanovac : Dečje novine, 1986. 355 str.

Tomasu Venclovi. Juzef Čehovič. O Tomasu Majnu Ridu. Džefers: pokušaj otkrivanja. Granice umetnosti (St. I. Vitkjevič iz perspektive ratnih preobražaja). Naučna fantastika i dolazak Antihristov. Bronjar (Moja priča uz čašu). Beleške o izgnanstvu. Ko je Gombrovič?. Šestov ili čistota očajanja. Beležnica. Svedenborg i Dostojevski. Dostojevski i Sartr. Cena revnosti. Pesak u klepsidri. Stvarnost. O paklu. Šta je savetovao Mister Blejk. Beseda u Švedskoj kraljevskoj akademiji. Katolički lublinski univerzitet (Beseda prilikom primanja titule počasnog doktora toga univerziteta).

Poezija / Česlav Miloš, preveo Petar Vujičić. – Sarajevo : Veselin Masleša / Beograd : BIGZ, 1988. – 390 str. (Hyperion, 2) // Beograd : BIGZ / Sarajevo : Veselin Masleša, 1988. – 390 str. (Biblioteka Vrhovi)

– Petar Vujičić: Čitajući poeziju Česlava Miloša. Prolog: Himna. Spasenje: Pristup. Susret. Pastirska pesma. Campo dei Fiori. Svet (Naivne pesme). Glasovi jadnih ljudi. Bekstvo. Oproštaj. U Varšavi. Dnevna svetlost: Dete Evrope. Narod. Putovanje. Legenda. Tadeušu Ruževiču, pesniku. Koji povredio si. Kralj Popjel: Svračost. Nauke. Ne više. Sreća. Treba, ne treba. Heraklit. Grčki portret. Majstor. U Milanu. Po zemlji našoj. Začarani Gućo: Začarani Gućo. Menjao se jezik. Na drugoj strani. I svetleo je taj grad. Sentence. Mnogo spavam. Ditiramb. Grad bez imena: Kad je mesečina. Veni Creator. Prozor. Reči. Hronika. Na obali. Izvor. Tvrđenje i odgovor. Zapisano u rano jutro – nevezanim govorom. Iz Rasutih pesama: Esse. Zapisano u rano jutro: na Telegraf aveniji. Pismo. Gde sunce izlazi i gde zalazi: Zadatak. Riba. Čas. Priča. Lektire. Oeconomia divina. Vest. Pred predelom. Koliko sjajnih namera. Nabasao sam na to. Poziv. Kad sam govorio. Vladalac Albanije. Ne tako. Tako malo. Godišnja doba. Dar. Gde sunce izlazi i gde zalazi. Himna o Perli: Himna o Perli. Čarobni breg. Predeo. Cezareja. Studija samoće. Uspešan život. Pad. Kušanje. Sekretari. Dokaz. Divljenje. Ideja. Rečenice. Odstupi od mene. Pred veličanstvom. Prolazeći Dekartovom ulicom. Račun. Reke. Pred kraj dvadesetog veka. Neobuhvatna zemlja: "Vrt zemaljskih uživanja". Neistraženo. Nove pesme: Šest predavanja u stihovima. Završna pesma: ***(Kalnoberže: kako to prevesti?). Komentari. Bibliografija – sastavila Biserka Rajčić. Hronologija života i dela Česlava Miloša.

Hronike [Kroniki] / Česlav Miloš, preveo Petar Vujičić. – Vršac : Književna opština Vršac, 1989. – 102 str. (Biblioteka KOV, 58)

I. Sezona: Sezona. To jedno. U staklenoj tegli. Portret s mačkom. Marija Magdalena i ja. Lobanja. ***(O bezgranični...). Ispovest. Razgovor o slavi. Kako treba da je na nebu. U oproštaj mojoj ženi Janjini. Cafй Greco. Starice. Epitaf. Moći. Ali knjige. Dokaz. II. Za Heraklita (1984-1985): ***(Ti glasovi). Uvod. Monarsi. Godina 1911. La Belle Йpoque. Zemaljska haljina. Portreti haljina (1912). Titanik (1912). Prvo izvođenje (1913). Le Transsybйrien. Preko Urala (1913). Severni put (1913). Tritoni (1913-1923). Svetao um (1913). Nemir-san (1918). Gospodin Anusevič (1922). Bernardinka (1928). Rodoslov. Brička o sumraku (1930). Iz beležnice oficira Rudolfa Gretea (1944). Godina 1945. S njom (1985). Šest predavanja u stihovima. – Petar Vujičić: Neobuhvatni Česlav Miloš.

U potrazi za otadžbinom [Szukanie ojczyzny] / Česlav Miloš, prevela Ljubica Rosić. – Novi Sad : Matica srpska, 1998. – 234 str. (Biblioteka Danas)

Predgovor. Rođevičuvna. Devetnaesti vek na Njevjaži. U Velikoj Kneževini Sicilijaniji. Priče gospodina Guzea. Kako je s tom Litvanijom bilo. O izgnanstvu. Izgubljena mesta. – Ljubica Rosić: Pogovor.

Pisma – Eseji [Listy-eseje] / Ježi Andžejevski – Česlav Miloš, prevela Ljubica Rosić. – Vršac : Književna opština Vršac, 2001. – 123 str. (Biblioteka Nesanica)

MOCZARSKI, Kazimierz (1907-1975)

Razgovori sa dželatom [Rozmowy z katem] / Kazimjež Močarski, preveo Ilija Marinković. – Beograd : Prosveta, 1979. – 362 str. (Biblioteka Prosveta, 2)

[Pogovor:] – Ilija Marinković: Dragoceni prilog sociologiji fašizma.

MORCINEK, Gustaw (1891-1963)

Ondrašek [Ondraszek] / Gustav Morćinek, preveo Stojan Subotin. – Beograd : Nolit, 1958. – 400 str. (Zanimljiva biblioteka)

MROŻEK, Sławomir (1930-)

Proleće u Poljskoj : izabrane pripovetke / Slavomir Mrožek, izbor i prevod Petar Vujičić. – Beograd : Rad, 1979. – 163 str. (Reč i misao, 336)

U mlinu, u mlinu, gospodine. Iz mraka. Hoću da budem konj. Deca. Labudovi. Lav. Građaninov put. Proleće u Poljskoj. Niže. Ko je ko?. Nada. Na bivaku. Onaj debeli što se smejao. Onaj koji pada. U suštini. U sredini i unaokolo. Poseta. Moniza Klavje. – Petar Vujičić: Smešne naočari Slavomira Mrožeka.

Drame / Slavomir Mrožek, izbor i prevod Petar Vujičić. – Beograd : Nolit, 1982. – 335 str. (Biblioteka Nolit)

– Jan Blonjski: Drame Slavomira Mrožeka. Policajci. Tango. Emigranti. Grbavac. Pešice.

Cinkarenja i druga potkazivanja / Slavomir Mrožek, prevela Biserka Rajčić. – Beograd : Biblioteka Pana Dušickog, 1989. – 155 str.

Mala pisma [Małe listy] / Slavomir Mrožek, preveo Petar Vujičić. – Vršac : Književna opština Vršac, 1990. – 194 str. (Biblioteka Atlas vetrova)

Kako jeste – kako će biti. Pesimist, optimist. Pritajena strašnost. Provincija. Kvalitet. Javni neprijatelj. Samopodsmeh. Intervju. Glupost i laž. Sentimentalizam. Telo i duh. Kako oni ljupko tuku. Šta ima novo u moralu. Domaći rat. Moj deda Ignac. Sumnje nespasene duše. Stil. Štos. Citati. Strašna misao. Šuca Šunegla. Slika i reč. Totalno pozorište. Zanemaren odnos. Iksu. Dopuna o pitanju Gombroviča i mene. Prijateljima kritičarima. Ovo i ono. Magbet. Pažnja. Teškoća. Komadići. Mislilac. Odbrana od oružja. Autoritet. Potrebe ajkule. Strah. Bol. Nedelja. Rođendanske misli. Deca rata. Podgledač. Iz dnevnika starog učenika. Ja najmudriji. Postrance. Tuga ili depresija. Skraćenice. Mesec. Dosada u glavi. Rečenice. Čežnja za metafizikom. Naslednik. Kako biti bolji. Ispričano vreme. Razgovor. – Petar Vujičić: O "Malim pismima" Slavomira Mrožeka.

NAGANOWSKI, Egon (1913-2000)

Telemah u lavirintu sveta. O stvaralaštvu Džemsa Džojsa [Telemach w labiryncie świata] / Egon Naganovski, preveo Petar Vujičić. – Sarajevo : Radio-Sarajevo. Treći program, [b. g.] – 114 str. (Separat br. 26)

NAŁKOWSKA, Zofia (1884-1954)

Granica [Granica] / Zofja Nalkovska, prevela Duša Perović. – Subotica : Minerva, 1956. – 308 str.

NOWAKOWSKI, Marek (1935-)

Raport o ratnom stanju [Raport o stanie wojennym] / Marek Novakovski, prevela Biserka Rajčić. – Beograd : M. Josić Višnjić : B. Rajčić, 1984. – 94 str. (Biblioteka Euroevropa, 3)

Knez tmine i dvanaest priča / Marek Novakovski, izbor i prevod Biserka Rajčić. – Beograd : Filip Višnjić, 1986. – 174 str. (Biblioteka Novi Albatros, 11)

Knez tmine. Dvanaest priča: Davna nedelja. Boa davitelj. Hladnokrvna šapa. Noćni dečak. Sezona. Zlatni sjaj. Mladić u plavom kombinezonu. Tapeta. Ucenjivač. Renata. Aloes. Badnje veče. – Biserka Rajčić: O piscu i knjizi.

ORZESZKOWA, Eliza (1841-1910)

Meir Ezofovič [Meir Ezofowicz] / Eliza Ožeškova, preveo Stojan Subotin. – Novi Sad : Bratstvo-Jedinstvo, 1955. – 310 str.

[Pogovor:] – Stojan Subotin: Eliza Ožeškova.

Na Njemenu [Nad Niemnem] / Eliza Ožeškova, preveo Petar Vujičić. – Novi Sad : Matica srpska, 1964. – 541 str. (Popularni romani)

OŻOGOWSKA, Hanna (1940-)

Djevojčica i dječak ili Manguparija sve u šesnaest [Dziewczyna i chłopak czyli Heca na 14 fajerek] / Hana Ožogovska, preveo Petar Vujičić. – Sarajevo : Veselin Masleša, 1962, 1971, 1976. – 201 str. (Biblioteka Lastavica)

PARANDOWSKI, Jan (1895-1978)

Disk olimpijski [Dysk olimpijski] / Jan Parandovski, preveo Petar Vujičić. – Beograd : Prosveta, 1963. – 191 str.

Alhemija reči [Ałchemia słowa] / Jan Parandovski, preveo Svetozar Nikolić. – Beograd : Kultura, 1964. – 612 str. (Biblioteka Eseji i studije)

Predgovor. Poziv. Život. Radionica. Nadahnuće. Rad. Reč. Tajne zanata. Književna građa. U laboratorijama književnosti. Stil. Od prve do poslednje misli. Nevidljivi saveznik. Slava i besmrtnost. – Stojan Subotin: Pogovor. Registar imena.

PAWLIKOWSKA-JASNORZEWSKA, Maria (1895-1945)

[Izbor] / Marija Pavlikovska-Jasnoževska, preveo Petar Vujičić. – Beograd : Mlado pokolenje, 1969. – 63 str. (Biblioteka Ljubav i poezija, kolo II, 3)

– Petar Vujičić: Predgovor. Ko hoće da ga ja volim. San. Berceuse. Dobričine. Zaboravljeni poljupci. Kroz prozor je gledalo. Zaljubljeni na moru. Ja. Galeb. Ljubav. Lavovi u kavezu. Fotografija. Ruža. Na balkonu. Labud. Slepa. Tvorac. Mi, konji. Leptiri. Letačeva ljubavnica. Ćutljivi ljubavnik. Najlepši. Zaljubljeni. Magnolija. Noć. Uspomene. ***(Kraj vode klupa...) Ruže za Sapfu. O morskoj peni. Zornjača. Epitaf. Vrt.

POTOCKI, Jan (1761-1815)

Rukopis nađen u Saragosi [Manuscrit trouvé à Saragosse] / Jan Potocki, preveo s francuskog Slobodan Petković. – Beograd : Prosveta, 1964. – 304 str. (Svetski klasici, 20)

Objašnjenja. – Stojan Subotin: Pogovor.

Rukopis nađen u Saragosi [Rękopis znaleziony w Saragossie] / Jan Potocki, preveo Stojan Subotin. – Beograd : Srpska književna zadruga, 1988. – (I-II) XXXVII + 393 + 360 str. (Kolo LXXXI; knj. 533-534)

(I) – Stojan Subotin: Predgovor.

POTOCZEK, Anna (1962-)

Onostrano(st) : priče [Inne strony] / Ana Potoček, prevela Biserka Rajčić. – Vršac : Književna opština Vršac, 2002. – 157 str. (Biblioteka Atlas vetrova)

Ljubav. Naslednik. Zaveštanje. Las Meninas. Menjam akt za pejzaž. Šešir. Biseri moje majke. Lepa Jelena.

PRUS, Bolesław (1847-1912)

Antek [Antek] / Boleslav Prus, preveo Branislav Ćirlić. – Beograd : Novo pokolenje, 1949. – 44 str. (Biblioteka izabranih pripovedaka)

Stašekov doživljaj : pripovetke [Przygoda Stasia] / Boleslav Prus, preveo Stojan Subotin. – Novi Sad : Budućnost, 1947. – 94 str. (Mala knjiga)

Beleška o piscu. Stašekov doživljaj. Mihalko.

Lutka : roman [Lalka] / Boleslav Prus, preveo Krešimir Georgijević. – Beograd : Prosveta, 1958. – 870 str. (Biblioteka velikih romana, 13) // 1972. – 854 str.

[Predgovor:] – Krešimir Georgijević: Boleslav Prus.

Faraon [Faraon] / Boleslav Prus, preveo Petar Vujičić. – Beograd : Jugoslavija / Prosveta, 1978. – (I-III) 337 + 318 + 311 str. (Plava ptica, 38-40)

PRZYBOŚ, Julian (1901-1970)

Mesto na zemlji / Julijan Pšiboš, preveo Petar Vujičić. – Kruševac : Bagdala, 1962. – 111 str.

Iznad: Veče. Parada smrti. U dubini šuma: Mesečina. Staza. Gde. Ravnanje srca: Ravnanje srca. Luk. Treća noć. Povratak na selo. Znak. Dok mi živimo: U bekstvu. Dok mi živimo. Proleće 1941. ***(Neću zaspati noćas kao uvek...). Preko polja zelenih. Opet na poljima rodnim. Grumen po grumen, grude. Na njivi. Ispod zaleđenih trepavica. Sunce sa gvožničkih brda. Sa maslinovom grančicom. Mesto na zemlji: Lastavica. Majska. Tebi o meni. Živeći u šetnji. Ptice, senke. Hoćeš li poverovati?. Živeći. Daleka, svaku noć bliža. Otada noću. Naslov večeri. Bez reči. Na najdaljem uzvišenju. Vertikalna projekcija: Sećanje. Najmanje reči: Sred noći. Slavuj. Oruđe iz svetla: Čovek bez granica. Proba celine: Znak pre reči. Tuholska elegija. Osvjenćim. Povratna noć. Karta sa Jadrana. Triglav. Neprisutnost. Svesna neophodnost prolećna. Svet se udaljuje. Pokušaj. – Petar Vujičić: Pesnik Julijan Pšiboš.

PRZYBYSZEWSKI, Stanisław (1868-1927)

De profundis [De profundis] / Stanislav Pšibiševski, preveo Petar Bunjak. – Beograd : Biblioteka Pana Dušickog, 1990. – 91 str.

[Pogovor:] – Petar Bunjak: Opsenar i preporoditelj Stanislav Pšibiševski (1868-1927).

PUTRAMENT, Jerzy (1910-1986)

Stvarnost [Rzeczywistość] / Ježi Putrament, preveo Đorđe Živanović. – Beograd : Prosveta, 1949. – 515 str.

REYMONT, Władysław (1867-1925)

Kučka [Suka] / Vladislav Rejmont, preveli Branislav Ćirlić i Lazar Knežević. – Sarajevo : Seljačka knjiga, 1952. – 99 str.

Seljaci [Chłopi] / Vladislav Rejmont, preveli Vojislav Popović i Đorđe Živanović. – Beograd : Slovo ljubve, 1979. – (I-II) 494 + 575 str. (Dobitnici Nobelove nagrade. Romani)

[Predgovor:] – Đorđe Živanović: Vladislav Rejmont (1867-1925)

RODZIEWICZÓWNA, Maria (1863-1944)

Devajtis [Dewajtis] / Marija Rođevičuvna, preveo Nikola Manojlović-Rajko. – Beograd : Novo pokolenje, 1952, 1953. – 320 str. (Zanimljiva biblioteka)

Magnat / Devajtis [Magnat / Dewajtis] / Marja Rođevičuvna, prevod Lazar Knežević i Nikola Manojlović-Rajko. – Beograd : Narodna knjiga, 1964, 1965І, 1967³. – 466 str. (Biblioteka Omiljeni romani)

– Đorđe Živanović: Marja Rođevičuvna (1863-1941). Magnat. Devajtis.

RÓŻEWICZ, Tadeusz (1921-)

U središtu života / Tadeuš Ruževič, izbor i prevod Petar Vujičić. – Beograd : Nolit, 1960. – 93 str. (Mala knjiga, 62)

Moja poezija. Nemir: Sanjar. Preživeo. Godina 1939. Gonjen. Jabuka. Crvena rukavica: Vidim lude. Poseta. Kesten. Zid. Povratak. Kuća od karata. Klanica. Kako je dobro. Pesme i slike: Perčinić. Svedok. Stara seljanka ide obalom mora. Povodom odlaska pesnika. Srebrni klas: Bez predrasuda. Ljubav 1944. Koga nema. Zelene ruže pesnikove. Bludni sin. Kočije. Kunići. Gotika 1954. Otvorena poema: Luk. Rastrzani u žurbi. Uspomena prva. Zid. Uspomena druga. Što je bilo skriveno. Ljudi ljudi. Odrešene ruke. Glas. To se ne može složiti. Čekam. Glupa šala. Možda to nije bio dom. Sedeći za stolom. ***(Krećemo se...) Zavese: Telo. Vikao sam u noći. Drvo. Ti znaš ko sam ja?. Zlatne gore. Ostavite nas. U središtu života. – Henrik Fogler: Tadeuš Ruževič ili model savremene poezije.

Nemir / Tadeuš Ruževič; izbor, prevod i predgovor Petar Vujičić. – Beograd : Kultura, 1970. – 123 str.

– Petar Vujičić: Ljudski glas. Lament. Povratak. Kako je dobro. Luk. Rastrzani u žurbi. Uspomena prva. Zid. Uspomena druga. Što je bilo skriveno. Odrešene ruke. Glas. To se ne može složiti. Čekam. Glupa šala. Možda to nije bio dom. Dok se sedi za stolom. ***(Krećemo se...) U središtu života. Posmrtna rehabilitacija. Nemam hrabrosti. Otvoreno. Ogoljen. Kula. Vrata. Telo. U žurbi. Ja sam realista. Hoćemo li zajedno plakati. ***(Ko mi je svezao ruke...) Može se. Moguće. Patetična šala. Spomenik iz vremena okupacije. Dopuna. Smrt. Nepoznato pismo. Zelena ruža. Kućica. Za srce. Mars. Skidanje tereta. Pisao sam. Ko je pesnik. Belina. O izvesnim osobinama takozvane poezije. Iz biografije. Prvo je skriveno. Vrata. Kolevka. Devojka odgovara na anketu. Gradim. Eva. ***(Moje telo...) Nacrt za savremenu ljubavnu pesmu. Od izvesnog vremena. Usred mnogih poslova. Nova pesma. Priča o starim ženama. Larva. Non-Stop-Shows. Regio. Znanje. Moja poezija.

Traumatska priča / Tadeuš Ruževič, priredio i preveo Petar Vujičić. – Beograd : Narodna knjiga, 1987. – 121 str. (Biblioteka Alpha Lyrae)

U središtu života. Posmrtna rehabilitacija. Novi čovek. Didaktična priča. Aheront tačno u podne. Usred mnogih poslova. Glas iz Korasea. Patetična pesma. Dijalog. Padanje. Melijes. Izlaz. Zatvorio sam. Sećanje na san iz 1963. godine. Trn. ***(Ravenu sam video noćas...). Vršačka elegija. Započeto u osvit 26. jula 1966. godine. Desiće mi se nešto loše. Akutagava. ***(Probijao sam se kroz taj san...). Smeh. Presipanje. Silazeći. Bele kao kreda. ***(Sedeo sam u fotelji...). Slika. Ucmekan. Dva jezika. Čizme i pesme. Iz životne hronike Lava Tolstoja. Dvojnik. Kavez 1974. Video sam čudesnog monstruma. Tate gallery shop. ***(moje telo...). ***(Vrata u zidovima kuća...). Traumatska priča. Dušica. Ja sam niko. Dodatak koji je napisao "sam život". ***(pokušavao sam da se setim...). April 1955. godine. Pesnik za vreme pisanja. ***(Skrio sam lice u šake...). Ljubav prema pepelu. Na površini pesme i u sredini. – Petar Vujičić: Ruževič još jednom.

Reljef [Płaskorzeźba] / Tadeuš Ruževič, preveo Petar Vujičić. – Beograd : Cicero, 1993. – 90 str. (Biblioteka Pismo, 3)

Bez. ***(poezija ne bira). ***(na početku je). Sada. Tako nešto. ***(Meni je vreme). Dve pesmice. ***(Einst hab ich die Muse gefragt). Čitanje knjiga. ***(crne mrlje su bele). Još jedan pokušaj. "Der Tod ist ein Meister aus Deutschland". Život u senci. Krug kredom. ***(Gašenje Apsoluta uništava). Jadni August fon Gete. "Uspeh" i molba. Znači pišući pesme ipak se predugo živi? Istovremena pesma. Pjotru. Razgovor s prijateljem. Mirmekologija. Zabijačka. Razgovor s pesnicima (odlomak). Autistička poema (odlomci). Prekinuti razgovor. Ogledalo. Voda u bokalu, Nijagara i autoironija. – P. V.: Beleška o pesniku.

Uvek fragment [zawsze fragment – recycling] / Tadeuš Ruževič, prevela Biserka Rajčić. – Vršac : Književna opština Vršac, 2000. – 158 str. (Biblioteka Evropska nagrada, 25)

Frensis Bekon ili Diego Velaskez na zubarskoj stolici. Bugarski mozaik 1978 godine. uvek fragment. Zamisli. Pri svetlosti lampi koje dime. U gostima kod Henrika Tomaševskog u Muzeju igračaka. Ja sam niko. Objava. Valentinke (poema s kraja XX veka). šta se događa sa zvezdama. Grip u Krinjici. kockica. neizgovoreno. ***(prazna soba...). kućna obaveza. prognoza za 2000. godinu. poeta emeritus. ***(zbog čega pesnici piju votku...). ***(oluja je udarala u prozore...). čega bi mi bilo žao. maison de retraite. Ćaskanje o zakasneloj ljubavi (fragmenti). iz ustiju u usta. u hotelu. Pomračenje. Balada o našim sportskim izveštačima. drugo ozbiljno upozorenje. Video sam Ga. ***(moja kratka pesma...). Ogledalo. Totentanz – barokna pesmica. reciklaža. Unde malum?. Od sutra ću se promeniti. na rubovima poezije. Druge, kompatibilne pesme: Sećanje. Dezerteri. Didaktička priča. – Biserka Rajčić: Slučaj Tadeuš Ruževič. Napomena prevodioca.

RUDNICKI, Adolf (1912-1990)

Zlatni prozori [Złote okna] / Adolf Rudnjicki, preveo Đorđe Živanović. – Beograd : Rad, 1961. – 127 str. (Reč i misao, 74)

[Pogovor:] – Đorđe Živanović: Adolf Rudnjicki.

SCHULZ, Bruno (1892-1942)

Prodavnice cimetove boje : pripovetke [Sklepy cynamonowe. Sanatorium pod Klepsydrą. Kometa] / Bruno Šulc, prevod i predgovor Stojan Subotin. – Beograd : Nolit, 1961. – 264 str. (Biblioteka Nolit) // Beograd : Književna reč / Umetnička družina Anonim, 1999. – 288 str.

[Predgovor 1. izd.:] – Stojan Subotin: Život i književno stvaralaštvo Bruna Šulca. Prodavnice cimetove boje: Avgust. Iskušenje. Ptice. Manekeni. Traktat o manekenima ili druga knjiga postanja. Traktat o manekenima. Nastavak. Traktat o manekenima. Završetak. Nimrod. Pan. Gospodin Karol. Cimetaste prodavnice. Krokodilska ulica. Bubašvabe. Bura. Noć velike sezone. Sanatorijum pod klepsidrom: Knjiga. Genijalna epoha. Proleće. Julska noć. Moj otac stupa u vatrogasce. Druga jesen. Mrtva sezona. Sanatorijum pod klepsidrom. Dodo. Eđo. Penzioner. Usamljenost. Poslednje očevo bekstvo. Kometa.

Manekeni [Sklepy cynamonowe] / Bruno Šulc, prevod i pogovor Stojan Subotin. – Beograd : Rad, 1980. – 100 str. (Reč i misao, 356)

Avgust. Iskušenje. Ptice. Manekeni. Traktat o manekenima ili druga knjiga postanja. Traktat o manekenima. Nastavak. Traktat o manekenima. Završetak. Nimrod. Pan. Gospodin Karol. Prodavnice cimetove boje. Krokodilska ulica. Bubašvabe. Bura. Noć velike sezone. – Stojan Subotin: Univerzalni smisao Bruna Šulca.

Republika snova : pripovetke, fragmenti, eseji [Republika marzeń] / Bruno Šulc, preveo Aleksandar Šaranac. – Beograd : Rad, 2001. – 77 str. (Reč i misao, 517)

Teatar pashe. Jesen. Republika snova. Kometa. Domovina. Skeptikova putovanja. Duhovna genealogija. Ekspoze o Prodavnicama cimetove boje. Mitizacija stvarnosti. Nastaju legende. Proces Franca Kafke. Cveta bagrem. Nagoveštaj. – Mirko Demić: Ostavština u fermentaciji.

SIENKIEWICZ, Henryk (1846-1916)

Pripovetke / Henrik Sjenkjevič, preveo Stojan Subotin. – Novi Sad : Matica srpska, 1950. – 209 str. (Mala knjiga)

Iz dnevnika poznanjskog učitelja. Skice ugljenom. Za hlebom. Pogovor.

Kroz pustinju i prašumu [W pustyni i w puszczy] / Henrik Sjenkjevič, preveo Đorđe Živanović. – Beograd : Novo pokolenje, 1951, 1952І. – 412 str. (Zanimljiva biblioteka) // Beograd – Sarajevo – Zagreb : Džepna knjiga, 1955. – (I-II) 192 + 190 str. (Klasična dela omladinske književnosti) // Beograd : Rad, 1960. – 370 str. (Odabrana dela svetskih klasika. Henrik Sjenkjevič, 1) // Sarajevo : Svjetlost, 1961, 1963. – 328 str. (Školska lektira) // Beograd : Branko Đonović, 1962, 1963, 1964. – 395 str. (Knjiga za svakoga. Omiljeni pisci, 15) // Beograd : Prosveta, 1963, 1966, 1968, 1969, 1976. – 314 str. (Biblioteka Prosveta, 45) // Beograd : Nolit, 1966. – 350 str. (Popularna knjiga) // Beograd : Mlado pokolenje, 1966, 1970. – 326 str. (Lektira za VI razred osnovne ljkole) // Beograd : Jugoslavija / Prosveta, 1980. – (1-2) 247 + 250 str. (Plava ptica) // Beograd : Rad, 1986. – 341 str. (Biblioteka Zmaj) // Podgorica : Oktoih, 1998. – 272 str. (Nobelovci) // Beograd : Prosveta, 2001. – (I-II) 233 + 229 str. (Biblioteka Plava ptica : knjiga za mlade i stare)

Ognjem i mačem [Ogniem i mieczem] / Henrik Sjenkjevič, preveo Lazar R. Knežević. – Beograd : Novo pokolenje, 1953. – (I-II) 456 + 444 str. (Zanimljiva biblioteka) // Beograd : Nolit, 1960. – (I-II) 383 + 376 str. (Zanimljiva biblioteka) // Beograd : Vuk Karadžić, 1965. - // Rijeka : Otokar Kerljovani, 1965. – (I-II) 354 + 344 str. (Odabrana djela Henrika Sjenkjeviča) // Beograd : Srpska književna zadruga, 1979. – (I-II) XIX + 436 + 416 str. (Zabavnik) // Gornji Milanovac : Dečje novine, 1989. – // Beograd : Verzal Press, 2000. – (I-II) 464 + 427 str. (Biblioteka Complet)

Potop [Potop] / Henrik Sjenkjevič, preveli Đorđe Živanović i Vojislav Popović. – Beograd : Rad, 1956. – (I-II) 600 + 626 str. (Slovenski pisci) // Rijeka : Otokar Keršovani, 1965. – (I-II) 558 + 594 str. (Odabrana djela Henrika Sjenkjeviča) // Beograd : Srpska književna zadruga, 1979. – (I-II) 1356 str. (Zabavnik)

Quo vadis [Quo vadis?] / Henrik Sjenkjevič, preveo Lazar R. Knežević. – Subotica : Minerva, 1955, 1960, 1964. – 592 str. // Beograd : Srpska književna zadruga, 1979. – 616 str. (Zabavnik) // Gornji Milanovac : Dečje novine, 1989. – 522 str. (Henrik Sjenkjevič, 6) // Beograd : Verzal Press, 2000. – 628 str. (Biblioteka Complet)

Pan Volodijovski [Pan Wołodyjowski] / Henrik Sjenkjevič, preveli Đorđe Živanović i Vojislav Popović. – Beograd : Rad, 1956. – 594 str. (Slovenski pisci) // Rijeka : Otokar Keršovani, 1965. – 497 str. (Odabrana djela Henrika Sjenkjeviča) // Beograd : Srpska književna zadruga, 1979І. – 569 str. (Zabavnik) // Gornji Milanovac : Dečje novine, 1989. – 534 str. (Henrik Sjenkjevič, 5)

Krstaši [Krzyżacy] / Henrik Sjenkjevič, preveo Lazar Knežević. – Beograd : Stožer, 1958. – (I-II) 308 + 340 str. (Klasična i savremena dela omladinske književnosti)

Bez dogme : roman [Bez dogmatu] / Henrik Sjenkjevič, preveli Milorad Janković i Lazar R. Knežević, redakcija i predgovor Đorđe Živanović. – Beograd : Narodna knjiga, 1964, 1965. – 420 str. (Biblioteka Omiljeni romani) // Beograd : Verzal press, 2000. – 458 str. (Biblioteka Complet)

[Predgovor 1. izd.:] – Đorđe Živanović: Henrik Sjenkjevič (1846-1916). Bez dogme.

Selim-Mirza i druge pripovetke / Henrik Sjenkjevič, preveo Petar Vujičić. – Beograd : Mlado pokolenje, 1967. – 282 str. (Biblioteka Plava ptica. Biblioteka za stare i mlade)

Život bez dogme [Bez dogmatu], preveo Petar Vujičić. – Beograd : Slovo ljubve, 1980. – 423 str. (Biblioteka Dobitnici Nobelove nagrade. Roman)

SIEROSZEWSKI, Wacław (1858-1945)

Hajlah [Chajlach] / Vaclav Sjeroševski, preveo Lazar R. Knežević. – Beograd : Prosveta, 1951. – 47 str. (Mala biblioteka, 51)

Napomena o piscu.

STACHURA, Edward (1937-1979)

Missa pagana – pesme, pesme za gitaru, poeme / Edvard Stahura, izbor i prevod Biserka Rajčić. – Beograd : Književna omladina Srbije, 1997. – 102 str. (Biblioteka Raskršća)

Pesme: Metamorfoza. ***(Pronađoše me snovi...). ***(U kontempliranje aluminijuma...). Kompozicija. Leto u Alpima. Skandinavija. Ljubavnici. ***(Miris voska...). ***(Na narukvicama Metiseka...). Kosa. Pokušaj vaskrsenja. Tropska kiša. Uskrs u mom zamku. Proglašavanje nevinim. Razvod. ***(Na početku behu bokali...). Pejsaž. ***(Pre nego što oči dosegoše...). ***(Nebo je ipak bunar...). Jesen. ***(Voće silazi u dubinu kamena...). ***(Ne znam šta mi to hoćemo...) Mrtvo more. Ruža. ***(Ja ću ti misije slati...). Noć ili očekivanje doručka. Dvoboj. Jelisejska polja. ***(Kože tvoje oprane iznutra...). Pevanje kroz san. Arhitektura. Razgovor s gospođom Sosostris. ***(Na vest o zemljotresu u Čileu...). ***(Upravo sam proveo noć...). Praznovanje. Božanska akademija. Leto. Porcelan. Olga. ***(Sagnite leđa vaša...). Zalazak sunca u Provansi. Dečje igre. ***(Svake noći...). Pesme za gitaru: Izgnanik. Tanto triste. Bela lokomotiva. Pesmica, koja ne može da prestane da se peva. Himna razvratnika. Putovanje život je čovekov. Rođendan. Uželećeš se psa. Poeme: Missa pagana. Mnogo vatre. Pismo onima koji su ostali. – Biserka Rajčić: Poezija Edvarda Stahure ili postojim, dakle pišem.

STRYJKOWSKI, Julian (1905-1996)

Policajac Gospoda Boga [Głosy w ciemności] / Julijan Strijkovski, prevela Duša Perović. – Beograd : Kosmos, 1960. – 348 str. (Svetski roman danas, 9)

Kritika o romanu "Policajac Gospoda Boga": – Zbignjev Bjenjkovski: Sud ljudskog srca. – Henrik Bereza: Glasovi u odbranu čovečnosti.

Krčma [Austeria] / Julijan Strijkovski, prevela Duša Perović. – Beograd : BIGZ, 1977. – 202 str. (Džepna knjiga)

– Duša Perović: Pogovor.

Tomazo del Kavalijere [Tommaso del Cavaliere] / Julijan Strijkovski, preveo Petar Vujičić. – Beograd : Grafos, 1984. – 111 str. (Biblioteka Grafos)

SZPILMAN, Władysław (1911-2000)

Pijanista : sećanja na Varšavu 1939-1945 [Pianista. Warszawskie wspomnienia 1939-1945] / Vladislav Špilman, prevela Biserka Rajčić. – Beograd : Narodna knjiga - Alfa, 2002. – 237 str. (Biblioteka Megahit, 313)

Fragmenti sećanja kapetana Vilma Hozenfelda. – Volf Birman: Most između Vladislava Špilmana i Vilma Hozenfelda sastavljen iz 33 dela. – Vasa Pavković: Uz srpsko izdanje Pijaniste.

SZYMBORSKA, Wysława (1923-)

Svaki slučaj : izabrane pesme / Vislava Šimborska, priredio i preveo Petar Vujičić. – Beograd : Narodna knjiga, 1983. – 141 str. (Biblioteka Alpha Lyrae)

Dozivanje Jetija: Dva Bruhelova majmuna. Atlantida. Sa neobjavljenog pohoda na Himalaje. Četiri pred zoru. So: Majmunica. Lekcija. Muzej. Ostatak. Reči. Uz vino. Epitaf. Slika. ***(Previše sam blizu da bi me sanjao...) Na Kuli vavilonskoj. San. Sadržaj. U Heraklitovoj reci. Pesma u čast. Beleška. Razgovor s kamenom. Da umreš od smeha: Radost pisanja. Sećanje najzad. Pejzaž. Album. Smeh. Železnička stanica. Rođen. Popis stanovništva. Monolog za Kasandru. Usekovanje. Pijeta. Pisano u hotelu. Izveštaj iz bolnice. Dolet. Tars. Srcu u nedelju. Akrobat. Pećina. Svaki slučaj: Svaki slučaj. Utisci iz pozorišta. Pisma umrlih. Prospekt. Vraćanja. Otkriće. Autotomija. Potera. Pouzdanost. Pohvala snova. Srećna ljubav. ***(Ništavilo se preokrenulo i za mene...) Da umreš od smeha. Veliki broj: Veliki broj. Zahvalnost. Psalam. Lotova žena. Viđeno odozgo. Eksperiment. Vojna parada. Terorist, on gleda. Srednjovekovna minijatura. Stari pevač. Sestrina pohvala. Pustinjačka ćelija. Ženski portret. Recenzija nenapisane pesme. Opomena. Samoubičina soba. Pohvala lošeg mišljenja o sebi. Utopija. Broj Pi. Nove pesme: Predeo sa zrncem peska. Deca epohe. Pisanje biografije. Kuća velikog čoveka. Kratak život naših predaka. Vašar čudâ. – Petar Vujičić: Radost pisanja.

Ljudi na mostu [Ludzie na moście] / Vislava Šimborska, preveo Petar Vujičić. – Osijek : Revija, 1989. – 83 str.

Trema. Prekomernost. Arheologija. Predeo sa zrncem peska. Odeća. O smrti bez preterivanja. Kuća velikog čoveka. Po belom danu. Kratak život naših predaka. Prva Hitlerova fotografija. Kraj veka. Deca epohe. Mučenja. Tajni odnosi s mrtvima. Pisanje biografije. Pogreb. Glas u pitanju pornografije. Započeta priča. U kovčeg. Mogućnosti. Vašar čudâ. Ljudi na mostu. Nove pesme: Verzija događajâ. Elegični račun. Java. Nebo. Stvarnost traži. – Petar Vujičić: "Ljudi na mostu" Vislave Šimborske.

Naivna pitanja : izabrane pesme / Vislava Šimborska, izbor i prevod Slađana Janković i Petar Bunjak. – Beograd : ABC Glas, 1996. – 66 str. (Biblioteka Svetska poezija)

Uvodna reč. Noć. Izmišljam svet. Atlantida. Rehabilitacija. Četiri ujutru. Mali oglasi. Utisci iz pozorišta. Autorsko veče. Reči. Radost pisanja. Pod istom zvezdom. Voda. Bez naslova. Ovekovečenje. Govor u birou za nađene stvari. Čuđenje. Prva fotografija. Još. Tajni razgovori s mrtvima. Mačka u praznom stanu. Pogreb. O smrti bez preterivanja. Torture. Glas u diskusiji o pornografiji. Stvarnost zahteva. Nebo. Kraj veka. – Petar Bunjak: Pogovor.

Kraj i početak : pesme / Vislava Šimborska, prevela Biserka Rajčić. – Vršac : Književna opština Vršac, 1996. – 51 str. (Biblioteka Atlas vetrova)

Nebo. Može da bude bez naslova. Neki vole poeziju. Početak i kraj. Mržnja. Stvarnost zahteva. Java. Elegična računica. Mačka u praznom stanu. Oproštaj s panoramom. Seansa. Ljubav na prvi pogled. 16. maj 1973. godine. Možda se sve to. Komedeijice. Ništa poklonjeno. Verzija događaja. Velika je to sreća. – Biserka Rajčić: Šimborska ili radost čitanja.

Izabrane pesme / Vislava Šimborska, prevod Petar Vujičić i Biserka Rajčić, priredila Biserka Rajčić. – Beograd : Radio B92, 1997. – 308 str. (Biblioteka Vrhovi)

Izmišljam svet. Zaljubljeni. Ključ. Mali oglasi. Cirkuske životinje. Hana. Doček mlaznjaka. Pokušaj. Četiri ujutru. Mrtva priroda s balončićem. Prijateljima. Rehabilitacija. Minut tišine posle Ludvike Vavžinjske. Pogreb. Dva Bruhelova majmuna. Još. San letnje noći. Atlantida. Sa neostvarenog pohoda na Himalaje. Ništa dvaput. Komično. Ovekovečenje. Majmun. Lekcija. Muzej. Trenutak u Troji. Senka. Ostatak. Reči. Bez naslova. Nenadani susret. Zlatna svadba. Logor gladi u Jaslu. Priča. Balada. Uz vino. Rubensove žene. Koloratura. Konkurs muške lepote. Književno veče. Epitaf. Slika. Prolog komediji. ***(Previše sam blizu da bi me sanjao). Na Vavilonskoj kuli. San. Voda. Sadržaj. U Heraklitovoj reci. Pesma u čast. Beleška. Razgovor s kamenom. Radost pisanja. Sećanje najzad. Pejzaž. Album. Smeh. Železnička stanica. Živ. Rođen. Popis stanovništva. Monolog za Kasandru. Vizantijski mozaik. Usekovanje. Pijeta. Nevinost. Vijetnam. Pisano u hotelu. Film – šezdesete godine. Izveštaj iz bolnice. Povratak ptica selica. Tomas Man. Tars. Srcu u nedelju. Akrobata. Fetiš plodnosti iz paleolita. Pećina. Da umreš od smeha. Svaki slučaj. One koje padaju s neba. Greška. Utisci iz pozorišta. Glasovi. Pisma umrlih. U azilu. Prospekt. Šetnja vaskrslog. Fotografija gomile. Vraćanja. Otkriće. Skelet guštera. Hajka. Govor u birou za izgubljene stvari. Začuđenost. Rođendan. Intervju s detetom. Allegro ma non troppo. Autotomija. Obamrlost. Klasik. Pohvala snova. Srećna ljubav. ***(Ništavilo se preokrenulo i za mene). Pod jednom božićnom jelkom. Veliki broj. Zahvalnost. Psalam. Lotova žena. Iz ptičje perspektive. San stare kornjače. Eksperiment. Osmesi. Vojna parada. Terorist, gleda. Srednjovekovna minijatura. Stari pevač. Pohvala sestre. Pustinjakova ćelija. Ženski portret. Recenzija o nenapisanoj pesmi. Upozorenje. Crni luk. Samoubičina soba. Jabučica. Pohvala lošeg mišljenja o sebi. Život na poček. Na Stiksu. Utopija. Broj Pi. Trema. Prekomernost. Arheologija. Predeo sa zrncem peska. Odeća. O smrti bez preterivanja. Kuća velikog čoveka. Usred bela dana. Kratak život naših predaka. Prva Hitlerova fotografija. Kraj veka. Deca epohe. Mučenja. Zakulisni pregovori s mrtvima. Pisanje biografije. Pogreb. Glas u vezi sa pornografijom. Započeta priča. U kovčeg. Mogućnosti. Vašar čuda. Ljudi na mostu. Nebo. Može da bude bez naslova. Neki vole poeziju. Kraj i početak. Mržnja. Stvarnost zahteva. Java. Elegična računica. Mačka u praznom stanu. Oproštaj s panoramom. Seansa. Ljubav na prvi pogled. 16. maja 1973. godine. Možda se sve to. Komedijice. Ništa poklonjeno. Verzija događaja. Velika je to sreća. Negativ. Prilog statistici. Nekakvi ljudi. Tušta i tma. Ćutanje bilja. Oblaci. Tri najneobičnije reči. – Biserka Rajčić: Šimborska.

ŚCIBOR-RYLSKI, Aleksander (1928-1983)

Čovek od mramora – Čovek od gvožđa [Człowiek z marmuru – Człowiek z żelaza] / Aleksander Šćibor-Rilski, preveo Petar Vujičić. – Gornji Milanovac : Dečje novine, 1983. – 224 str.

ŚWIETLICKI, Marcin (1961-)

Ispod vulkana / Marćin Švjetlicki, izbor i prevod Biserka Rajčić. – Beograd : Književna omladina Srbije, 2002. – 101 str. (Biblioteka Raskršća)

Svet. Subota, impuls. Početak. ***(Budeći se s rukom...). Prva promena. Tako davno, tako izrazito. Pesmica iz podruma. Znamenja. Proleće u Maluku Selatanu. Rim. Majski ratovi. Juna 1986. Pedagogija. Mali problemi s pamćenjem. Ljubavnik. Rana jesen. Uoči izbora. Guliverova država. Rano popodne, problemi sa spavanjem. Rio, ponedeljak. Prljava voda. Novembar, gotovo smak sveta. Vreme praznika. U – ubica. Karel Kot. ***(Cela soba izvešana Marćinima...). Gospodin i gospođa fon Klajst. Posmrtna prepiska. Ubodi. Magnetizam. Neprijatan doživljaj. Kraj. Ovo me usmrćuje. Smrt. Uvek, uvek ista priča. Januar. Dan uoči šizme. M – crni ponedeljak. Ispod vulkana. Pesmica probuđenog. Bolesnikova pesmica. Pesmica umrlog. Jednostavan i pozitivan. Sve. M – na putovanju. Negde početkom 1993, Varšava. Bez voznog reda. Urbi et orbi. Još jedan. Kišobrani. Kazablanka. Gospodin traktor. U – ubistvo. Zeznutost. Van Morison, Džim Morison, Peti Smit, Džimi Hendriks urlaju. Now I wanna be your dog. Ofarbaj to u bilo koju boju. Pesmica za Pjotra. Mrtvačke ljubavne stvari. Četvrta verzija. Jona. Prvi sneg. Vreme umiranja jelki. Bojište. Polumetafizika. Frojdovi. Treća polovina. Nedorečenost. Još o varvarima. Druga emigrantova pesmica. Pesma za Zbignjeva Herberta. Pesma laika. Izvini. U starom dobrom stilu. Dresura. Neću dati naslov. Moto za bilo šta. Druga pesma laika. Ljubljenje. Zvonjenje. Laganje. Proćerdavanje. – Biserka Rajčić: Marćin Švjetlicki.

ŚWIRSZCZYŃSKA, Anna (1909-1984)

Arkona, grad Svjentovita [Arkona, gród Świętowita] / Ana Svirščinjska, preveo Stojan Subotin. – Beograd : Prosveta, 1964. – 178 str. (Klasična i savremena dela omladinske književnosti)

TOKARCZUK, Olga (1962-)

U potrazi za knjigom [Podróż ludzi księgi] / Olga Tokarčuk, prevela Milica Markić. – Beograd : Nolit, 2002. – 205 str. (Biblioteka Prepis)

– Milica Markić: Pogovor.

WITKIEWICZ, Stanisław Ignacy (1885-1939)

Narkotici [Narkotyki] / Stanislav Ignaci Vitkjevič, prevela Biserka Rajčić. – Čačak : Umetničko društvo Gradac, 2000. – 106 str. (Biblioteka Cveće zla, 4)

Alkohol. Nikotin. Kokain. Pejotl. – B. R.: O piscu.

ZAGAJEWSKI, Adam (1945-)

Putovati u Lavov / Adam Zagajevski, priredio i preveo Petar Vujičić. – Beograd : Narodna knjiga, 1988. – 175 str. (Biblioteka Alpha Lyrae)

Prolog: Istina. Mesarnice: Unutrašnje iskustvo. Prestolonaslednik. Besmrtnost. Hegel. Filozofi. Pismo: Saopštenje. Jadanje mladića iz davnih godina. Vreme je opet počelo da protiče. U ime žena. Planovi, izveštaji. Vatra. Pismo. U enciklopediji je opet ponestalo mesta za Osipa Mandeljštama. Samo sumnja. Znamo sve. Homunkulus. Oda mnoštvu: U tuđoj lepoti. Sloboda. Pesme o Poljskoj. Rečnik. Groznica. Razgovarao sam s Francuzom. Šesti jul 1980. Tako je nisko. Neće se otvoriti zemlja. Vrane, gavranovi. To. Oda mnoštvu. Izdajnik. Novi filozofi. Haos. Svakog časa vesti. Pobeda. Večita robija. Kjerkegor o Hegelu. On piše. Trenutak. Moj vršnjak. Izdaja. ***(Sloboda bi ipak morala biti...). Bez kraja. Moji učitelji. U množini. Pozni Betoven. Poraz. Polako. Bodlje. Zastava. Šopenhauer. Ah, tenkovi. Putovati u Lavov: Vatra, vatra. U maju. Munje. Pokolenje. Franc Šubert, konferencija za štampu. Nova iskustva. Pesma emigranta. Vetar u granju. Pravo. Automobilsko ogledalo. Na moru. Beskućni Njujork. Tri glasa. Iz uspomena. Povratak. Večernja razglednica upućena razumu. Šibice. Ja. Nevidljivi vladalac. U drveću. Budućnost. Putovati u Lavov. Bez oblika. Veliki Petar u hodnicima metroa. Gotika. Gradovi. Kad bi Rusija. Ranije. Rogovi izobilja. Divlje trešnje. U pobočnoj ulici. Voće. Norvidu – kad je okončan jubilej. Putnik. Sedamnaestogodišnjak. Granica. Čitajući knjige. Vetar u noći. Tišina. Poslednji dan godine. Nove pesme: Uspavanka. Stvaranje sveta. Zvona. Okrutni svet. Taraba, kestenovi. Univerzitet. Topla kiša. Štimovanje orgulja. Elijade. Ruševine. Rusija ulazi u Poljsku. R. kaže. Kuće. Kasni praznik. Septembarsko popodne u napuštenim kasarnama. Otoci i kule. Anton Brukner. Na stepenicama katedrale. Kraj leta. Majmuni. Istorija samoće. More je spavalo. Ograda. Blesak svetiljki. Gledajući Shoah u hotelskoj sobi u Americi. – Petar Vujičić: Za novo poznanstvo. Pesništvo Adama Zagajevskog.

Mali Larus [Dwa miasta] / Adam Zagajevski, prevela Biserka Rajčić. – Beograd : Stubovi kulture, 2000. – 212 str. (Biblioteka Minut)

ŻEROMSKI, Stefan (1864-1925)

Prah i pepeo [Popioły] / Stefan Žeromski, preveo Stjepan Musulin. – Beograd : Prosveta, 1947. – (I-II) 470 + 419 str.

[Predgovor:] – Jan Karol Vende: Stefan Žeromski.

Verna reka [Wierna rzeka] / Stefan Žeromski, [preveli Lazar Knežević, Stjepan Musulin, Krešimir Georgijević, Lazar Knežević, Branislav Ćirlić]. – Beograd : Novo pokolenje, 1950. – 326 str. (Svetski pisci)

– Krešimir Georgijević: O Stefanu Žeromskom. O vojniku potukaču. Verna reka. Šumski odjeci. Svome bogu. Zla slutnja. Sumrak. Zaborav. Junakinja. Doktor Petar. Ananke. Kazna.

Uoči proleća [Przedwiośnie] / Stefan Žeromski, preveo Stojan Subotin. – Novi Sad : Bratstvo-Jedinstvo, 1953. – 249 str.

[Pogovor:] – Stojan Subotin: Beleška o piscu.

Sizifov posao [Syzyfowe prace] / Stefan Žeromski, preveo Stojan Subotin. – Beograd : Zadruga, 1954. – 285 str. (Zabavna biblioteka)

[Predgovor:] – Stojan Subotin: Stefan Žeromski (1864-1925)

Beskućnici [Ludzie bezdomni] / Stefan Žeromski, preveo Đorđe Živanović. – Beograd : Rad, 1956. – 331 str. (Slovenski pisci) // Sarajevo : Svjetlost, 1967. – 405 str. (Džepna biblioteka izabranih djela)

ŻUKROWSKI, Wojciech (1916-2000)

Vatra u džungli [Ognisko w dżungli] / Vojćeh Žukrovski, prevela Marija Stojiljković. – Sarajevo : Narodna prosvjeta, 1957. – 116 str. (Lastavica, 30)

Mrvice svadbene torte [Okruchy weselnego tortu] / Vojćeh Žukrovski, preveo Stojan Subotin. – Beograd : Narodna knjiga, 1962. – 289 str. (Biblioteka Horizonti)

Tok. Kolja. Arijadnine noći. Mrvice svadbene torte. Kutijica sa sačmom. Moj kralj Lokjetek. Dečje igre. Gospodin Golembjovski. Pradedina metalna ogrlica. Ispovest. Večera. Rumenilo krasuljka. Stari broš. Tajna sekretara. Jabučica. Kupine. Jutro. Oluja. Homen. Mrvice svadbene torte. – Stojan Subotin: Vojćeh Žukrovski.

Okupani u ognju : roman [Skąpani w ogniu] / Vojćeh Žukrovski, preveo Uglješa Radnović. – Beograd : Nolit, 1965. – 204 str. (Mala knjiga, 83)

[Pogovor:] – Stojan Subotin: Beleška o piscu.