Projekat Rastko - Luzica / Project Rastko - Lusatia  

autori • awtorojo • awtory • authoren • authors
bibliografije • bibliographien • bibliographies
istorija • stawizny • geschihte • history
jezik • rec • sprache • language
umetnost • wumelstvo • kunst • art
o Luzici • wo Luzicy • wo Luzycy • uber Lausitz • about Lusatia
folklor • folklora •  folklore

ПРОЈЕКАТ РАСТКО - ЛУЖИЦА
је електронска библиотека посвећена културним везама Срба у Лужици и Срба на Балкану. Отворена је на Видовдан, 28. јуна 2002. Подухват је независтан и непрофитан и представља покрајинско средиште "Пројекта Растко - Библиотеке српске културе на Интернету".

Импресум

Управник: Проф. др Предраг Пипер

Супервизор и извршни продуцент: Зоран Стефановић

Стручни саветник: др Дејан Ајдачић

Ликовно обликовање: Маринко Лугоња

Дигитализација текстуалних и ликовних прилога: Ненад
Петровић

Коректура и лектура: Саша Шекарић, Ненад Петровић, Драгана Вигњевић, Зоран Стефановић, Милан Стојић, Маја Стефановић, Даниел Рељић, Ивана Рашић...

Вебмастеринг: Михаило Стефановић, Даниел Рељић и Зоран Стефановић

Фотографије: архивски снимци

Такође учествовали: Хинц Шустер-Шевц, Дитрих Шолце, Даница Пипер, Радослав Братић, Ђорђе Јанковић, Милена Ивановић, Надежда Обрадовић, Емилија Качаник, Љубица С. Рајинац, породице Стефановић и Теовановић, и многи други, којима следи наша неизмерна захвалност.

Продукција и делимично покровитељство ПР-Лужица
"Технологије, издаваштво, агенција Јанус"

Click the map for larger preview

Serbja - Serby - Sorben - Wenden - Wends - Лужички Срби

Библиотека је отворена 28. јуна 2002.

Увод у сорабистику:
Хрестоматија за српске слависте

приредио
Предраг Пипер
2002.


Народне бајке Лужичких Срба
приредио
Никола Јеремић
1974

 


Поезија Лужичких Срба -
приредио
Предраг Пипер
2002.

 


Књижевност Лужичких Срба
избор припремио
Радослав Братић
1984

 


Приповетке Лужичких Срба
приредио
Предраг Пипер
2002.

 


О Лужичким Србима и њиховој култури
Нада Ђорђевић
(изабрани чланци) 

 

Предраг Пипер

Уз отварање библиотеке
"Пројекат Растко - Лужица"

Мало је народа који имају имењаке, а још је мање народа имењака који припадају истој етничкој породици, као што је то случај са Србима у Лужици и Србима на Балкану. Иако знамо да северне и јужне Србе поред имена повезују и многе друге сличности (уз присуство и многих разлика), још смо далеко од тога да можемо рећи да је довољно исцрпно и темељно испитано у чему се једни и други Срби узајамно слични, а у чему су различити. Зато није необично што једни о другима не знамо много.

Отварањем библиотеке "Растко-Лужица" Програм за српску културу на Интернету "Растко" учинио је велики корак ка приближавању језика, књижевности и културе Лужичких Срба – пре свега Србима на Балкану, а затим и хиљадама других посетилаца "Растка".

Библиотека "Растко-Лужица" са више од 80 аутора и око 200 радова на неколико језика (уз десетине других прилога у припреми) сасвим сигурно је данас највећа дигитална сорабистичка библиотека у свету.

Истовремено библиотека "Растко-Лужица" је прва сорабистичка библиотека уопште која садржи "Увод у сорабистику" у облику хрестоматије намењене пре свега српским славистима, а приступачне и свима другима који желе да из поузданих извора стекну основна знања о Лужичким Србима, њиховој историји и култури.

Поред тога библиотека "Растко-Лужица" даје одличан увид у сорабистичка интересовања код Срба на словенском Југу, од исцрпних библиографских информација, преко одабраних радова др Наде Ђорђевић, најистрајнијег српског сорабисте, до избора из усмене народне књижевности као и ауторске поезије и прозе на лужичкосрпским језицима (од древне прошлости до савремене уметности речи).

То су само најважнији разлози због којих објављивање библиотеке "Растко-Лужица" представља значајан датум у историји српске сорабистике и славистике, и у историји неговања културних веза Срба са другим народима и њиховим представљањем у модерним медијима, као и у афирмацији културе Лужичких Срба код нас и у свету.

Заслуга за овај културни подухват припада у највећој мери групи младих стручњака, чија су имена на одговарајућем месту у библиотеци поменута, а међу њима посебно директору "Растка" Зорану Стефановићу и главном уреднику др Дејану Ајдачићу. Њихов ентузијазам, стручност и инвентивност уграђени су у библиотеку "Растко-Лужица" као и у све друге гране већ импресивно разгранатог програма српске културе на Интернету
"Растко".

Предраг Пипер

У Београду, 26. јуна 2002.


 

Click here for Domowina official site

Остала покрајинска средишта Пројекта Растко
Other regional centers of Project Rastko

Projekat Rastko - Beograd
Projekat Rastko - Temisvar
Projekat Rastko - Cetinje
Projekat Rastko - Gracanica-Pec
Projekat Rastko - Boka Kotorska
Projekat Rastko - Budimpesta-Sentandreja
Projekat Rastko - Kijev-Lavov
Projekat Rastko - Banja Luka
Projekat Rastko - Skadar
Projekat Rastko - Bugarska