Децембар / December 2003

ПРОЈЕКАТ РАСТКО - ГОРА
Електронска библиотека
традиције и културе Горе и Горанаца

PROJECT RASTKO - GORA
E-library of
culture and tradition of Gora and Goranies

PROJEKTI RASTKO - GORA
Librarria ellektronike e
kultures edhe tradita Gores dhe Goranes

ИМПРЕСУМ

 • Управник "Пројекта Растко - Гора": др Харун Хасани
 • Стручна супервизија: др Дејан Ајдачић, управник ПР
 • Методолошка супервизија: Зоран Стефановић, председник ПР
 • Извршни уредник: Сузана Хасани
 • У првој фази учествовали: Етничка заједница Горанаца, Географски институт САНУ, Етнографски институт САНУ, Одбор за проучавање Косова и Метохије САНУ, Вукова задужбина, Српско археолошко друштво, Пројекат Растко - Београд, Пројекат Растко - Косово и Метохија и Пројекат Растко - Албанија
 • Ликовно обликовање: Ненад Петровић
 • Програмирање и вебмастеринг: Михаило Стефановић и др.
 • Дигитализација текстуалног и ликовног материјала: Ненад Петровић
 • Коректура и лектура: Миленка Кузмановић, Ненад Петровић, Зоран Стефановић, Сузана Хасани и др.
 • Техничка продукција: ТИА Јанус, Београд
 • Прва фаза подухвата трајала од јуна до децембра 2003.

 

Препоручујемо

Харун Хасани
Горанске народне песме
1987


Горанци, муслимани и Турци у шарпланинским жупама Србије: Проблеми садашњих услова живота и опстанка
(Зборник радова са “Округлог стола” одржаног 19. априла 2000. године у Српској академији наука и уметности)


Goranies, Muslims and Turks in the Šar (Shar) mountain župas (parishes) of Serbia: Problems of the actual living and survivаl conditions
Proceedings of the Round Table conference held on April 19, 2000, at the Serbian Academy of Sciences and Arts

Прву фазу подухвата покровитељски су помогле
средствима и услугама следеће установе:
 • ТИА Јанус, Београд
 • Мобис, Београд
 • Агенција за развој културе Владе републике Србије,
 • Секретаријат за културу Скупштине града Београда
 • "Хипоброкер", Београд
...којима се најтоплије захваљујемо на учествовању у прављењу прве електронске библиотеке у горанској историји.

 

Regional centers of Project Rastko

Projekat Rastko - Beograd Projekat Rastko - Temisvar Projekat Rastko - Cetinje Projekat Rastko - Gracanica-Pec

Projekat Rastko - Boka Kotorska Projekat Rastko - Budimpesta-Sentandreja Projekat Rastko - Kijev-Lavov Projekat Rastko - Banja Luka

Projekat Rastko - Skadar Projekat Rastko - Bugarska Projekat Rastko - Bugarska