Projekat Rastko / Projekti Rastko - Skadar / Shkoder  
Biblioteka slovena u Albaniji i albansko-slovenskih kulturnih veza

Autori
Jezik
Folklor
Istorija
Umetnost
Prevodi
O Albaniji
Bibliografija
Linkovi
 

26. фебруара 2002. отвара се електронска библиотека научних и културних дела

ПРОЈЕКАТ РАСТКО - СКАДАР
Библиотека Словена у Албанији
и албанско-словенских културних веза

PROJEKTI RASTKO - SHKODЁR
Biblioteka pёr sllave nё Shqipёri
dhe pёr lidhje kulturore sllavo-shqiptare

Питање албанско-словенских односа је несумњиво једно од најтежих у читавој Југоисточној Европи, а опет ни у једно питање није уложено тако мало добронамерног труда да се сва сложеност ових односа барем научно разјасни, са свим својим тешким или лепим чињеницама, ако већ не може да се брзо и праведно реши на задовољство обе стране. Такво стање је очигледна подлога за будућу вечну спиралу насиља. Из тих разлога "Пројекат Растко" отвара своју нову библиотеку која има више циљева: 1) објављивање етнографских и историјских материјала о словенској мањини у Албанији, 2) истраживање албанско-словенских веза, 3) популаризација албанске културе код српске публике, 4) популаризација српске културе код албанске публике. Крајем године "Пројекат Растко" планира научни скуп преко Интернета, где би научници - првенствено из Албаније, Југославије, Македоније, Грчке и Бугарске - могли да објаве најновија истраживања уз могућност непосредног дијалога или научне полемике.

Захваљујемо се сарадницима и институцијама на Балкану и широм Европе за сву помоћ у првој фази овог осетљивог, али неопходног подухвата. Подухвата који је за свој симбол узео заједнички српско-албански мотив о узиђивању живог створа у зидине, са пуном свешћу значења ове тешке симболике за све нас који делимо овај простор.

26. 02. 2002.

Управа матичног "Пројекта Растко"


Ускоро
интегрално електронско издање

Живот и обичаји Арбанаса

Написао војвода
Марко Миљанов

Ускоро
интегрално електронско издање

Вања Станишић

Српско-албански језички односи

Српска академија наука и уметности
Балканолошки институт
Београд 1995.


Албанске јуначке песме

У избору и преводу
Драгутина Мићовића