Projekat Rastko
Istorija srpske kulture
Izbor pismaPretrazivanjeMapa Projekta RastkoKontaktPomoc

Историја српске културе

Издавачи:
Дечије новине, Горњи Милановац и Удружење издавача и књижара Југославије, Београд
За издаваче: Мирослав Петровић, Огњен Лакићевић,

Редакциони одбор:
Председник - академик Павле Ивић; чланови: Срећко Јовановић, Огњен Лакићевић, проф. др Радмила Маринковић, проф. др Александар Павловић, Миодраг Б. Протић, мр Ђоко Стојчић

Језички редактори:
др Светозар Стијовић,
мр Бранислав Брборић

САДРЖАЈ

Приступ књизи "Историја српске културе" - Павле Ивић

Успони и падови у средњем веку - Сима Ћирковић
Под византијским окриљем
Међу балканским државама
У борби за опстанак

Векови под турском влашћу и обновљена државност - Радош Љушић
Ратови и сеобе
Обнова националних држава
Под окриљем двају царства
У југословенској заједници

Књижевни језик као инструмент културе и продукт историје народа - Павле Ивић
Средњевековне прилике
Црквенословенски и народни језик
Руски утицај
Кретање ка народном језику
Реформа Вука Караџића
Екавица и ијекавица
Модерни књижевни језик

Средњевековна књижевност - Радмила Маринковић
Архитектура у средњовековној Србији - Војислав Кораћ
Сакрална архитектура
Фортификациона архитектура

Сликарство у средњем веку - Војислав Ј. Ђурић
I Природа особине, врсте и токови
II Одлике најстаријих дела
III Од Стефана Немање до Краља Милутина
IV Од Краља Милутина до распада царства
V Од распада царства до пада под Турке

Средњевековна музика - Роксанда Пејовић

Српско штампарство - Павле Ивић и Митар Пешикан

Уметност од пада српских држава под турску власт до Велике сеобе - Гојко Суботић

Народна књижевност - Нада Милошевић-Ђорђевић
Лирика
Прозни облици

Народне ношње - Јасна Бјеладиновић-Јергић

Народно неимарство - Јасна Бјеладиновић-Јергић

Књижевност 18. и 19. века - Јован Деретић
Између старе и нове књижевности
Европеизација и рађање нове књижевности
Патријархална и грађанска култура
Романтизам и процват лирике
Реализам: Доба приповетке

Ликовна уметност 18. и 19. века - Дејан Медаковић
Уметност у 19. веку

Новија српска архитектура - Ивица Млађеновић

Музичко стваралаштво и извођаштво од 18. века до данас - Роксанда Пејовић

Позориште - Петар Марјановић

Библиотекарство - Десанка Стаматовић

Новинарство и публицистика - Михаило Бјелица

Књижевност 20. века - Новица Петковић
Модерна
Авангарда и међуратна књижевност
Савремена књижевност

Сликарство и вајарство 20. века - Миодраг Б. Протић
Сликарство
Вајарство у 20. веку

Графика - Миодраг Б. Протић

Наивна уметност - Ковиљка Смиљковић

Примењена уметност и дизајн - Мирослав Фрухт

Век и по српске фотографије - Зоран Глушчевић

Филм и кинематографија (1896-1993) - Дејан Косановић

Радио - Дарко Татић
Фонска уметност или Креативни вид радио-програма
О програму у целини (дистрибутивна функција радија)

Телевизија - Мирослав Савићевић

Аматеризам у култури - Василије Тапушковић

// Пројекат Растко / Историја српске културе //
[ Промена писма | Претраживање | Мапа Пројекта | Контакт | Помоћ ]