Projekat Rastko
NovostiPretragaPravilaMapa projektaKontaktPomocProjekat RastkoPromena pismaEnglish
ArheologijaAntropologija i etnologijaLingvistika i filologijaBogoslovljeFilosofijaKnjizevnostLikovna umetnostDrama i pozoristeFilm i TelevizijaFotografijaStripMuzika
TIA Janus

Библиотека
филологије и лингвистике

Легенда

- овај знак или оригинална насловна страна означавају да је реч о интегралном електронском издању књиге.


- интегрални чланак, краћа студија или појединачно дело.

- сажетак или опис дела.

Такође посетите и библиотеку Српски језик и писмо у XXI веку


Ново у библиотеци

У библиотеци нема нових дела.


Садржај

Geolinguistic and Other Lines of Evidence For the Correlation between Lithic and Linguistic Development - Mario Alinei (Emeritus Professor, University of Utrecht, Atlas Linguarum Europae, Florence, Italy), [1997]

An alternative model for the origins of European peoples and languages: The Continuity Theory - Mario Alinei [1999]


Увод у славистику 1 - Предраг Пипер
Интегрална књига нашег познатог слависте, овом приликом допуњена специјално за "Пројекат Растко". Обавезна лектира за све који се интересују за кулутур словенских народа.


Књижевни језик као инструмент културе и продукт историје народа - Павле Ивић (из књиге Историја српске културе)
Средњевековне прилике; Црквенословенски и народни језик; Руски утицај; Кретање ка народном језику; Реформа Вука Караџића; Екавица и ијекавица; Модерни књижевни језик

Standard language as an instrument of culture and the product of national history - Павле Ивић ( Chapter from the book "The history of Serbian Culture" )


Први српски буквар
Вук Стеф. Караџић
1827.
интегрално факсимил-издање


Етимолошки речник српског језика, пробна свеска
(Предговор, Увод, Starting a new etymological dictionary of Serbo-Croatian - Summary) PDF
Аутори Марта Бјелетић, Јасна Влајић-Поповић, Павле Ивић, Александар Лома, Снежана Петровић, Биљана Сикимић.
Издавач Српска академија наука и уметности и Институт за српски језик САНУ, Београд 1997.О језичком расколу
- Бранислав Брборић
(Социолингвистички огледи I)


С језика на језик
- Бранислав Брборић
(Социолингвистички огледи II)


Српска лингвистичка славистика на крају XX века - Предраг ПиперБиблиотека Одбора за стандардизацију српског језика Српске академије наука и уметности

Библиотека отворена 19. фебруара 2003.

Одлуке
Одбора за стандардизацију српског језика


Монашка цивилизација и језик (конфронтациони лингвокултуролошки приступ) - др Ксенија Кончаревић

Пролегомена за расправу о нашем богослужбеном језику - др Ксенија Кончаревић

Fonostilistika stiha
Фоностилистика стиха
- Милосав Ж. Чаркић (1995)

 

Концептуална анализа имена срце у руском и српском језику - Милана Радић-Дугоњић

The Balkan Folklore Text Isoglosses - an article by Biljana Sikimic, Beograd. In print: Aktuelle Probleme der Balkanlinguistik, Marburg. PDF

Једна српско-румунска фолклорна изоглоса - Биљана Сикимић, Београд. (Радови симпозијума Југословенски Банат - историјска и културна прошлост, Београд 1997, 160-176.)

Народни називи за кишу са сунцем - Биљана Сикимић, Институт за српски језик САНУ, Београд.

Митска бића дечјег фолклора - Биљана Сикимић (Од мита до фолка, Лицеум, Крагујевац 1996, 90-102.)

Контактема - основна јединица лингвистичке контактологије - Јован Ајдуковић (2003, чланак, PDF,153 Kb)

Тројична терминологија "Исповедања вере" Никона Јерусалимца - Протосинђел Јован Пурић (Међународни научни симпосион "Никон Јерусалимљанин: вријеме - личност - дјело", Цетиње - Скадарско језеро, 2000, PDF, 85 Kb)

Допуњена верзија Библиографије др Дејана Ајдачића


Зборник
Матице српске за славистику

интегрално електронско издање

Review of Slavic Studies
Matica Srpska - Division of Literature and Language, Novi Sad, Serbia

Зборник Матице српске за славистику
свеска 56—57
Електронско издање

  Студије и расправе

Јован Ајдуковић, О дефиницији појма русизам на материјалу речника српског, македонског и бугарског језика

Предраг Пипер: Уз нове дефиниције русизма

Ђорђе Деспић, Страдања младог Вертера Ј. В. Гетеа и Вертер Лазе Лазаревића у светлу интертекстуалних веза

Хелена Папуга, Сличности и разлике између словачке народне бајке Со вреднија од злата и трагедије Краљ Лир Виљема Шекспира

Прикази:

Славистичка библиотека 1—4 (Предраг Пипер)
В. П. Гудков, Slavistika. Serbistika. — Москва: Московский университет, 1999. (Предраг Пипер)
Зборник радова у част проф. Ивана Лекова (Тања Петровић)
Очерки истории культуры славян. Российская академия наук. Институт славяноведения и балканистики. Издательство Индрик. Москва 1996. — стр. 463. (Станимир Ракић)
Dietrich Scholze, Stawizny serbskeho pismowstva 1918—1945, Domowina, Budysin, 1998. (Нада Ђорђевић)
Najnowsze dzieje jezykow slowianskich, Serbscina. Redaktor naukowy Helmut Faska. Uniwersytet Opolski, Instytut Filologii Polskiej, Opole, 1998. (Нада Ђорђевић)
Н. Ф. Алефиренко, Спорные вопросы семантики. „Перемена“, Волгоград, 1999. (Рајна Драгићевић)
Наш народни еп у свијетлу једне научне синтезе: Светозар Кољевић, Постање епа, САНУ, Нови Сад, 1998 (Ново Вуковић)
Српска народна лирика, балада и романса у новом кључу: Зоја Карановић, Антологија српске лирске усмене поезије, Нови Сад, Светови, 1996; Антологија српске лирско-епске усмене поезије. Нови Сад, Светови, 1998 (Нада Милошевић-Ђорђевић)
Теорија, поетика, историја: Новица Петковић, Огледи о српским песницима, Друштво за српски језик и књижевност, Београд, 1999. (Радивоје Микић)
О модернистичком приповедању: Михајло Пантић, Модернистичко приповедање. — Завод за издавање уџбеника и наставна средства, Београд, 1999. (Славко Леовац)
О јеврејским писцима у контексту српске књижевности: Предраг Палавестра, Јеврејски писци у српској књижевности, Институт за књижевност и уметност, Београд, 1998 (Љиљана Манчић)
Српска књижевност стварана на рубовима аустријске и турске царевине: Душан Иванић, Књижевност Српске Крајине. БИГЗ, Београд, 1998. (Павле Илић)
Хроника

Јубилеји:

Животни јубилеј Јана Босака (Мирослав Дудок)

Некролози:

Павле Ивић (Бранкица Чигоја)

Научни скупови:

ІХ међународни конгрес МАПРЈАЛ-а: Руски језик, књижевност и култура на граници векова (Јован Ајдуковић)
O новим словачким речницима и лексикографским пројектима (Мирослав Дудок)
ХХХVІІ Скуп слависта Србије и годишња скупштина Славистичког друштва Србије (Београд, 20—22. јануара 2000) (Вукица Ђапа-Иветић)

Упутство за припрему рукописа за штампу: (Уредништво Зборника Матице српске за славистику)


Презентација часописа Кодови словенских култура

Home page of journal Codes of Slavic Cultures

Часопис Кодови словенских култура посвећен је духовној, пре свега народној култури словенских народа. Међународна редакција годишњака подстиче интердисциплинарни приступ у усмереност истраживања у области фолклористике, етнолингвистике и етносемиотике, антропологије, као и етимологије, балканистике и индоевропеистике.

Текстови се штампају на РУСКОМ и СРПСКОМ ЈЕЗИКУ. Часопис почев од 1996. године излази једном годишње, а сваки број је посвећен унапред одређеној теми – до сада су објављене свеске о биљкама, храни и пићу, свадби и деловима тела. Свака свеска садржи и резимее текстова на енглеском, изабрану тематску библиографију, и регистар.


Jelisaveta: Crkveno-slovenska Biblija na Internetu

Пројекат Јелисавета
Међународни подухват дигитализовања
Светог писма на црквенословенском језику

српска верзија званичног сајта


Презентација часописа Стил - међународног научног часописа за лингвистику и књижевну стилистику, теорију књижевности, реторику и сродна поља. Уредник Милосав Ж. Чаркић (енглески)
Home page of Style - international scholarly journal for linguistics and literary stylistics, theory of literature, rhetorics and related fields. Editor-in-chief Milosav Z. Carkic.ПРОЈЕКАТ РАСТКО - КИЈЕВ - ЛАВОВ

Библиотека украјинско-српских културних веза

Српски језик у Украјини

Студије

Српски (српскохрватски) језик предаје се данас, уз друге словенске језике - као главни или други језик, на неколико универзитета у Украјини. Предавачи су украјински србо(кроатисти). Раније су у настави учествовали и српски лектори, али их данас нема ни на једном универзитету.

 • Кијев, Филолошки факултет Универзитета Тарас Шевченко http://www.philolog.univ.kiev.ua/
 • Кијев, Дипломатска академија
 • Кијев, Филолошки факултет Кијевски институт Словенски универзитет http://www.ukrnet.net/~infocenter/
 • Лавов, Филолошки факултет, Факултет међународних односа Универзитета Иван Франко
 • Одеса, Национални Универзитет И. И. Мечникова

Центри за учење српског језика

Украјински студенти српског језика могу да усаврше своје знање у центрима за учење српског језика као страног језика у Београду и Новом Саду.

 • Азбукум, Нови Сад - летњи курсеви и курсеви током године
  http://www.azbukum.org.yu
 • Међународни славистички центар, Београд - курс сваког септембра
 • Центар за српски језик Филолошког факултета http://www.fil.bg.ac.yu/, Београд - током године
 • Коларчев народни универзитет, Београд - током године
 • Филозофски факултет, Нови Сад

Вероника Јармак [Вероніка Ярмак]: Біо-бібліографія

Вероника Јармак: Актуелни методолошки проблеми наставе српског језика као страног за студенте почетнике у Украјини

Вероника Јармак: Боје у савременом песништву - међусловенске лингвостилистичке паралеле: Десанка Максимовић и Лина Костенко

Људмила Поповић [Людмила Попович]: О семантици назива за боје у руском, украјинском и српском фолклору (1991)

Људмила Поповић: О семантици назива за црвену боју у руском, украјинском и српском фолклору (1992)


ПРОЈЕКАТ РАСТКО - СКАДАР
Библиотека културе и традиције Словена у Албанији и албанско-словенских културних веза

Душак Синдик: Две повеље у Хиландару о Ивану Кастриоту и синовима

Проф. др Гордана Јовановић: Старосрпски језик у два писма Ђурђа Кастриота Дубровчанима

Проф. др Милица Грковић: Лична имена у неким насељима северне Албаније и словенско-албанске везе у светлу антропонимије

Академик Митар Пешикан: Свједочанства старих пописа о становништву сјеверноалбанског и сусједног југословенског подручја крајем средњег вијека

Др Звездана Павловић: Хидроними словенског порекла у Албанији

Проф. др Александар Лома: Словени и Албанији до XII века у светлу топономастике

Др Чедомир Лучић: Нека научна сазнања, предања, усмене творевине и осврт на топономастичка обељежја везана за словенско становништво у Албанији

Вања Станишић: О српскохрватским елементима у албанском језику

Вања Станишић: Из историје примене словенске писмености за албански језик (ПДФ, 260 Кб)

Др Драгутин Мићовић: Словенски елементи у гегијском (северноарбанашком) дијалекту албанског (арбанашког) језика

Др Драгутин Мићовић: Северноарбанашке и српскохрватске десетерачке јуначке народне песме

Академик Никита И. Толстој: О језичким реликтима старог словенског становништва у Албанији

Др Драго Ћупић: Српскохрватско-албански односи у два лексичко-синтагматска случајаПРОЈЕКАТ РАСТКО - БУГАРСКА
Библиотека бугарско-српских културних веза

Бугарски и српски језик

Българският език принадлежи към южнославянската езикова група и по степен на генетична близост е най-близък до сръбския. Съвременният български книжовен език е наследил основните еволютивни черти на южнославянския макродиалект

Српски језик припада групи јужнословенских језика. Кодифициран је на основу штокавског наречја које је основ за све савремене језичке стандарде донедавнашњег заједничког српскохрватског - хрватскосрпског књижевног језика...

Български език се следва като основна специалност в Белградския университет и като втори език в Университета в град Ниш. Српски језик данас се студира на неколико универзитета у Бугарској: на филолошким факултетима у Софији, Пловдиву, Великом Трнову и Благојевграду.

Јулија Балтова: Улога творбеног значења код дефинисања изведених речи у једнојезичком описном речнику

Ничка Бечева: Проблеми на семантиката на диминутивите в руския, сръбския и българския език и представянето й в двуезичен речник [и Палмира Легурска]

Ничка Бечева: О граматичкој информацији у српско-бугарском речнику

Ничка Бечева: Семантичка структура речи као модел представљања полисемије у двојезичним речницима

Дарина Дончева: Статус србистике на универзитету у Пловдиву

Татјана Дункова: Конкурентна употреба неких дативских конструкција (на материјалу српског и бугарског језика)

Ценка Иванова: О наставном процесу на српском језику на страним универзитетима

Ценка Иванова: “Ред” и “неред” код негираних облика у јужнословенском језичком ареалу

Ценка Иванова: За типове междуезикови контакти в творбите на български и сръбски писатели

Ценка Иванова: Междуславянските лексико-семантични отношения в приложната лингвистика

Ценка Иванова: Типолошки осврт на језик Стевана Сремца

Лили Лашкова: Конкуренција језичких средстава у српској и бугарској реченици

Лили Лашкова: Граматичке категорије у контрастивном опису словенских језика – за и против

Лили Лашкова: Подела на врсте речи у словенским језицима - могућности и перспективе

Лили Лашкова: Из српскохрватско-бугарске новинарске стилистике

Лили Лашкова: Љубен Каравелов и српскохрватски језик

Палмира Легурска: Проблеми на семантиката на диминутивите в руския, сръбския и българския език и представянето й в двуезичен речник [и Ничка Бечева]

Искра Ликоманова: Конкуренција у текстовима као критеријум за релацију језичка варијанта / језик

Искра Ликоманова: Лексикографски статус морфонолошких варијанти код именица женског рода у савременом српском језику

Русанка Љапова: Номинације страног језика или дијалекта у преводном тексту

Димка Сааведра: Семантика “локализација објекта” и њено изражавање у српском и бугарском језику

Димка Сааведра: Конкуренција падежних конструкција код предикатива у саставу именског предиката

Димка Сааведра: Дефектност граматичких категорија на нивоу реченице и контекста у српском у поређењу са бугарским

Димка Сааведра: Опште заменице-лексичко-граматички статус

Валентина Седефчева: Ситуативната игра в чуждоезиковото обучение

Валентина Седефчева: Ситуацијска игра у настави српског језика

Јован Ајдуковић: О контактолошком речнику адаптације русизама у бугарском језику(1999, Научна конференција "Бугарски језик у XX веку", Универзитет у Софији)ПРОЈЕКАТ РАСТКО - ЛУЖИЦА
Библиотека лужичкосрпских-јужносрпских културних веза

Хинц Шустер-Шевц: Статус лужичкосрпског језика и његово место у оквиру других западнословенских језика (Увод у сорабистику: хрестоматија за српске слависте, приредио Предраг Пипер)

Хинц Шустер-Шевц: Постанак и развој два лужичкосрпска књижевна или стандардна језика (Увод у сорабистику: хрестоматија за српске слависте)

Хинц Шустер-Шевц: Постоје ли језичке везе између српскохрватског и српсколужичких језика (Увод у сорабистику: хрестоматија за српске слависте)

Предраг Пипер: Граматичке структуре горњолужичкосрпског и српског језика (општа диференцирања) (Увод у сорабистику: хрестоматија за српске слависте)

Хелмут Фаска: Лужичкосрпски књижевни језик и његов однос према дијалектима (Увод у сорабистику: хрестоматија за српске слависте)

Хинц Шустер-Шевц: Порекло и историја етнонима Serb "луж. Србин" (Увод у сорабистику: хрестоматија за српске слависте)

Хелмут Јенц: Језик Лужичких Срба данас. Доњолужички и горњолужички књижевни језик и дијалекти. (Увод у сорабистику: хрестоматија за српске слависте)

Лудвиг Ела: Савремена језичка ситуација у Лужици (Увод у сорабистику: хрестоматија за српске слависте)

Мићо Цвијетић: Трајање у времену и језику (Увод у сорабистику: хрестоматија за српске слависте)

Предраг Пипер: О великим и малим језицима (Увод у сорабистику: хрестоматија за српске слависте)

Sorbian in Germany (Euromosaic / Research Centre of Multilingualism)

Le sorabe en Allemagne (Euromosaic / Research Centre of Multilingualism)

Sorbian language use survey (Euromosaic / Research Centre of Multilingualism)

Нада Ђорђевић: Уџбеници лужичкосрпског језика (из књиге О Лужичким Србима и њиховој култури)

Нада Ђорђевић: Доњолужичкосрпска читанка: Chrestomatija dolnoserbskego pismowstwa (Wot zachopjenka az na cas knestwa fasizma w Nemskej - Zberal, zestajal i literarnohistoriski wobzelal dr Frido Metsk, Budysin, 1982) (из књиге О Лужичким Србима и њиховој култури)

Нада Ђорђевић: Уџбеник горњолужичког језика (из књиге О Лужичким Србима и њиховој култури)

Нада Ђорђевић: Najnowsze dzieje jezykуw slowianskich. Serbscina. Redaktor naukowy Helmut Faska. Uniwersytet Opolski. Institut Filologii Polskiej, Opole, 1998. (из књиге О Лужичким Србима и њиховој култури)

Нада Ђорђевић: Први преводи српских народних песама лужичкосрпски језик (из књиге О Лужичким Србима и њиховој култури)


ПРОЈЕКАТ РАСТКО - ПОЉСКА
Библиотека пољско-српских културних веза

Пољски језик изучава се у Србији у три универзитетска центра – у Београду, Новом Саду и Приштини/К. Митровици. На Универзитету у Београду постоје пуне четворогодишње студије пољског језика и књижевности (http://fil.bg.ac.yu/ katedre/polonistika), док су на остала два универзитета то двогодишњи лекторати.

Организована високошколска настава пољског језика у Србији има традицију дужу од столећа (в.: Сто година полонистике у Србији), док њени почеци сежу до београдског Лицеја и заслужног српског филолога Ђуре Даничића.

Душан Владислав Пажђерски: Пољско-српскохрватски речник биља [ексклузивно за Пројекат Растко-Пољска, 2002]

Угљеша Радновић: Пољско-српскохрватски речник САНУ и други речници ове врсте код нас и Пољака (хронолошки преглед) [Сто година полонистике у Србији, 1996]

Предраг Пипер, Прилог синтаксичкој типологији пољског и српског језика [ексклузивно за Пројекат Растко-Пољска, 2002]

Zuzanna Topolinska: O pewnej charakterystycznej serbskiej konstrukcji wyrazajacej ocene ilosciowa i o jej polskich odpowiednikach [Сто година полонистике у Србији, 1996]

Мирјана Костић-Голубичић: Међујезички хомоними у настави пољског језика на београдској полонистици [Сто година полонистике у Србији, 1996]

Марија Магдалена Косановић: Реченице са предикатом на -no, -to у пољском и српском језику [Сто година полонистике у Србији, 1996]

Радмило Маројевић: Словенска историјска антропонимија (из пољског угла) [Сто година полонистике у Србији, 1996]

Вера Митриновић: Конфронтативни приступ изучавању пољског језика на београдској полонистици – традиције и перспективе [Сто година полонистике у Србији, 1996]

Богољуб Станковић: Основна Кошутићева полазишта у области методике наставе инословенских језика у српској средини [Сто година полонистике у Србији, 1996]

Богдан Терзић: Предавања професора Кирила Тарановског из пољског језика [Сто година полонистике у Србији, 1996]

Љубо Милинковић: Лингвистичко-методичке основе Пољских примера Ђорђа Живановића [Сто година полонистике у Србији, 1996]

Милана Радић-Дугоњић: Лексичко-семантички проблеми при моноцентричном проучавању словенских језика [Сто година полонистике у Србији, 1996]

Гордана Јовановић: Почеци и развој полонистике на Београдском универзитету [Сто година полонистике у Србији, 1996]

Вјеслав Бориш: Сербокроатистика у Кракову [Сто година полонистике у Србији, 1996]

Teresa Sikorska: Jezyk polski na Uniwersytecie w Nowym Sadzie [Сто година полонистике у Србији, 1996]

Ренарда Лебда: Семантичко-прагматичка анализа и интерпретација изабраних реклама на српском и пољском језику [Сто година полонистике у Србији, 1996]

Ренарда Лебда: Како и зашто писац "заводи" читаоца (на материјалу приповедака Милорада Павића и Радована Б. Марковића), превела с пољског Јасминка Цветковић [2001]


Продукција:
Културна мрежа „Пројекат Растко“

Извршна продукција:
ТИА Јанус и Signet CS, Београд

Плаћени огласи
"Растко" препоручује