Projekat Rastko
NovostiPretragaPravilaMapa projektaKontaktPomocProjekat RastkoPromena pismaEnglish
ArheologijaAntropologija i etnologijaLingvistika i filologijaBogoslovljeFilosofijaKnjizevnostLikovna umetnostDrama i pozoristeFilm i TelevizijaFotografijaStripMuzika
TIA Janus

Библиотека
филмa и телевизије

Легенда

- овај знак или оригинална насловна страна означавају да је реч о интегралном електронском издању књиге.


- интегрални чланак, краћа студија или појединачно дело.

- сажетак или опис дела.


Ново у библиотеци

У библиотеци нема нових дела.


Садржај

Општи прегледи
Босна и Херцеговина • Косово и Метохија • Црна Гора • Бока Которска •
Срби у Румунији и Румуни • Словени у Албанији и Албанци •
• Срби у Мађарској и Мађари • Срби и Бугари
Срби и УкрајинциЈужни Срби и Лужички Срби • Срби и Пољаци •

 

Легенда

- овај знак или оригинална насловна страна означавају да је реч о интегралном електронском издању књиге.

 

- интегрални чланак, краћа студија или појединачно дело.

- сажетак или опис дела.


Општи прегледи


Чланци из књиге
Историја српске културе
:

Филм и кинематографија (1896-1993) - Дејан Косановић

Телевизија - Мирослав Савићевић

Радио - Дарко Татић


Articles from the book
The history of Serbian culture

Film and cinematography (1896-1993) - Дејан Косановић

Television - Мирослав Савићевић


Скица за биографију Михајла Ал. Поповића - Стеван Јовичић

Филмографија Михајла Ал. Поповића - податке сакупио и обрадио Стеван Јовичић


Cinematography in Serbia during the Second World War 1941-1945 [Summary] - Мирослав Савковић


Визуелна природа филма
монографија о Славку Воркапићу
приредио Марко Бабац

"Славко Воркапић је први применио законе Гешталт психологије визуелне перцепције у теорији и пракси филмског медијума. Његове идеје су јасне, логичне и убедљиве. Његов језик је језик филмског стручњака и ствараоца. Његов циљ је кореографија природног кретања, кинетичка организација невербалног садржаја покретних слика. Срдачан, отворен и скроман, у стручним расправама израстао је у великог борца и ватреног поборника за филм као аутономне форме уметности." - Марко Бабац (из предговора).


Радослав Лазић
Естетика ТВ режије - редитељи говоре
Телевизија Београд, 1997

Из садржаја: Поглед у историју телевизије Србије / Феномен телевизија / Естетика телевизије / Телевизичност - језик телевизије / Телевизија и друге уметности / Семиолошки приступ телевизији / Језик филма - језик телевизије / ТВ режија као монтажни поступак / Естетика мултимедијалне режије / Редитељско мишљење путем медија / Естетска дефиниција ТВ режије / Проблеми литературе о ТВ режији / Аутобиографија ТВ редитеља / Иконографија ТВ режије / Иконографија ТВ редитеља / Режија документарне телевизије / ТВ режија програма уживо / За историју ТВ режије / ТВ естетика редитељског искуства / Трактат о ТВ режији / Редитељске поетике / Редитељи о ТВ режији

Радомир Путник: "Естетика ТВ режије припада реду оних несвакидашњих истраживања чије крајње домете не можемо сагледати у целини, јер превазилазе оквире наших досадашњих сазнања о односу телевизије као медија у експанзији (и развоју!) и естетике као једне од базичних наука. Али, изван сваке је сумње чињеница да књига Естетика ТВ режије успоставља узајамност и пуну координацију између теоријског промишљања и текуће праксе."


ПРОЈЕКАТ РАСТКО - БАЊА ЛУКА
Библиотека културе и традиције Босанске Крајине

Телевизијски мејдан Симеуна Ђака
монографија о филму Петра Зеца (Бања Лука, 1999)

 

  Предговор: Кочић у филмској визији Петра Зеца - Срба Игњатовић

  ТВ-филм "Мејдан Симеуна Ђака" / Најавна и одјавна шпица са именима свих сарадника

  Поговор / Сценаристички пледоаје Петра Зеца - Радомир Путник

  Белешка о аутору

The Battlefield of Simeun Djak:
TV Film Based on the fiction of Petar Kocic

Directed by Petar Zec, Production: Independent radio and TV station Banja Luka, July-October 1999

Introduction

The battlefield of Simeun Djak

A note on the director Petar ZecПРОЈЕКАТ РАСТКО - КИЈЕВ - ЛАВОВ

Библиотека украјинско-српских културних веза

Александар Петрович Довженко
украјински синеаста и теоретичар
(1894/1956)

CD-ROM у издању Југословенске кинотеке, Београд

Александар Петрович Довженко: Аутобиографија Autobiography

Филмографија хронолошки

 

Филмографија

Играни филмови Довженка

Аероград  (Аероград)

Шчорс (Шчорс)

Арсенал (Арсенал)

Торба дипломатског курира  (Сумка дипкур'ера)

Иван (Иван)

Васја Реформатор (Васја-Реформатор)

Мичурин (Мичурин)

Зачарано село (Зацарованнаја десна)

Плод љубави (Јагодка љубви)

Збогом Америко (Прошчај Америка)

Поема о мору (Поема о море)

Земља (Земља)

Повест пламених година (Повест пламеннyх лет)

Звенигора (Звенигора)

Документарни филмови Довженка

Битка за нашу совјетску Украјину (Битка за нашу Совјетскују Украину)

Ослобођење (Освобожденије)

Победа у западној Украјини и истеривање немачких освајача из украјинске совјетске земље (Победа на правобережној Украине и изгнание немецких   захватчиков за предел y украинских советских земел')

Родна земља (Страна роднаја)


Фотографије и цртежи

 • Фотографије из Довженкових филмова "Аероград", "Арсенал", "Иван", "Плод љубави", "Повест пламених година", "Шчорс", "Торба дипломатског курира", "Земља" и "Звенигора"
 • Плакати
 • Фотографије из Довженковог живота
 • Цртежи

Александар Петрович Довженко: Дневник

Boisset Yves: Повест пламених година

Martin Andre: Довженков тестамент

Ејзенштејн Сергеј: Рођење мајстора

Montagu Ivor: Довженко - Песник вечног живота

Јовичић Стеван: Довженко - Песник и визионар

Погачић Владимир: Између наде и очаја

Јуренев Ростислав: Недовршени филм "Збогом Америко"

Rotha Paul: Земља

Љубојев Петар: Поема о мору - Довженкова проза о стаљинској пустоши

Sadoul Georges: Последњи портрет Довженка по његовом казивању

ЈУГОСЛОВЕНСКА КИНОТЕКА


Олександар Довженко: Избор из дневника 1942-1956, превео на српски Јанко Сабадош

Олександар Пидсуха: Весник, предговор књизи Олександра Довженка "Украјина у пламену", превео на српски Јанко Сабадош

Олександар Довженко: Писмо официрима немачке армије: Писмо непријатељу (1942), превео на српски Јанко Сабадош

Олександар Довженко: О документарном филму (1946, излагање), превео на српски Јанко Сабадош

Олександар Довженко: Украјина у пламену (1941, превео са украјинског Јанко Сабадош)

Људмила Поповић [Людмила Попович]: Олександар Довженко и његов мит УкрајинеПРОЈЕКАТ РАСТКО - БУГАРСКА
Библиотека бугарско-српских културних веза

Фотографије са снимања филма "Крадљивац бресака", по повести Емилијана Станева о љубави српског официра и Бугарке. Главне улоге играли су у филму Раде Марковић и Невена Коканова.ПРОЈЕКАТ РАСТКО - ЛУЖИЦА
Библиотека лужичкосрпских-јужносрпских културних веза

Хелмут Рихтер: Телевизија и радио Лужичких Срба (Увод у сорабистику: хрестоматија за српске слависте)

Toni Bruk: Der Film bei den Lausitzer Sorben (Увод у сорабистику: хрестоматија за српске слависте)


Продукција:
Културна мрежа „Пројекат Растко“

Извршна продукција:
ТИА Јанус и Signet CS, Београд

Плаћени огласи
"Растко" препоручује